Planowanie i harmonogramowanie produkcji

Planowanie ma decydujące znaczenie dla długoterminowego sukcesu placówek i działań w terenie, a rozpoczyna się ono na długo przed startem produkcji. Nasze rozwiązanie oferuje zestaw narzędzi pomagających planistom, począwszy od właścicieli-operatorów, a skończywszy na producentach OEM każdej wielkości, w analizie zmian, podejmowaniu decyzji i działaniu. Planiści mogą analizować złożone sytuacje, biorąc pod uwagę szereg ograniczeń i reguł biznesowych, by generować wiele scenariuszy i dokonywać ich oceny, a w ten sposób szybko i inteligentnie reagować na zmiany.

Planowanie ma decydujące znaczenie dla długoterminowego sukcesu placówek i działań w terenie, a rozpoczyna się ono na długo przed startem produkcji. Nasze rozwiązanie oferuje zestaw narzędzi pomagających planistom, począwszy od właścicieli-operatorów, a skończywszy na producentach OEM każdej wielkości, w analizie zmian, podejmowaniu decyzji i działaniu. Planiści mogą analizować złożone sytuacje, biorąc pod uwagę szereg ograniczeń i reguł biznesowych, by generować wiele scenariuszy i dokonywać ich oceny, a w ten sposób szybko i inteligentnie reagować na zmiany.

Learn More

Planowanie jest zazwyczaj działaniem średnio- i długoterminowym: może trwać miesiącami lub nawet latami przed zakupem, budową i rozpoczęciem eksploatacji. Narzędzie do planowania jest niezbędne, aby zwiększyć konkurencyjność, pomnożyć zyski i podnieść jakość obsługi klienta. Harmonogramowanie jest działaniem bardziej szczegółowym i krótkoterminowym. Harmonogram może być na przykład generowany codziennie dla poszczególnych zasobów, zespołów lub osób, z uwzględnieniem wszelkich limitów, takich jak zasoby obciążone ograniczeniami: narzędzia, ludzie, umiejętności czy procesy.

Nasze rozwiązanie to pakiet produktów do planowania i harmonogramowania produkcji dla małych, średnich i dużych firm: od producentów OEM po właścicieli-operatorów. Rozwiązanie to wykorzystuje zaawansowane działania matematyczne do analizy i obliczania możliwych harmonogramów produkcji, biorąc pod uwagę szereg ograniczeń i zasad biznesowych. Umożliwia planistom generowanie i dokonywanie oceny wielu możliwych scenariuszy, niezależnie od tego, czy są to producenci OEM, wykonawcy EPC, czy też właściciele-operatorzy, dzięki czemu mogą szybko i inteligentnie reagować na zmiany.

Możliwości rozwiązania

Poznaj kluczowe możliwości tego rozwiązania.

Advanced Constraint Modeling

W zaawansowany sposób modeluj ograniczenia w zakresie zasobów i współpracy, w tym limity czasu między operacjami i możliwości ich wydłużenia.

Advanced Material Handling

Wdrażaj dostosowane do potrzeb klienta zasady rozliczania się ze sposobu zużycia materiałów.

Advanced Schedule Optimization

Definiuj dodatkowe zasady optymalizacji harmonogramu, by zminimalizować czasy przezbrajania oraz uwzględnić preferowane sekwencjonowanie i kampanie.  Reguły złożone można również budować za pomocą narzędzia do edycji przepływu informacji.

Assembly Process Visualization

Wizualizuj proces produkcji od surowców po gotowe produkty i zlecenia sprzedaży.  Wizualizuj zależności materiałowe i określaj, gdzie wystąpią braki.

BOM Level Planning

Obliczaj proponowane wymagania zakupowe pochodzące z list BOM planowania zasobów i eksportuj je do systemu ERP, formatu Excel itp. w celu podjęcia działań, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Development Environment

Uzyskuj dostęp do schematu bazy danych i zmieniaj go w zależności od potrzeb, aby rozwiązywać określone problemy dotyczące harmonogramowania i tworzyć własne narzędzia do obróbki danych w celu ich wykorzystania wraz z silnikiem przepływu informacji.

Interactive Schedule Viewing

Przeglądaj i wyszukuj harmonogramy oraz wykonuj na nich operacje, aby śledzić postępy w realizacji zamówień, oceniać wydajność produkcji i dostarczać najświeższe wykazy prac do wykonania.

Interactive Schedule Visualization

Wyświetlaj główny harmonogram produkcji w postaci wykresów zapasów i wydajności. Możesz z łatwością go edytować i wizualizować zmiany odzwierciedlane na powiązanych wykresach i siatkach.

Make-To-Order Planning

Szacuj skutki przyszłych zmian popytu i szybko oceniaj, czy możliwe jest sprostanie nowym wymaganiom związanym z eksploatacją obiektu lub terenu.