Zarządzanie wymaganiami

Wymagania opisują to, co klient zakupi, aby zaspokoić swoje potrzeby — obejmują m.in. wydajność zasobów, zgodność z wymogami regulacyjnymi, jakość oraz okres użytkowania. Zarządzanie wymaganiami w energetyce i sektorze mediów użytkowych ma kluczowe znaczenie w przypadku projektów inwestycyjnych i jest niezbędne z punktu widzenia działających na zasadzie zamkniętej pętli interakcji między producentami urządzeń, wykonawcami EPC i właścicielami-operatorami.

Nasze rozwiązanie do zarządzania wymaganiami integruje potrzeby klientów w całym cyklu życia zasobów na bezpiecznej, globalnej platformie. Umożliwia ono efektywne rejestrowanie wymagań, zarządzanie nimi i komunikację ze wszystkimi osobami zaangażowanymi w rozwój zasobów.

Wymagania opisują to, co klient zakupi, aby zaspokoić swoje potrzeby — obejmują m.in. wydajność zasobów, zgodność z wymogami regulacyjnymi, jakość oraz okres użytkowania. Zarządzanie wymaganiami w energetyce i sektorze mediów użytkowych ma kluczowe znaczenie w przypadku projektów inwestycyjnych i jest niezbędne z punktu widzenia działających na zasadzie zamkniętej pętli interakcji między producentami urządzeń, wykonawcami EPC i właścicielami-operatorami.

Nasze rozwiązanie do zarządzania wymaganiami integruje potrzeby klientów w całym cyklu życia zasobów na bezpiecznej, globalnej platformie. Umożliwia ono efektywne rejestrowanie wymagań, zarządzanie nimi i komunikację ze wszystkimi osobami zaangażowanymi w rozwój zasobów.

Learn More

Zrozumienie wymagań klientów ma kluczowe znaczenie we współczesnej złożonej działalności w energetyce i sektorze mediów użytkowych. Sytuacje, gdy zasoby nie mogą sprostać deklaracjom z reklam lub problemy wynikające z nieprawidłowego odczytania popytu mogą prowadzić do problemów z działaniem na poziomie danego modułu oraz całego obiektu. Powszechnie można zaobserwować niewykorzystane możliwości rynkowe, które wiążą się z nieumiejętnością rozpoznania, rejestracji i wdrożenia wymagań dotyczących zasobów oraz zarządzania nimi. Postępowania sądowe, surowe kary i utracony udział w rynku to tylko niektóre z problemów wynikających z nieutrzymywania i niesprawdzania wymagań dotyczących zasobów i oczekiwań klientów.

Integracja wymagań z cyklem życia zasobów to jedyny skalowalny sposób na dostarczanie skutecznych produktów. Gwarantuje to, że wymagania zostaną zarejestrowane, powiązane i będą precyzyjnie utrzymywane w odpowiednim kontekście. Zmniejsza również ryzyko braku zgodności z wymogami regulacyjnymi dzięki powiązaniu wymagań z późniejszymi procesami wdrażania w celu zapewnienia stałego monitorowania zgodności zasobów.

Nasze rozwiązanie pozwala zarządzać złożonością z myślą o kliencie i stale podnosić jakość przez zrozumienie i inteligentną ocenę wpływu zmian wprowadzanych we wszystkich zasobach i w całym cyklu życia. Jest to systemowe, bezpieczne i powtarzalne rozwiązanie, które umożliwia łatwe rejestrowanie, sprawdzanie i utrzymanie wymagań w całym cyklu życia.

Webinar na żądanie | 28 min.

eXpert center series: Digital lifecycle foundation

Digitally layered image of plant in a field landscape.

Begin your digital journey with this digital lifecycle software as a foundation

Obejrzyj webinar

Możliwości rozwiązania

Poznaj kluczowe możliwości tego rozwiązania.

Apply Product Configuration to Requirements

Definiuj, konfiguruj i porównuj struktury funkcjonalne zasobów, struktury podziału pracy, inżynieryjne, produkcyjne i eksploatacyjne listy BOM.

Integrate Requirements across PLM & ALM

Zarządzaj wymaganiami w systemach PLM i ALM. Połącz funkcje identyfikowalności PLM i ALM w jedną, kompleksową funkcję identyfikowalności produktu — od wymagań, przez dostawy oprogramowania, po modele i dane testowe.

PLM Foundation

Zapewniaj bezpieczny, globalny dostęp do informacji o wymaganiach i zarządzaj nim. Analizuj globalny wpływ zmian.

Program Planning & Project Execution

Wykorzystuj programy do zarządzania koordynacją inicjatyw w zakresie rozwoju zasobów w całym przedsiębiorstwie. Twórz i realizuj projekty powiązane, podprojekty, zdarzenia, rezultaty i nie tylko oraz zarządzaj nimi.

Report & Specification Generation

Zarządzaj indywidualnymi wymaganiami, ponownie je wykorzystuj i kontroluj w taki sam sposób jak inne informacje o zasobach. Organizuj i eksportuj je w standardowych formatach, a następnie dostarczaj w formie dokumentacji papierowej lub online.

Requirements Allocation & Tracelinking

Przydzielaj wymagania i powiąż je z dowolnym artefaktem produktu. Uzyskaj pełny wgląd w sposób spełniania wymagań (wraz z potwierdzeniem), weryfikacji i walidacji w kontekście konfiguracji produktu.

Requirements Capture & Authoring

Ustanów jedno bezpieczne źródło wymagań dotyczących zasobów. Umożliwiaj pracownikom wiedzy tworzenie wymagań i zarządzanie nimi przy użyciu znanych im aplikacji firmy Microsoft, takich jak Word® i Excel®.

Requirements Change

Nawiguj po identyfikowalności, aby zrozumieć wpływ zmian (na etapach następujących po fazie wymagań lub poprzedzających procesy projektowania i produkcji) w całym cyklu życia zasobów i w bieżącym kontekście.

Software Requirements Management

Twórz wymagania oraz testy dotyczące oprogramowania, rozkładaj je na części pierwsze, zarządzaj nimi i przewiduj ryzyko. Z łatwością integruj szereg wymagań regulacyjnych, produktowych, wydajnościowych i innych — w całym łańcuchu tworzenia wartości inżynieryjnych.