Produkcja oparta na współpracy w przemyśle maszynowym

Produkcja oparta na współpracy w przemyśle maszynowym

Nasze rozwiązanie produkcyjne oparte na współpracy wspomaga unifikację globalnych zespołów projektowych, inżynieryjnych i produkcyjnych, by były w stanie pracować w oparciu o takie same wymagania, modele i plany procesów produkcji, przy równoczesnym zachowaniu elastyczności umożliwiającej dostosowanie do lokalnych wymagań konfiguracyjnych. To środowisko współpracy oferuje korzyści wynikające z lepszej symulacji i optymalizacji planowania produkcji, optymalizacji procesów projektowania i produkcji oraz inteligencji produkcji powiązanej z rozwojem produktu.

Nasze rozwiązanie produkcyjne oparte na współpracy wspomaga unifikację globalnych zespołów projektowych, inżynieryjnych i produkcyjnych, by były w stanie pracować w oparciu o takie same wymagania, modele i plany procesów produkcji, przy równoczesnym zachowaniu elastyczności umożliwiającej dostosowanie do lokalnych wymagań konfiguracyjnych. To środowisko współpracy oferuje korzyści wynikające z lepszej symulacji i optymalizacji planowania produkcji, optymalizacji procesów projektowania i produkcji oraz inteligencji produkcji powiązanej z rozwojem produktu.

Start your free, 30-day trial in minutes

Discover Teamcenter Manufacturing with Easy Plan

Screenshot of Teamcenter manufacturing with Easy Plan

Author, analyze, and manage manufacturing process plans more efficiently and communicate them throughout your organization's extended enterprise more effectively.

Produkcja oparta na współpracy w przemyśle maszynowym

Learn More

Procesy wytwarzania maszyn przemysłowych odznaczają się jednymi z najbardziej złożonych list materiałowych BOM w branży produkcyjnej. Nasze rozwiązanie produkcyjne oparte na współpracy kontroluje proces produkcyjny, a także efektywność operacyjną jakość poprzez optymalizację wykazu procesów (BOP), zarządzania harmonogramami i systemami pomiaru jakości. Obejmuje to restrukturyzację materiałów w celu optymalizacji przepływu materiałów przez zakład i montaż u klienta, przy jednoczesnym zarządzaniu wariacjami produktów i zakładów produkcyjnych na całym świecie. Dzięki tworzeniu harmonogramu produkcji i zarządzaniu nim, łącznie z wyzwaniami logistycznymi, wizualne narzędzia planowania obejmują rzeczywisty wykaz procesów BOP zapewniający pełną identyfikowalność listy BOM produktu.

Dzięki rozwiązaniu do obsługi produkcji opartej na współpracy inżynierowie pracownicy linii produkcyjnej i kierownicy hali produkcyjnej mogą stać się kluczowym elementem procesu PLM. Funkcje symulacji procesu można łatwo wizualizować w instrukcji pracy, co prowadzi do szybkiego przyjmowania nowych metod produkcji. Pracownicy mają dostęp do wszystkich danych związanych z ich zakresem pracy oraz mogą przesyłać informacje zwrotne w kontekście projektu i możliwości wytworzenia produktu.

Nasze rozwiązania łączą w sobie obszary projektowania, inżynierii i wytwarzania, umożliwiając globalne połączenie projektowania i rozwoju produktów, aby umożliwić współpracę i strategiczne planowanie w odniesieniu do produkcji. Ostatecznym wynikiem jest to, że firmy mogą z powodzeniem rozwijać się we współczesnym skomplikowanym środowisku biznesowym.

Produkcja oparta na współpracy w przemyśle maszynowym

Webinar na żądanie | 20 min.

Wykorzystaj cyfrowego bliźniaka, aby ułatwić współpracę przy produkcji sprzętu ciężkiego

Dowiedz się więcej o możliwościach produkcji opartej na współpracy w stale zmieniającym się przemyśle sprzętu ciężkiego.

Obejrzyj webinar

Case study: AGCO Corporation

Dowiedz się, jak firma AGCO wykorzystuje nasze podejście do cyfryzacji, aby ulepszyć globalną produkcję sprzętu ciężkiego.