Przejdź do treści

Zarządzanie wymaganiami

Wymagania opisują to, co klient zakupi, aby zaspokoić swoje potrzeby — obejmują m.in. wydajność zasobów, zgodność z wymogami regulacyjnymi, jakość oraz okres użytkowania. Zarządzanie wymaganiami w energetyce i sektorze mediów użytkowych ma kluczowe znaczenie w przypadku projektów inwestycyjnych i jest niezbędne z punktu widzenia działających na zasadzie zamkniętej pętli interakcji między producentami urządzeń, wykonawcami EPC i właścicielami-operatorami.

Nasze rozwiązanie do zarządzania wymaganiami integruje potrzeby klientów w całym cyklu życia zasobów na bezpiecznej, globalnej platformie. Umożliwia ono efektywne rejestrowanie wymagań, zarządzanie nimi i komunikację ze wszystkimi osobami zaangażowanymi w rozwój zasobów.

Wymagania opisują to, co klient zakupi, aby zaspokoić swoje potrzeby — obejmują m.in. wydajność zasobów, zgodność z wymogami regulacyjnymi, jakość oraz okres użytkowania. Zarządzanie wymaganiami w energetyce i sektorze mediów użytkowych ma kluczowe znaczenie w przypadku projektów inwestycyjnych i jest niezbędne z punktu widzenia działających na zasadzie zamkniętej pętli interakcji między producentami urządzeń, wykonawcami EPC i właścicielami-operatorami.

Nasze rozwiązanie do zarządzania wymaganiami integruje potrzeby klientów w całym cyklu życia zasobów na bezpiecznej, globalnej platformie. Umożliwia ono efektywne rejestrowanie wymagań, zarządzanie nimi i komunikację ze wszystkimi osobami zaangażowanymi w rozwój zasobów.

Learn More

Zrozumienie wymagań klientów ma kluczowe znaczenie we współczesnej złożonej działalności w energetyce i sektorze mediów użytkowych. Sytuacje, gdy zasoby nie mogą sprostać deklaracjom z reklam lub problemy wynikające z nieprawidłowego odczytania popytu mogą prowadzić do problemów z działaniem na poziomie danego modułu oraz całego obiektu. Powszechnie można zaobserwować niewykorzystane możliwości rynkowe, które wiążą się z nieumiejętnością rozpoznania, rejestracji i wdrożenia wymagań dotyczących zasobów oraz zarządzania nimi. Postępowania sądowe, surowe kary i utracony udział w rynku to tylko niektóre z problemów wynikających z nieutrzymywania i niesprawdzania wymagań dotyczących zasobów i oczekiwań klientów.

Integracja wymagań z cyklem życia zasobów to jedyny skalowalny sposób na dostarczanie skutecznych produktów. Gwarantuje to, że wymagania zostaną zarejestrowane, powiązane i będą precyzyjnie utrzymywane w odpowiednim kontekście. Zmniejsza również ryzyko braku zgodności z wymogami regulacyjnymi dzięki powiązaniu wymagań z późniejszymi procesami wdrażania w celu zapewnienia stałego monitorowania zgodności zasobów.

Nasze rozwiązanie pozwala zarządzać złożonością z myślą o kliencie i stale podnosić jakość przez zrozumienie i inteligentną ocenę wpływu zmian wprowadzanych we wszystkich zasobach i w całym cyklu życia. Jest to systemowe, bezpieczne i powtarzalne rozwiązanie, które umożliwia łatwe rejestrowanie, sprawdzanie i utrzymanie wymagań w całym cyklu życia.

Możliwości rozwiązania

Poznaj kluczowe możliwości tego rozwiązania.

Apply Product Configuration to Requirements

Definiuj, konfiguruj i porównuj struktury funkcjonalne zasobów, struktury podziału pracy, inżynieryjne, produkcyjne i eksploatacyjne listy BOM.

Integrate Requirements across PLM & ALM

Zarządzaj wymaganiami w systemach PLM i ALM. Połącz funkcje identyfikowalności PLM i ALM w jedną, kompleksową funkcję identyfikowalności produktu — od wymagań, przez dostawy oprogramowania, po modele i dane testowe.

PLM Foundation

Zapewniaj bezpieczny, globalny dostęp do informacji o wymaganiach i zarządzaj nim. Analizuj globalny wpływ zmian.

Program Planning & Project Execution

Wykorzystuj programy do zarządzania koordynacją inicjatyw w zakresie rozwoju zasobów w całym przedsiębiorstwie. Twórz i realizuj projekty powiązane, podprojekty, zdarzenia, rezultaty i nie tylko oraz zarządzaj nimi.

Report & Specification Generation

Zarządzaj indywidualnymi wymaganiami, ponownie je wykorzystuj i kontroluj w taki sam sposób jak inne informacje o zasobach. Organizuj i eksportuj je w standardowych formatach, a następnie dostarczaj w formie dokumentacji papierowej lub online.

Requirements Allocation & Tracelinking

Przydzielaj wymagania i powiąż je z dowolnym artefaktem produktu. Uzyskaj pełny wgląd w sposób spełniania wymagań (wraz z potwierdzeniem), weryfikacji i walidacji w kontekście konfiguracji produktu.

Requirements Capture & Authoring

Ustanów jedno bezpieczne źródło wymagań dotyczących zasobów. Umożliwiaj pracownikom wiedzy tworzenie wymagań i zarządzanie nimi przy użyciu znanych im aplikacji firmy Microsoft, takich jak Word® i Excel®.

Requirements Change

Nawiguj po identyfikowalności, aby zrozumieć wpływ zmian (na etapach następujących po fazie wymagań lub poprzedzających procesy projektowania i produkcji) w całym cyklu życia zasobów i w bieżącym kontekście.

Software Requirements Management

Twórz wymagania oraz testy dotyczące oprogramowania, rozkładaj je na części pierwsze, zarządzaj nimi i przewiduj ryzyko. Z łatwością integruj szereg wymagań regulacyjnych, produktowych, wydajnościowych i innych — w całym łańcuchu tworzenia wartości inżynieryjnych.

Interested in [[global-preference-center-interest-placeholder]]?

Subscribe to [[global-preference-center-interest-placeholder]] updates

Oops

We're very sorry, but we weren't able to capture your submission. Please try again.

Thanks for signing up! First time subscribing? Be sure to check your email to confirm your subscription.