Przejdź do treści

Układ zakładu produkcyjnego, projektowanie linii produkcyjnych i optymalizacja

Układ zakładu produkcyjnego, projektowanie linii produkcyjnych i optymalizacja

Wykorzystuj narzędzia do projektowania i optymalizacji układu obiektu, które umożliwiają projektowanie, planowanie i konfigurację środowisk produkcyjnych w branży energetycznej i sektorze mediów użytkowych, a także optymalizuj sprzęt i działania na linii produkcyjnej z wykorzystaniem modeli 3D obiektu.

Nasze rozwiązanie do projektowania i optymalizacji zakładu i linii produkcyjnej umożliwia tworzenie wirtualnych modeli 3D systemów produkcyjnych w celu optymalizacji układów i zapewnienia, że czynniki takie jak niezbędne odstępy, energia, hałas i bezpieczeństwo zostaną wzięte pod uwagę przed rozpoczęciem produkcji.

Wykorzystuj narzędzia do projektowania i optymalizacji układu obiektu, które umożliwiają projektowanie, planowanie i konfigurację środowisk produkcyjnych w branży energetycznej i sektorze mediów użytkowych, a także optymalizuj sprzęt i działania na linii produkcyjnej z wykorzystaniem modeli 3D obiektu.

Nasze rozwiązanie do projektowania i optymalizacji zakładu i linii produkcyjnej umożliwia tworzenie wirtualnych modeli 3D systemów produkcyjnych w celu optymalizacji układów i zapewnienia, że czynniki takie jak niezbędne odstępy, energia, hałas i bezpieczeństwo zostaną wzięte pod uwagę przed rozpoczęciem produkcji.

Układ zakładu produkcyjnego, projektowanie linii produkcyjnych i optymalizacja

Learn More

Produkcja i sprzedaż większej liczby urządzeń w branży energetycznej energetyce i sektorze mediów użytkowych niekoniecznie musi prowadzić do większych zysków, a już na pewno nie wtedy, gdy działalność produkcyjna okazuje się nieefektywna. Budowanie większej ilości sprzętu w nieefektywnie działającym zakładzie lub na placu produkcyjnym oznacza, że firma musi poświęcić swoje zyski, by zrekompensować te problemy. Podczas projektowania i planowania linii produkcyjnej dla obiektu trudno jest zobrazować wpływ rozmieszczenia sprzętu i dostępu do niego przy użyciu konwencjonalnych narzędzi do tworzenia rysunków koncepcyjnych. Zrozumienie przepustowości poszczególnych linii lub całego zakładu ma dziś kluczowe znaczenie dla producentów i wytwórców, podobnie jak zrozumienie, w jaki sposób materiał będzie przemieszczany na terenie całego zakładu. Nieefektywność może wystąpić w każdej części zakładu i w systemach produkcyjnych i ograniczyć możliwość optymalizacji układu na podstawie danych uzyskanych w fazie planowania i analizy inżynierii produkcji. Rozplanowanie zakładu nie powiedzie się bez odpowiedniej komunikacji między różnymi zespołami zaangażowanymi w proces, co stwarza potrzebę wykorzystania całkowicie zintegrowanego rozwiązania do projektowania linii produkcyjnej, zbudowanego na szkielecie systemu zarządzania danymi produkcyjnymi z prawdziwego zdarzenia.

Nasze rozwiązanie zapewnia możliwość digitalizacji całego procesu produkcji, dzięki czemu można zmaksymalizować wydajność, zwiększyć rentowność i zoptymalizować produkcję.

Układ zakładu produkcyjnego, projektowanie linii produkcyjnych i optymalizacja

Możliwości rozwiązania

Poznaj kluczowe możliwości tego rozwiązania.

Bill of Materials Management

Zarządzaj inżynieryjnymi i produkcyjnymi listami BOM i BOP w jednym środowisku, które odzwierciedla właściwe konfiguracje produktów, pomagając jednocześnie pogodzić ograniczenia produkcyjne na etapie projektowania.

Factory & Line Design

Szybko projektuj, wizualizuj i optymalizuj układy linii produkcyjnych, które są zintegrowane z planowaniem produkcji, przeprowadzając jednocześnie dokładną analizę ich wpływu i efektywnie zarządzając zmianami.

Factory, Line Design Data & Process Management

Zwiększaj produktywność przez ograniczenie liczby zadań przynoszących niską wartość, które są związane z zarządzaniem dużymi ilościami danych o obiekcie w trakcie projektowania łańcucha dostaw i procesów inżynieryjnych w obiekcie.

Geographic-based Manufacturing Information Access

Odzwierciedlaj w wirtualnym środowisku każdy istniejący lub nowy zakład produkcyjny na świecie, wykorzystując cyfrowe informacje o zakładzie z odniesieniami georeferencyjnymi, wykorzystując prosty i intuicyjny interfejs.

Machining Line Planning

Przyspiesz projektowanie i optymalizację linii produkcyjnych dzięki integracji zaawansowanego planowania i procesów CAM, co umożliwia dystrybucję, balansowanie, programowanie i symulację operacji produkcyjnych.

Manufacturing Data & Process Management

Zarządzaj wszystkimi procesami cyklu życia produktu, od inżynierii po produkcję, korzystając z jednego, zintegrowanego źródła wiedzy o produktach, procesach, zasobach i zakładach.

Material Flow Optimization

Optymalizuj układy obiektu na podstawie przepływu materiałów i kosztów przez analizę informacji o trasowaniu, potrzebach związanych z magazynowaniem materiałów i sprzęcie przeładunkowym oraz informacji dotyczących pakowania w odniesieniu do rozkładu.

Plant Simulation & Throughput Optimization

Modeluj, symuluj, badaj i optymalizuj logistykę systemów i procesów dzięki zróżnicowanemu przepływowi materiałów, wykorzystaniu zasobów i logistyce wszystkich poziomów planowania produkcji.

Interested in [[global-preference-center-interest-placeholder]]?

Subscribe to [[global-preference-center-interest-placeholder]] updates

Oops

We're very sorry, but we weren't able to capture your submission. Please try again.

Thanks for signing up! First time subscribing? Be sure to check your email to confirm your subscription.