Konstrukcja i wytwarzanie kompozytów

Konstrukcja i wytwarzanie kompozytów dla przemysłu maszynowego

Wykorzystaj potencjał redukcji masy oraz zalety w zakresie stylizacji części kompozytowych dla maszyn górniczych, budowlanych i rolniczych, stosując nasze złożone, zintegrowane i sprawdzone rozwiązania umożliwiające zaawansowany rozwój części kompozytowych. Daj swoim zespołom inżynieryjnym i produkcyjnym możliwość niezawodnego projektowania i budowania z kompozytów, wiedząc, że oparte na modelu rozwiązania w zakresie definicji, symulacji i produkcji pomogą im sprostać surowym wymaganiom inżynieryjnym stawianym przez klientów.

Wykorzystaj potencjał redukcji masy oraz zalety w zakresie stylizacji części kompozytowych dla maszyn górniczych, budowlanych i rolniczych, stosując nasze złożone, zintegrowane i sprawdzone rozwiązania umożliwiające zaawansowany rozwój części kompozytowych. Daj swoim zespołom inżynieryjnym i produkcyjnym możliwość niezawodnego projektowania i budowania z kompozytów, wiedząc, że oparte na modelu rozwiązania w zakresie definicji, symulacji i produkcji pomogą im sprostać surowym wymaganiom inżynieryjnym stawianym przez klientów.

Konstrukcja i wytwarzanie kompozytów dla przemysłu maszynowego

Learn More

Stopień wykorzystania kompozytów w maszynach górniczych, budowlanych i rolniczych stale rośnie, co wynika z większego nacisku na zwiększenie efektywności paliwowej i nośności. Aby wyróżnić swoje maszyny na tle konkurencji, firmy wykorzystują elementy wykonane ze wzmacnianych włóknami tworzyw sztucznych w widocznych obszarach, których bezpośrednio dotykają operatorzy. Jednocześnie maszyny muszą wytrzymywać obciążenia i spełniać wymagania dotyczące trwałości, które podają w wątpliwość stosowanie kompozytów. Natomiast pewne jest, że zastosowanie tych materiałów do projektowania sprzętu wymaga nie tylko zmiany narzędzi inżynieryjnych i nowych umiejętności, ale także radykalnego poszerzenia wiedzy o technologii produkcji i jej zastosowaniu. Skuteczna integracja kompozytowych elementów maszyn przemysłowych wymaga efektywnej komunikacji i współdzielenia narzędzi między multidyscyplinarnymi zespołami w całym cyklu życia produktu.

Wspieraj wysoce złożone i szczegółowe kompleksowe procesy projektowania, analizy i produkcji dzięki naszym sprawdzonym rozwiązaniom w zakresie zaawansowanego rozwoju części kompozytowych. Wykorzystaj zalety ustrukturyzowanych, zintegrowanych, opartych na modelu procesów projektowania, które wspierają wyspecjalizowane funkcje symulacji, testowania i zarządzania weryfikacją, aby zagwarantować, że komponenty sprostają najtrudniejszym warunkom środowiskowym. Rozszerz cyfrowy model na halę produkcyjną dzięki symulacji procesu, wsparciu produkcji i narzędziom weryfikacji, które wspierają nowe i innowacyjne procesy produkcji, pomagając jednocześnie w racjonalizacji kosztów.

Konstrukcja i wytwarzanie kompozytów dla przemysłu maszynowego

Możliwości rozwiązania

Bill of Materials Management

Zarządzaj wieloma komponentami multi-CAD i twórz konstrukcyjne listy BOM, takie jak inżynieryjne listy BOM, struktura inżynieryjna produkcji czy listy procesów produkcji (BOP), aby zagwarantować, że odpowiednia część jest używana we właściwej maszynie.

Composite Design & Analysis

Poszerz zakres kreatywnych zastosowań kompozytów konstrukcyjnych w kabinie, komorze silnika lub na zewnątrz pojazdu, wykorzystując wiodące narzędzia do symulacji produkcji, umożliwiające dokonanie oceny całego procesu, od koncepcji po definicję laminatu i tworzenie warstw.

Composite Design Integration

Zarządzaj całym procesem produkcji części kompozytowych za pomocą jednego, zintegrowanego rozwiązania, które wykorzystuje geometrię części do rozwoju danych wymaganych do tworzenia rozkładu, cięcia, projekcji laserowej, układania taśmy i rozmieszczenia włókien.

Composites

Buduj i oceniaj konstrukcje płyt podłogowych i płaszczyzn roboczych za pomocą unikatowych narzędzi do tworzenia symulacji, opracowanych specjalnie z myślą o wyjątkowych wyzwaniach dotyczących komponentów laminowanych, w tym zmęczeniu laminatu krzyżowego i oddzielaniu się warstw laminatu, które prowadzi do stopniowego wzrostu liczby uszkodzeń.

Fastening & Joint Design

Syncrofit ułatwia projektantom zastosowanie intuicyjnego podejścia do tworzenia danych projektowych w ramach całego iteracyjnego procesu definiowania złożeń, weryfikacji zasad projektowania, wizualizacji elementów złącznych/otworów oraz udostępniania dokumentacji. Oprogramowanie przechowuje dane projektowe powiązane z geometrią 3D CAD bezpośrednio wewnątrz komercyjnego modelu, uzupełniając definicję produktu 3D.

Mechanical Design Management

Zyskaj pewność, że wszystkie dane dotyczące projektowania i produkcji części kompozytowych są zsynchronizowane i zarządzane w ramach opartego na współpracy środowiska w całym cyklu życia części. Uzyskaj natychmiastowe informacje zwrotne na temat skuteczności i wpływu wprowadzanych zmian.

Product Modeling

Wykorzystaj potencjał skutecznego silnika modelowania i środowiska opartego na współpracy, by projektować atrakcyjne i funkcjonalne kompozytowe elementy konstrukcyjne.