Modułowe projektowanie instalacji

Modułowe projektowanie instalacji dla energetyki i sektora mediów użytkowych

Zapewnij większą innowacyjność, wyższą jakość i niższe koszty dzięki naszemu wszechstronnemu narzędziu do modułowego projektowania instalacji i sprzętu w 3D dla branży energetycznej i sektora mediów użytkowych. Nasze rozwiązania 3D CAD oferują w pełni zintegrowany, intuicyjny i pogłębiony zestaw najlepszych w swojej klasie funkcji. Łączą one w sobie oparte na danych podejście do modułowej budowy instalacji z pełnym zarządzaniem konfiguracją, co znacząco zwiększa wydajność zakładu produkcyjnego.

Zapewnij większą innowacyjność, wyższą jakość i niższe koszty dzięki naszemu wszechstronnemu narzędziu do modułowego projektowania instalacji i sprzętu w 3D dla branży energetycznej i sektora mediów użytkowych. Nasze rozwiązania 3D CAD oferują w pełni zintegrowany, intuicyjny i pogłębiony zestaw najlepszych w swojej klasie funkcji. Łączą one w sobie oparte na danych podejście do modułowej budowy instalacji z pełnym zarządzaniem konfiguracją, co znacząco zwiększa wydajność zakładu produkcyjnego.

Modułowe projektowanie instalacji dla energetyki i sektora mediów użytkowych

Learn More

Globalne megatrendy, takie jak wzrost międzynarodowej konkurencji i utrzymujące się niskie ceny surowców, zmieniają funkcjonowanie całej branży energetycznej i sektora mediów użytkowych. Wiodący producenci OEM i wykonawcy EPC przyjmują bardziej modułowe podejście do projektowania i produkcji instalacji i jej części.

Modułowa konstrukcja instalacji pozwala zespołom projektowym na rozłożenie dużych struktur danych zakładu na mniejsze, multidyscyplinarne moduły.  W połączeniu z naszymi rozwiązaniami 3D CAD i z zakresu zarządzania cyklem życia produktu (PLM), złożenia i podzespoły poszczególnych modułów zakładu można projektować i zmieniać, zachowując pełną kontrolę konfiguracji.  Umożliwia to projektantom wdrożenie rozwiązań modułowych, które wcześniej byłyby zbyt kosztowne lub czasochłonne.  

Nasze rozwiązanie wykracza poza samo projektowanie. Integracja modułowych danych projektowych zakładu z rozwiązaniem PLM umożliwia pełne zarządzanie danymi przedsiębiorstwa.  Prowadzi to do realizacji projektów opartych na danych, które obejmują pełne planowanie produkcji modułów wraz z digitalizacją zakładu produkcji w celu zwiększenia przewidywalności procesów i jednoczesnej redukcji kosztów.

Modułowe projektowanie instalacji dla energetyki i sektora mediów użytkowych
Wyróżniona historia sukcesu klienta

Harbin Turbine

Technology upgrade moves turbine leader toward its goals

Technology upgrade moves turbine leader toward its goals

Metrics illustrate the wisdom of implementing an advanced PLM solution

Czytaj dalej

Webinar na żądanie

Sub Sea valley

A technology cluster delivering world leading engineering from subsea to space

Obejrzyj webinar

Możliwości rozwiązania

CAE Simulation

Wykorzystuj zintegrowane narzędzia symulacyjne na wczesnym etapie projektowania modułów zakładu, aby pewnie wprowadzać innowacje w wymagających zastosowaniach, takich jak wykorzystanie CFD do modelowania przepływu cieczy przez złożone urządzenia i rurociągi.

Design for Additive Manufacture

Projektuj i drukuj w 3D innowacyjne moduły zakładów o nieregularnych kształtach oraz specjalistyczne komponenty, które byłyby niemożliwe do wykonania przy użyciu tradycyjnych technik.

Design Interoperability

Współpracuj w całym procesie rozwoju, by zapobiegać konfliktom i zapewnić zgodność między wszystkimi systemami przed ukończeniem projektu.

Design Validation

Nadzoruj projekt i postęp produkcji, zarządzaj ryzykiem, rozwiązuj problemy, eliminuj arkusze kalkulacyjne i szybko podejmuj setki decyzji z wykorzystaniem najnowszych danych projektowych, aby dotrzymywać terminów.

Digital Mockup

Projektuj zaawansowane, modułowe urządzenia i złożenia dla obiektów z branży energetycznej, zawierające dziesiątki tysięcy oznaczonych elementów. Bezproblemowo przełączaj się między technikami modelowania w celu szybkiego tworzenia wysokiej jakości modeli cyfrowych i ich symulacji.

Integrated BOM Management

Zarządzaj definicjami złożonych list inżynierskich BOM, począwszy od dojrzałych projektów, a skończywszy na futurystycznych strukturach multi-CAD, takich jak innowacyjne urządzenia do ponownego wykorzystania wody, w rozproszonych po świecie zespołach projektantów mechanicznych.

Knowledge Reuse

Rejestruj, ponownie wykorzystuj i stosuj najlepsze praktyki dla nowych modułowych koncepcji budowy instalacji w pionach energetycznych. Zmniejszaj koszty dzięki szybkiej lokalizacji danych i dokumentacji do ponownego wykorzystania na poziomie przedsiębiorstwa.

Model Based Definition

W pełni dokumentuj modułowe projekty budowy instalacji i sprzętu nowej generacji z trójwymiarowymi adnotacjami na modelach 3D CAD, aby osiągnąć zintegrowane, specyficzne dla danego projektu zarządzanie wiedzą.

Product Design & Engineering

Deliver greater innovation with higher quality for less cost with comprehensive 3D product design tools. Our integrated and intuitive product design and engineering solution suite with broad and deep, best-in-class capabilities allows your design team to explore multiple optimized approaches and quickly arrive at the most cost-effective, innovative, functional products that customers will want to use, and do it faster!