Cyfrowy model, rzeczywistość wirtualna i rozszerzona

Producenci maszyn przemysłowych są zmuszeni do spełniania rygorystycznych wymagań klientów w zakresie wydajności, bezpieczeństwa i zgodności. Nasze rozwiązanie w postaci cyfrowego modelu i funkcji rzeczywistości wirtualnej/rozszerzonej dla przemysłu maszynowego umożliwia użytkownikom badanie formy, dopasowania i funkcjonalności, a także dokonywanie oceny projektów przez zanurzenie się w wirtualnym świecie cyfrowego bliźniaka produktu w celu obejrzenia i analizy modelu 3D w odpowiedniej skali.

Producenci maszyn przemysłowych są zmuszeni do spełniania rygorystycznych wymagań klientów w zakresie wydajności, bezpieczeństwa i zgodności. Nasze rozwiązanie w postaci cyfrowego modelu i funkcji rzeczywistości wirtualnej/rozszerzonej dla przemysłu maszynowego umożliwia użytkownikom badanie formy, dopasowania i funkcjonalności, a także dokonywanie oceny projektów przez zanurzenie się w wirtualnym świecie cyfrowego bliźniaka produktu w celu obejrzenia i analizy modelu 3D w odpowiedniej skali.

Learn More

Jednym z największych wyzwań stojących przed światowymi producentami maszyn przemysłowych jest komunikacja i współpraca w kwestiach projektowych z innymi zespołami w ramach całej organizacji. Często najbardziej wartościowe okazuje się wizualne przedstawienie problemu oraz miejsca jego występowania w strukturze produktu. Użytkownicy mogą sprawić, że informacje staną się bardziej przystępne i intuicyjne dla innych przez konfigurację i udostępnianie danych sesji, tworzenie migawek i generowanie uwag, do których mogą z łatwością uzyskać dostęp inne działy organizacji lub dostawcy, którzy mogą nie mieć wglądu w środowisko rzeczywistości wirtualnej.

Ta wciągająca platforma formalnych i nieformalnych przeglądów projektu cyfrowego, planowania produkcji i oceny możliwości eksploatacji produktu może okazać się szczególnie skuteczna z punktu widzenia agentów dokonujących zakupu lub klientów, którym mogą nie odpowiadać standardowe opcje wyświetlania obrazów tworzonych podczas projektowania wspomaganego komputerowo (CAD). Dzielenie się tym unikatowym poziomem wiedzy i zrozumienia problemu umożliwia wszystkim osobom w organizacji szybsze podejmowanie właściwych decyzji.

Możliwości rozwiązania

Poznaj kluczowe możliwości tego rozwiązania.

2D/3D View & Markup

Nawiguj, wizualizuj i opisuj złożone modele sprzętu w 2D/3D poprzez hierarchiczne struktury i usprawnij dzielenie się wiedzą w całym cyklu życia produktu.

Adaptable PLM Foundation

Usprawnij współpracę w obrębie przedsiębiorstwa i szybko reaguj na zmiany, korzystając z konfigurowalnej, bezpiecznej i łatwo dostępnej platformy do zarządzania cyklem życia produktu (PLM).

Bill of Materials Management

Scentralizuj wszystkie informacje na temat sprzętu w formie skonsolidowanej listy BOM, która stanowi jedno źródło informacji o szczegółach technicznych dotyczących produktu, projektu lub zasobu.

Digital Mockup

Korzystaj z narzędzi do tworzenia cyfrowych modeli w czasie rzeczywistym, aby usprawnić proces podejmowania decyzji i rozwiązać problemy dotyczące projektowania sprzętu, umożliwiając zespołom projektowym ocenę kompletnych projektów maszyn przemysłowych pod kątem zakłóceń i funkcjonalnych ograniczeń ruchu dla kluczowych komponentów.

Supplier Visualization

Usprawnij produkcję OEM i współpracę z dostawcami, oferując bogate treści wizualizacyjne dostarczane za pośrednictwem działającego na zasadzie wdrożenia na żądanie, lekkiego trójwymiarowego systemu podglądu modeli, który dostarcza szczegółowych informacji o produkcie i produkcji (PMI) w 3D.

Virtual Reality

Dokonuj przeglądu cyfrowego bliźniaka we wciągającym środowisku wirtualnym, które oferuje prawdziwy realizm w skali 1:1, aby odkryć problemy związane ze złożeniami i dostępem operatora, wirtualnie wchodząc do wnętrza maszyny i obserwując komponenty z różnych punktów widzenia.