Zintegrowane zarządzanie jakością

Zintegrowane zarządzanie jakością

Integralność zasobów jest krytycznym problemem, przed którym stoją producenci, właściciele-operatorzy oraz producenci sprzętu. Awaria może prowadzić na przykład do wycieku z rurociągu, który — niezależnie od tego, która firma jest za niego odpowiedzialna — szkodzi środowisku naturalnemu i reputacji całej branży energetycznej oraz sektorowi mediów użytkowych. Nasze zintegrowane rozwiązanie do zarządzania jakością oferuje możliwość poprawy jakości i obniżenia kosztów w całym cyklu życia zasobu. To rozwiązanie pomoże Ci osiągnąć doskonałość w swojej klasie pod względem zgodności z przepisami, jak również jakości i efektywności operacyjnej.

Integralność zasobów jest krytycznym problemem, przed którym stoją producenci, właściciele-operatorzy oraz producenci sprzętu. Awaria może prowadzić na przykład do wycieku z rurociągu, który — niezależnie od tego, która firma jest za niego odpowiedzialna — szkodzi środowisku naturalnemu i reputacji całej branży energetycznej oraz sektorowi mediów użytkowych. Nasze zintegrowane rozwiązanie do zarządzania jakością oferuje możliwość poprawy jakości i obniżenia kosztów w całym cyklu życia zasobu. To rozwiązanie pomoże Ci osiągnąć doskonałość w swojej klasie pod względem zgodności z przepisami, jak również jakości i efektywności operacyjnej.

Zintegrowane zarządzanie jakością

Learn More

Rosnąca złożoność urządzeń i instalacji oraz wymagania klientów, a także ograniczenie czasu na wykonanie pracy, tworzą wyzwania w całym łańcuchu dostaw energii oraz w procesach produkcyjnych i wytwórczych.

Dziś, niezależnie od tego, czy chodzi o pojedynczy element wyposażenia, czy też większy system modułowy do wykorzystania w obiekcie lądowym lub na platformie przybrzeżnej, celem jest dostarczenie produktów, które spełniają wszystkie wymagania techniczne i eksploatacyjne w ramach zaplanowanego budżetu i na czas. Wymusza to na producentach OEM i wykonawcach EPC nieustanną transformację ich rozbudowanych łańcuchów dostaw w celu optymalizacji całkowitej produktywności przy jednoczesnym utrzymaniu wysoce dynamicznej siły roboczej, która wykorzystuje procesy cyfrowe.

Nasze zintegrowane rozwiązanie do zarządzania jakością jest niezwykle cenne w całym łańcuchu wartości w branży energetycznej i sektorze mediów użytkowych, ponieważ umożliwia poprawę jakości i zmniejszenie kosztów w całym cyklu życia zasobów dzięki optymalizacji wszystkich etapów i procesów produkcji. Rozwiązanie odpowiada wymaganiom i potrzebom producentów sprzętu, wykonawców EPC i właścicieli-operatorów, umożliwiając naszym klientom uzyskanie przewagi konkurencyjnej. Pomagając w poznaniu i spełnieniu odpowiednich norm, rozwiązanie to umożliwia uzyskanie najwyższej w swojej klasie pozycji pod względem zgodności z przepisami, jakości i efektywności operacyjnej.

Zintegrowane zarządzanie jakością

Możliwości rozwiązania

Poznaj kluczowe możliwości tego rozwiązania.

Advanced Product Quality Planning

Usprawnij procesy takie jak APQP (zaawansowane planowanie jakości), FMEA (analiza przyczyn wadliwości i krytyczności wad) i planowanie inspekcji. Zagwarantuj spójność danych i wydajność procesu dzięki połączeniu z systemami PDM/ERP i CAD.

Build Quality

Automatyzuj zbieranie, organizację i raportowanie danych, aby umożliwić swoim zespołom ds. jakości poprawę jakości wymiarów przy jednoczesnym zmniejszeniu ilości odpadów, przeróbek i strat produkcyjnych.

Closed-loop Part Quality Control

Skracaj czas programowania maszyny pomiarowej przy użyciu informacji o produkcie i produkcji (PMI) skojarzonych z modelem CAD. Twórz instrukcje dla maszyn w formacie DMIS lub w formacie specyficznym dla danej maszyny.

Continuous Quality Improvement

Twórz dostosowane do potrzeb klienta raporty z inspekcji zasobów wraz z charakterystyką różnych procesów produkcji i dokumentacją. Umożliwiaj rejestrowanie, analizę i dokonywanie oceny skarg, aby terminowo się nimi zająć.

Dimensional Quality

Analizuj wpływ procesów produkcji na cechy konstrukcyjne i tolerancje. Poprawiaj jakość projektu i eliminuj potrzebę tworzenia kosztownych prototypów, jednocześnie zmniejszając koszty robocizny, narzędzi i dokonywania pomiarów.

Issue Management & CAPA

Śledź reklamacje, defekty i przypadki braku zgodności w całej organizacji — wystarczy, że włączysz swoje zespoły ds. jakości do systemu zarządzania cyklem życia produktu (PLM).

Quality Management in Production

Zapewnij kontrolę przychodzących towarów i ocenę dostawców pod względem jakości zasobów i niezawodności dostaw. Dokumentuj i analizuj inspekcje zasobów prowadzone w ramach produkcji.

Quality Operations Management

Umożliwiaj oparte na przepływie danych inspekcje pierwszych produktów przy użyciu konfigurowalnych i rozszerzalnych formularzy gromadzenia danych z powiadomieniami w czasie rzeczywistym. Egzekwuj dodatkowe kontrole jakości i zapewniaj zgodność z przepisami.

Quality Support

Rozpocznij proces rozwiązywania problemów w celu ograniczenia odchyleń oraz wsparcia ciągłego doskonalenia sprzętu i planowania innych zasobów.