Przejdź do treści

Zarządzanie cyklem życia na etapie eksploatacji

Od pól naftowych i przybrzeżnych platform wiertniczych po zakłady przetwórstwa chemicznego i petrochemicznego: zarządzanie eksploatacją urządzeń i obiektów jest niezbędne do skutecznej, bezpiecznej i niezawodnej produkcji w branży energetyki i sektorze mediów użytkowych. 

Nasze rozwiązanie zarządza fizyczną konfiguracją sprzętu, by obsługiwać testy, gwarancje oraz wycofania z eksploatacji i konserwację przez charakterystykę statusu i historię usuwania części, instalacji i kontroli. Wykorzystując podstawowe funkcje PLM w zakresie bezpieczeństwa, przepływu informacji, zmian i zarządzania dokumentami, nasze rozwiązanie łączy listy BOM zasobów i wiedzę z fizycznymi strukturami w celu usprawnienia obsługi.

Od pól naftowych i przybrzeżnych platform wiertniczych po zakłady przetwórstwa chemicznego i petrochemicznego: zarządzanie eksploatacją urządzeń i obiektów jest niezbędne do skutecznej, bezpiecznej i niezawodnej produkcji w branży energetyki i sektorze mediów użytkowych. 

Nasze rozwiązanie zarządza fizyczną konfiguracją sprzętu, by obsługiwać testy, gwarancje oraz wycofania z eksploatacji i konserwację przez charakterystykę statusu i historię usuwania części, instalacji i kontroli. Wykorzystując podstawowe funkcje PLM w zakresie bezpieczeństwa, przepływu informacji, zmian i zarządzania dokumentami, nasze rozwiązanie łączy listy BOM zasobów i wiedzę z fizycznymi strukturami w celu usprawnienia obsługi.

Learn More

Branża energetyki i mediów użytkowych stoi w obliczu ciągłej presji rozwoju. Nowe technologie, regulacje, dynamika rynku i odpowiedzialność społeczna kierują branżę ku innowacji i dostarczaniu nowych rozwiązań w całym łańcuchu dostaw: od właścicieli-operatorów po wykonawców EPC, a także producentów sprzętu. Starsze systemy, które nie są zarządzane lub opierają się na papierowych wersjach dokumentów oraz starzejąca się infrastruktura prowadzą do utraty wiedzy w związku z rotacją pracowników i tworzą jedynie kolejne wyzwania, którym trzeba sprostać.

Produkt jako platforma usługowa jest modelem biznesowym o strategicznym znaczeniu dla producentów OEM dostarczających złożone, trwałe produkty, a także dla właścicieli-operatorów obiektów i instalacji terenowych. Oferuje możliwość zwiększenia i ustabilizowania strumienia przychodów i zysków, zapewniając jednocześnie lojalność klientów. To podejście wymaga lepszego zrozumienia działania produktu oraz planowania obsługi w trakcie jego rozwoju, a także wiedzy serwisowej, która wesprze skuteczną działalność.

Nasze rozwiązanie do zarządzania cyklem życia na etapie eksploatacji zapewnia jedno środowisko PLM, które zarządza wiedzą o obsłudze i produkcie przy użyciu tych samych zabezpieczeń i podstawowych funkcji. Takie podejście łączy w sobie koncepcję cyfrowego bliźniaka projektu produktu i jego instalacji, aby zamknąć pętlę zarządzania wydajnością produktu.

Możliwości rozwiązania

Poznaj kluczowe możliwości tego rozwiązania.

Bill of Materials Management

Rejestruj informacje o zasobach, organizuj je i uzyskaj dostęp do nich w kontekście konfiguracji, aby szybko i dokładnie poprawić planowanie i realizację obsługi. Zrozum bieżące wymagania dotyczące zasobów, ograniczenia wynikające ze zgodności z przepisami oraz ich pełną historię.

Business Intelligence & Reporting Tools

Analizuj dane dotyczące obsługi i produktu, aby ustalać trendy w wydajności, używając pulpitów i raportów.

Change Management

Zarządzaj zmianami w produkcie przez pozyskiwanie, analizę i integrację wszystkich powiązanych informacji.

Digital Mockup

Poszerzaj wiedzę na temat sprzętu i obsługi modułów przez wyświetlanie części i złożeń w 3D.

Digital Workflow Management

Zautomatyzuj przepływ prawidłowych informacji do właściwych ról i osób, aby skrócić czas serwisowania.

Document Management & Publishing

Zarządzaj autoryzacją, zatwierdzaniem i dostępem do dokumentów związanych ze sprzętem i jego serwisowaniem.

Issue Management & CAPA

Rozpoznawaj problemy związane ze sprzętem oraz definiuj działania naprawcze i zapobiegawcze (CAPA) i zarządzaj nimi w celu poprawy jakości produktów i obsługi.

Materials Data & Lifecycle Management

Twórz innowacyjne, zrównoważone produkty oraz projektuj na podstawie wiedzy o materiałach.

Product Requirements Engineering

Ustanawiaj cele serwisowe i eksploatacyjne jako wymagania dotyczące projektowania, testowania i serwisowania sprzętu i modułów.

Interested in [[global-preference-center-interest-placeholder]]?

Subscribe to [[global-preference-center-interest-placeholder]] updates

Oops

We're very sorry, but we weren't able to capture your submission. Please try again.

Thanks for signing up! First time subscribing? Be sure to check your email to confirm your subscription.