Zarządzanie weryfikacją

Nasze rozwiązanie do zarządzania weryfikacją pomaga firmom z branży energetycznej i sektora mediów użytkowych skrócić czas certyfikacji i przyspieszyć realizację. Pozwala ono stworzyć jedno, zintegrowane środowisko, które zapewnia, że wszystkie zdarzenia związane z weryfikacją produktu, od modelowania symulacji po testy fizyczne, opierają się na wymaganiach, są zaplanowane i realizowane we właściwej kolejności. Łączy również indywidualne testy i analizy z niezbędnymi zasobami oraz zapewnia pełną identyfikowalność w całym cyklu życia projektu.

Nasze rozwiązanie do zarządzania weryfikacją pomaga firmom z branży energetycznej i sektora mediów użytkowych skrócić czas certyfikacji i przyspieszyć realizację. Pozwala ono stworzyć jedno, zintegrowane środowisko, które zapewnia, że wszystkie zdarzenia związane z weryfikacją produktu, od modelowania symulacji po testy fizyczne, opierają się na wymaganiach, są zaplanowane i realizowane we właściwej kolejności. Łączy również indywidualne testy i analizy z niezbędnymi zasobami oraz zapewnia pełną identyfikowalność w całym cyklu życia projektu.

Learn More

Dla producentów urządzeń i wykonawców EPC obsługujących zarówno projekty CAPEX, jak i OPEX w branży energetycznej i sektorze mediów użytkowych, potrzeba spójnej i udanej realizacji, a następnie udowodnienia jej zgodności z regulacjami, stanie się w przyszłości istotnym wyróżnikiem wśród konkurencji. Wymóg pełnej weryfikacji i identyfikowalności w trakcie realizacji może wynikać z rosnącej liczby obowiązków w zakresie ochrony środowiska lub konieczności zachowania zgodności z przepisami. Mogłoby to również stanowić wymóg dotyczący zarządzania wewnętrznego, konieczny do ochrony niskich marż w projektach o stałej cenie, które stają się coraz bardziej powszechne, ponieważ właściciele-operatorzy dążą do przeniesienia większego ryzyka na swój łańcuch dostaw.

Nasze rozwiązanie w zakresie zarządzania weryfikacją oferuje unikatowy zestaw narzędzi i procesów pozwalających istotnie zmienić metodę planowania i wykonywania weryfikacji produktu, a także zarządzania nią. Zapewnia możliwość przechwytywania i integracji wymagań klienta, planowania i harmonogramowania działań weryfikacyjnych, wykonywania analiz CAE, konfigurowania obiektów testowych i zarządzania nimi oraz potwierdzania zgodności z wymogami regulacyjnymi. Dzięki możliwości ponownego wykorzystania procedur weryfikacyjnych i wyników, zarządzanie weryfikacją pomaga zmniejszać koszty i związane z nimi ryzyko, poprawiać jakość oraz dostarczać programy projektów na czas i w ramach budżetu.

Możliwości rozwiązania

Poznaj kluczowe możliwości tego rozwiązania.

Adaptable Integrated BOM

Definiuj, śledź i porównuj produkcyjne listy EBOM, a także testowe listy EBOM oraz fizyczne konfiguracje obiektów testowych. Zapisuj wszystkie dane referencyjne, takie jak numery seryjne i numery partii produkcyjnych dla części i złożeń.

Manufacturing Process Planning

Definiuj procesy związane z obiektami testowymi i łącz je z zasobami produkcyjnymi i wytwórczymi, takimi jak narzędzia, maszyny czy pakiety robocze. Optymalizuj i sprawdzaj wszystkie procesy montażu przed rozpoczęciem realizacji.

Product Requirements Engineering

Przechwytuj wymagania dotyczące nowych produktów i klientów z treści umów, specyfikacji, norm i innych istotnych źródeł. Zapewnij pełną identyfikowalność cyklu życia produktu i projektu, gwarantując, że dla wszystkich wymagań opracowano zatwierdzoną metodę weryfikacji.

Project Management

Twórz szczegółowe harmonogramy działań weryfikacyjnych powiązanych z harmonogramem głównym lub planem projektu oraz udostępniaj pełne raporty dotyczące statusu procesu weryfikacji.

Simulation Management

Efektywnie zarządzaj złożonymi symulacjami produktów i udostępniaj je, łącząc je jednocześnie z wymaganiami umownymi, tak aby były dostępne dla wszystkich osób podejmujących decyzje dotyczące produktów i projektów w Twojej firmie.

Testing

Przechowuj i przetwarzaj dane w pełnym, zintegrowanym środowisku do projektowania opartego na testach. Łączy ono szybkie, wielokanałowe mechanizmy gromadzenia danych z wszechstronnym pakietem zintegrowanych narzędzi do analizy i raportowania.

Verification & Validation

Twórz zapytania testowe oraz wymagania i procedury pomiarowe i inspekcyjne wraz ze szczegółowymi instrukcjami wspierającymi testowanie i spójność działań operatora.