Zarządzanie cyklem życia na etapie eksploatacji

Od pól naftowych i przybrzeżnych platform wiertniczych po zakłady przetwórstwa chemicznego i petrochemicznego: zarządzanie eksploatacją urządzeń i obiektów jest niezbędne do skutecznej, bezpiecznej i niezawodnej produkcji w branży energetyki i sektorze mediów użytkowych. 

Nasze rozwiązanie zarządza fizyczną konfiguracją sprzętu, by obsługiwać testy, gwarancje oraz wycofania z eksploatacji i konserwację przez charakterystykę statusu i historię usuwania części, instalacji i kontroli. Wykorzystując podstawowe funkcje PLM w zakresie bezpieczeństwa, przepływu informacji, zmian i zarządzania dokumentami, nasze rozwiązanie łączy listy BOM zasobów i wiedzę z fizycznymi strukturami w celu usprawnienia obsługi.

Od pól naftowych i przybrzeżnych platform wiertniczych po zakłady przetwórstwa chemicznego i petrochemicznego: zarządzanie eksploatacją urządzeń i obiektów jest niezbędne do skutecznej, bezpiecznej i niezawodnej produkcji w branży energetyki i sektorze mediów użytkowych. 

Nasze rozwiązanie zarządza fizyczną konfiguracją sprzętu, by obsługiwać testy, gwarancje oraz wycofania z eksploatacji i konserwację przez charakterystykę statusu i historię usuwania części, instalacji i kontroli. Wykorzystując podstawowe funkcje PLM w zakresie bezpieczeństwa, przepływu informacji, zmian i zarządzania dokumentami, nasze rozwiązanie łączy listy BOM zasobów i wiedzę z fizycznymi strukturami w celu usprawnienia obsługi.

Learn More

Branża energetyki i mediów użytkowych stoi w obliczu ciągłej presji rozwoju. Nowe technologie, regulacje, dynamika rynku i odpowiedzialność społeczna kierują branżę ku innowacji i dostarczaniu nowych rozwiązań w całym łańcuchu dostaw: od właścicieli-operatorów po wykonawców EPC, a także producentów sprzętu. Starsze systemy, które nie są zarządzane lub opierają się na papierowych wersjach dokumentów oraz starzejąca się infrastruktura prowadzą do utraty wiedzy w związku z rotacją pracowników i tworzą jedynie kolejne wyzwania, którym trzeba sprostać.

Produkt jako platforma usługowa jest modelem biznesowym o strategicznym znaczeniu dla producentów OEM dostarczających złożone, trwałe produkty, a także dla właścicieli-operatorów obiektów i instalacji terenowych. Oferuje możliwość zwiększenia i ustabilizowania strumienia przychodów i zysków, zapewniając jednocześnie lojalność klientów. To podejście wymaga lepszego zrozumienia działania produktu oraz planowania obsługi w trakcie jego rozwoju, a także wiedzy serwisowej, która wesprze skuteczną działalność.

Nasze rozwiązanie do zarządzania cyklem życia na etapie eksploatacji zapewnia jedno środowisko PLM, które zarządza wiedzą o obsłudze i produkcie przy użyciu tych samych zabezpieczeń i podstawowych funkcji. Takie podejście łączy w sobie koncepcję cyfrowego bliźniaka projektu produktu i jego instalacji, aby zamknąć pętlę zarządzania wydajnością produktu.

Możliwości rozwiązania

Poznaj kluczowe możliwości tego rozwiązania.

Bill of Materials Management

Rejestruj informacje o zasobach, organizuj je i uzyskaj dostęp do nich w kontekście konfiguracji, aby szybko i dokładnie poprawić planowanie i realizację obsługi. Zrozum bieżące wymagania dotyczące zasobów, ograniczenia wynikające ze zgodności z przepisami oraz ich pełną historię.

Business Intelligence & Reporting Tools

Analizuj dane dotyczące obsługi i produktu, aby ustalać trendy w wydajności, używając pulpitów i raportów.

Change Management

Zarządzaj zmianami w produkcie przez pozyskiwanie, analizę i integrację wszystkich powiązanych informacji.

Digital Mockup

Poszerzaj wiedzę na temat sprzętu i obsługi modułów przez wyświetlanie części i złożeń w 3D.

Digital Workflow Management

Zautomatyzuj przepływ prawidłowych informacji do właściwych ról i osób, aby skrócić czas serwisowania.

Document Management & Publishing

Zarządzaj autoryzacją, zatwierdzaniem i dostępem do dokumentów związanych ze sprzętem i jego serwisowaniem.

Issue Management & CAPA

Rozpoznawaj problemy związane ze sprzętem oraz definiuj działania naprawcze i zapobiegawcze (CAPA) i zarządzaj nimi w celu poprawy jakości produktów i obsługi.

Materials Data & Lifecycle Management

Twórz innowacyjne, zrównoważone produkty oraz projektuj na podstawie wiedzy o materiałach.

Product Requirements Engineering

Ustanawiaj cele serwisowe i eksploatacyjne jako wymagania dotyczące projektowania, testowania i serwisowania sprzętu i modułów.