Zintegrowane planowanie i realizacja programu

Zintegrowane planowanie i realizacja programu dla energetyki i sektora mediów użytkowych

Spójne planowanie programu i doskonałość wykonania to niezbędne elementy sukcesu projektów w branży energetycznej i sektorze usług komunalnych. Zapewniamy systemowe podejście do planowania i realizacji programu przez integrację wymagań kosztowych, terminowych i technicznych w ramach w pełni zaplanowanego, opartego na odpowiednich zasobach i budżecie rozwiązania do zarządzania programami. Jest ono łatwe w utrzymaniu i skalowaniu do programów energetycznych, chemicznych i petrochemicznych o dowolnej wielkości. Zwiększa też prawdopodobieństwo realizacji programów w ramach zaplanowanych kosztów i zgodnie z harmonogramem oraz zapewnia zintegrowany system do zarządzania wszystkimi elementami programu, w tym kosztami, harmonogramem i wymaganiami technicznymi.

Spójne planowanie programu i doskonałość wykonania to niezbędne elementy sukcesu projektów w branży energetycznej i sektorze usług komunalnych. Zapewniamy systemowe podejście do planowania i realizacji programu przez integrację wymagań kosztowych, terminowych i technicznych w ramach w pełni zaplanowanego, opartego na odpowiednich zasobach i budżecie rozwiązania do zarządzania programami. Jest ono łatwe w utrzymaniu i skalowaniu do programów energetycznych, chemicznych i petrochemicznych o dowolnej wielkości. Zwiększa też prawdopodobieństwo realizacji programów w ramach zaplanowanych kosztów i zgodnie z harmonogramem oraz zapewnia zintegrowany system do zarządzania wszystkimi elementami programu, w tym kosztami, harmonogramem i wymaganiami technicznymi.

Learn More

Planowanie i realizacja programu ma kluczowe znaczenie dla powodzenia projektów inwestycyjnych we współczesnej branży energetycznej i sektorze mediów użytkowych. Dynamika rynku energetycznego oraz konkurencja oparta na niższych kosztach i lepiej reagujących dostawcach rodzi coraz większe zagrożenia, ponieważ niejednokrotnie projekty nie są w pełni zgodne z planami i powziętymi zobowiązaniami. Skuteczna realizacja projektów inwestycyjnych w tym środowisku pomnoży zyski firmy oraz poprawi jej reputację, jak również zwiększy jej zdolność do inwestowania i pozyskiwania nowych programów i projektów.

Wiodące firmy, które kładą nacisk na zintegrowane systemy planowania i realizacji programów, zapewniają w ten sposób dokładność i kompletność ofert przetargowych, aby zmniejszyć wydatki związane z ich przygotowywaniem, przy jednoczesnej kontroli kosztów i harmonogramów programów. Udoskonalona dyscyplina programowa skutkuje również mniejszą liczbą nieoczekiwanych wzrostów kosztów programu w trakcie jego realizacji.

Nasze rozwiązanie umożliwia zintegrowane planowanie i realizację programów i projektów inwestycyjnych we wszystkich dziedzinach, gdzie planowanie i realizacja odbywa się w tym samym systemie.  Oparte na szablonach, zintegrowane podejście przyspiesza konfigurację projektu i umożliwia niezależnym zespołom efektywną współpracę — w rezultacie skracając czas wprowadzenia produktu na rynek. Nasze rozwiązanie zapewnia również przejrzystość wszystkich projektów — umożliwiając liderom przewidywanie i unikanie problemów, zamiast reagowania na nie dopiero po fakcie.

Webinar na żądanie | 115 min.

Variability Management Webinar

Configuration Management Webinar

Learn from our experts how industry leaders are managing increasing product variability and still being able to deliver faster and more cost-efficiently.

Obejrzyj webinar

Możliwości rozwiązania

Poznaj kluczowe możliwości tego rozwiązania.

Bill of Materials Management

Koordynuj definicję i konfigurację architektury produktów, platform, struktur i innych elementów, aby wspierać cele programu i rezultaty projektów inwestycyjnych.

BOM, Visualization & DMU

Utwórz strukturę podziału pracy (WBS) dla projektów inwestycyjnych lub programów opartych na zarządzanej bibliotece wspólnych struktur, która odzwierciedla różnorodność produktów.

Change Management

Przypisuj zmiany w programie bezpośrednio do planów projektowych. Koordynuj projektowanie i wydawanie elementów i kontroluj konfigurację w wielu projektach, które często są niezwiązane ze sobą.

Digital Workflow Management

Zarządzaj ewolucją planu programu i wykorzystuj przepływy informacji, by kontrolować wykonywanie zmian lub zadań w programie.

Document Management & Publishing

Twórz specyfikacje, raporty, ilustracje i inne publikacje techniczne, które są dostosowane do zmian w produktach, aby zredukować czas i koszty rozwoju, przy jednoczesnej poprawie dokładności i efektywności dokumentów.

Program Planning

Wykorzystuj programy do zarządzania koordynacją inicjatyw w zakresie rozwoju urządzeń w całym przedsiębiorstwie.  Twórz plany, biorąc pod uwagę szczegółowe wymagania i cele oraz to, co jest realizowane w danym momencie.

Project Management

Zarządzaj wykonywaniem zadań dzięki harmonogramom w celu wsparcia rezultatów programu lub celów. Generuj automatycznie harmonogramy, wiążąc je z programem opartym na szablonach i zasadach biznesowych lub tworzonym ręcznie.

Verification & Validation

Rejestruj wszystkie istotne wymagania programowe i inwestycyjne w projekcie. Powiąż wymagania z elementami programu i odpowiednimi elementami struktury podziału pracy, aby śledzić i zapewnić realizację zgodną z tymi wymaganiami.