Zarządzanie zgodnością z regulacjami prawnymi w przemyśle maszynowym

Zarządzanie zgodnością z regulacjami prawnymi w przemyśle maszynowym

Aby zachować konkurencyjność, światowi producenci w przemyśle maszynowym muszą spełniać lokalne, krajowe i globalne wymogi rządowe dotyczące źródeł i doboru materiałów, jak również bezpieczeństwa i emisji zanieczyszczeń. Aktywne zarządzanie dokumentacją zgodności i śledzenie jej przebiegu w odniesieniu do poszczególnych komponentów przez cały cykl życia produktu jest najskuteczniejszą metodą upewnienia się, że maszyny są zawsze zgodne z przepisami.

Aby zachować konkurencyjność, światowi producenci w przemyśle maszynowym muszą spełniać lokalne, krajowe i globalne wymogi rządowe dotyczące źródeł i doboru materiałów, jak również bezpieczeństwa i emisji zanieczyszczeń. Aktywne zarządzanie dokumentacją zgodności i śledzenie jej przebiegu w odniesieniu do poszczególnych komponentów przez cały cykl życia produktu jest najskuteczniejszą metodą upewnienia się, że maszyny są zawsze zgodne z przepisami.

Zarządzanie zgodnością z regulacjami prawnymi w przemyśle maszynowym

Learn More

Producenci w przemyśle maszynowym stoją w obliczu rosnącej potrzeby zapewnienia zgodności z wymogami tworzonymi przez agencje rządowe na całym świecie. Wymagania te występują pod przeróżnymi postaciami, począwszy od wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz identyfikowalności materiałów składowych (REACH, RoHS, rozporządzenie o minerałach z regionów ogarniętych konfliktami) po kontrolę emisji krytycznych (Tier 4+). Dostawcy sprzętu górniczego, budowlanego i rolniczego dostosowują maszyny do krajowych i lokalnych warunków rynkowych, a także są zobowiązani do śledzenia zgodności wszystkich komponentów i materiałów pozyskiwanych globalnie. Firmy, które nie spełniają wymogów, mogą zostać ukarane grzywnami, konfiskatą sprzętu, a nawet zostać objęte zakazem uczestnictwa w rynku danego kraju lub regionu. Materiały wykorzystywane w częściach składowych zmieniają się, a dostawcy mogą pozyskiwać materiały i komponenty z alternatywnych źródeł, co skutkuje ryzykiem nieścisłości w dokumentach dotyczących zgodności.

Nasze rozwiązania pomagają zapewnić pełną identyfikowalność i dokładność, gwarantując, że kontrolowane dokumenty odzwierciedlają materiały wykorzystane w maszynie i na bieżąco dostosowują się do zmieniających się wymagań dzięki funkcjonalności, która w dynamiczny sposób sprawdza wymagania.

Zarządzanie zgodnością z regulacjami prawnymi w przemyśle maszynowym

Możliwości rozwiązania

Automate Supplier Declaration Processing

Zagwarantuj, że całościowe zarządzanie danymi dotyczącymi materiałów jest zintegrowane z maszyną lub cyklem życia zasobów aż do poziomu pojedynczych substancji na każdym etapie.

Bill of Materials Management

Skutecznie i poprawnie integruj materiały i substancje ze złożonymi listami materiałowymi BOM maszyn, aby lepiej zrozumieć masę i stężenia, umożliwiając zbiorczą analizę materiałów kontrolowanych z punktu widzenia produktu lub zasobu.

Business Intelligence & Reporting Tools

Opracowuj i dostarczaj raporty przedstawiające wysiłki na rzecz zrównoważonego rozwoju, zgodność z przepisami i ujawnianie informacji o dostawcach wraz z narzędziami, które generują dane oraz wskaźniki dla przemysłu ciężkiego i maszynowego dostosowane do wypełniania standardów środowiskowych i społecznych.

Compliance Grading & Reporting

Dokładnie oceniaj i raportuj maszyny przemysłowe pod względem ich zgodności z przepisami ochrony środowiska, regulacyjnymi i ogólnymi, w tym z ograniczeniami społecznymi, takimi jak rozporządzenie o minerałach z obszarów objętych konfliktami i zwyczajowe zasady firmy.

Integrated Material Data Lifecycle Management

Zagwarantuj, że całościowe zarządzanie danymi dotyczącymi materiałów jest zintegrowane z maszyną lub cyklem życia zasobów aż do poziomu pojedynczych substancji na każdym etapie.

Sustainability Framework

Przestrzegaj obecnych i przyszłych wymagań zgodności w ramach zrównoważonego rozwoju produktu, które obejmują ocenę list BOM, procesy ekoprojektowania i narzędzia do oceny cyklu życia, które wspierają przemysł ciężki i maszynowy.

Vendor Management

Skutecznie współpracuj z dostawcami maszyn i innymi w kwestiach takich jak procedura deklarowania materiałów czy definiowanie części komercyjnych.