Automatyzacja procesów projektowania na zamówienie (ETO)

Nowe technologie, wschodzące rynki i coraz bardziej globalna gospodarka zwiększają zapotrzebowanie na maszyny przemysłowe w wysokim stopniu dostosowane do potrzeb użytkowników. Nasze rozwiązanie z zakresu automatyzacji procesów projektowania na zamówienie (ETO) zapewnia bardzo skuteczne środowisko tworzenia reguł oraz repozytorium, które pozwala ekspertom branżowym na zapisywanie zasad i najlepszych praktyk stosowanych w inżynierii i ofertowaniu produktów pod konkretne zamówienie, co zmniejsza koszty ich produkcji.

Nowe technologie, wschodzące rynki i coraz bardziej globalna gospodarka zwiększają zapotrzebowanie na maszyny przemysłowe w wysokim stopniu dostosowane do potrzeb użytkowników. Nasze rozwiązanie z zakresu automatyzacji procesów projektowania na zamówienie (ETO) zapewnia bardzo skuteczne środowisko tworzenia reguł oraz repozytorium, które pozwala ekspertom branżowym na zapisywanie zasad i najlepszych praktyk stosowanych w inżynierii i ofertowaniu produktów pod konkretne zamówienie, co zmniejsza koszty ich produkcji.

Learn More

Producenci maszyn przemysłowych odpowiedzieli na wyzwania związane z globalizacją, oczekiwaniami wschodzących rynków i trendami technologicznymi, takimi jak autonomia i konieczność zwiększenia różnorodności maszyn zgodnie z lokalnymi przepisami i regulacjami, podążając za swoimi klientami na te nowe rynki. Skutkuje to koniecznością dalszego dostosowywania produktów do potrzeb klientów, aby spełnić ich wysokie wymagania.
 
Nasze rozwiązanie oferuje szkielet konfiguracji, który obsługuje cały cykl życia produktu: od etapu planowania i prac inżynierskich, przez planowanie produkcji, aż po realizację i obsługę serwisową. Zapewniamy solidne funkcje wspierające klientów z całego spektrum skonfigurowanych produktów: od użytkowników standardowych zestawów z ograniczoną liczbą wariantów po wysoce złożone i projektowane na zamówienie produkty wymagające przygotowania nowych wariantów części i wzorów przy każdym zamówieniu. 

Nasze rozwiązanie pozwala na szybsze osiągnięcie korzyści i większą skalowalność rozwiązań w porównaniu z tradycyjnym podejściem.

Możliwości rozwiązania

Poznaj kluczowe możliwości tego rozwiązania.

Adaptable PLM Foundation

Dostęp do informacji o produkcie na dowolnym urządzeniu jest kluczowy dla współpracy, która umożliwia kontakt między ekspertami i użytkownikami poszukującymi informacji na temat konfiguracji maszyny.

Bill of Materials Management

Zarządzaj jedną, multidyscyplinarną listą materiałową BOM dla skonfigurowanych maszyn przemysłowych, od koncepcji do końca życia produktu, zachowując pełną kontrolę nad zmianami i historią wersji.

Change Management

Efektywnie zarządzaj złożonymi, skonfigurowanymi platformami maszynowymi, aby zapewnić, że wszystkie moduły są aktualne w ramach linii produktowej i wspierają starsze maszyny będące w eksploatacji.

Engineering Automation

Skróć czas projektowania sprzętu dzięki uwzględnieniu reguł inżynierskich w niestandardowych aplikacjach, co pozwoli zespołowi konstrukcyjnemu poświęcenie większej uwagi na opracowanie nowych, bardziej innowacyjnych produktów.

ERP Connector

Wykorzystaj gotowe funkcje integracji z systemem SAP, które zapewniają elastyczność wyboru informacji o wariancie wysyłanych do systemu ERP i ułatwiają automatyzację tworzenia list materiałowych BOM dla konkretnych maszyn w systemie biznesowym.

ETO Application Integrations

Zwiększ efektywność pracowników działów sprzedaży dzięki wbudowaniu funkcji ETO w popularne narzędzia wykorzystywane przez firmę do wizualizacji i jednoznacznego zatwierdzenia określonego projektu pod kątem dokumentacji dostarczanej do klientów.

Flexible Product Line Engineering

Zastosuj jedną definicję wariantów w różnych domenach i w całym cyklu życia sprzętu, aby zapewnić klientom z branży maszyn przemysłowych oczekiwany poziom zróżnicowania, jednocześnie zwiększając rentowność.

Guided Product Configuration

Leverage the single definition of variability to ensure that any user, regardless of role or domain, works only with valid configurations. Guided product configuration limits the features and choices that you can make so that you only see choices that are allowed. This ensures every stakeholder is focused on the products you plan to bring to market.

Product Configuration Visualization

Jedna definicja gwarantuje stosowanie tylko prawidłowych i dopuszczalnych konfiguracji oraz skupienie się wyłącznie na maszynach, które przedsiębiorstwo zamierza wprowadzić na rynek.