Cyfrowy układ napędowy

Producenci układów napędowych dla przemysłu maszynowego poszukują obecnie sposobów na lepsze przenoszenie mocy przy maksymalnych obciążeniach i mniejszym zużyciu paliwa.  Nasze rozwiązanie w zakresie cyfrowych układów napędowych dla przemysłu maszynowego dostarcza producentom narzędzia umożliwiające opracowywanie wysokowydajnych układów napędowych nowej generacji.  Dzięki połączeniu zaawansowanych funkcji symulacji z najlepszym w swojej klasie oprogramowaniem do projektowania generatywnego i elektryfikacji zapewniamy zaawansowane możliwości zwiększenia wydajności podczas zarządzania multidyscyplinarnymi rozwiązaniami.

Producenci układów napędowych dla przemysłu maszynowego poszukują obecnie sposobów na lepsze przenoszenie mocy przy maksymalnych obciążeniach i mniejszym zużyciu paliwa.  Nasze rozwiązanie w zakresie cyfrowych układów napędowych dla przemysłu maszynowego dostarcza producentom narzędzia umożliwiające opracowywanie wysokowydajnych układów napędowych nowej generacji.  Dzięki połączeniu zaawansowanych funkcji symulacji z najlepszym w swojej klasie oprogramowaniem do projektowania generatywnego i elektryfikacji zapewniamy zaawansowane możliwości zwiększenia wydajności podczas zarządzania multidyscyplinarnymi rozwiązaniami.

Learn More

Producenci maszyn przemysłowych muszą stawiać czoła rosnącym wymogom w zakresie obniżania zużycia paliwa przy jednoczesnym zapewnieniu dostępności odpowiedniej mocy na żądanie i zmniejszeniu całkowitych kosztów użytkowania w celu zwiększenia trwałości, poprawienia niezawodności i wydłużenia okresu eksploatacji. Rządy wielu krajów na całym świecie wprowadzają zarazem coraz bardziej surowe normy dotyczące emisji zanieczyszczeń.

Aby osiągnąć ambitne cele w zakresie wydajności, producenci maszyn przemysłowych muszą stosować bardziej systemowe podejście do rozwoju produktów. Nasze rozwiązanie w zakresie cyfrowych układów napędowych zapewnia identyfikowalność pomiędzy wieloma domenami inżynierii oraz zintegrowane funkcje wirtualnego sprawdzania poprawności CAD/CAE i środowiska testowego, aby wspomóc inżynierów w podejmowaniu decyzji już na samym początku procesu rozwoju dzięki udostępnieniu widoku zamkniętej pętli obejmującego wymagania, projekt i weryfikację.

Nasze rozwiązanie w zakresie cyfrowych układów napędowych zapewnia zaawansowane funkcje zarządzania multidyscyplinarnymi rozwiązaniami i umożliwia projektowanie, symulowanie i testowanie rozwiązań dotyczących silników i układów napędowych w celu poprawienia ich wydajności.

Możliwości rozwiązania

Poznaj kluczowe możliwości tego rozwiązania.

Engineering Process & Data Management

Wytwarzanie wyposażenia na potrzeby przemysłu ciężkiego i maszynowego staje się coraz bardziej złożonym procesem za sprawą rosnących wymagań wbudowanego oprogramowania i układów elektronicznych. Wielu producentów musi mierzyć się z koniecznością sprostania tym nowym i nieustannie ewoluującym potrzebom.

Mechanical Product Design

Rozwiązanie do projektowania mechanicznego układów napędowych dla przemysłu maszynowego łączy w sobie zaawansowane funkcje symulacji i najlepsze w swojej klasie oprogramowanie do projektowania generatywnego, zapewniające nowoczesne środowisko modelowania na potrzeby szybkiej oceny wydajności projektów układów napędowych.

Simulation & Test

Dla producentów maszyn przemysłowych nową normą staje się konieczność znajdowania metod na radzenie sobie z ogromnymi i stale rosnącymi poziomami złożoności projektów maszyn oraz jednoczesne doskonalenie procesów projektowania. Rozwiązania firmy Siemens w zakresie symulacji i testowania mogą poprawić precyzję projektowania i produktywność procesu rozwoju, aby pomóc w utworzeniu najbardziej wszechstronnego cyfrowego bliźniaka i spełnić standardy jakości nawet dla najbardziej złożonych wytwarzanych obecnie maszyn przemysłowych.

Simulation & Test

Dla producentów maszyn przemysłowych nową normą staje się konieczność znajdowania metod na radzenie sobie z ogromnymi i stale rosnącymi poziomami złożoności projektów maszyn oraz jednoczesne doskonalenie procesów projektowania. Rozwiązania firmy Siemens w zakresie symulacji i testowania mogą poprawić precyzję projektowania i produktywność procesu rozwoju, aby pomóc w utworzeniu najbardziej wszechstronnego cyfrowego bliźniaka i spełnić standardy jakości nawet dla najbardziej złożonych wytwarzanych obecnie maszyn przemysłowych.

Software Process & Data Management

Nasze rozwiązanie do inżynierii oprogramowania dla przemysłu maszynowego wykorzystuje zintegrowaną strategię rozwoju produktu, w której rozwój oprogramowania (zarówno wbudowanego, jak i niewbudowanego) stanowi część multidyscyplinarnego podejścia, umożliwiając ocenę działania w pętli zamkniętej.