Układ zakładu produkcyjnego, projektowanie linii produkcyjnych i optymalizacja

Układ zakładu produkcyjnego, projektowanie linii produkcyjnych i optymalizacja

Wykorzystuj narzędzia do projektowania i optymalizacji układu obiektu, które umożliwiają projektowanie, planowanie i konfigurację środowisk produkcyjnych w branży energetycznej i sektorze mediów użytkowych, a także optymalizuj sprzęt i działania na linii produkcyjnej z wykorzystaniem modeli 3D obiektu.

Nasze rozwiązanie do projektowania i optymalizacji zakładu i linii produkcyjnej umożliwia tworzenie wirtualnych modeli 3D systemów produkcyjnych w celu optymalizacji układów i zapewnienia, że czynniki takie jak niezbędne odstępy, energia, hałas i bezpieczeństwo zostaną wzięte pod uwagę przed rozpoczęciem produkcji.

Wykorzystuj narzędzia do projektowania i optymalizacji układu obiektu, które umożliwiają projektowanie, planowanie i konfigurację środowisk produkcyjnych w branży energetycznej i sektorze mediów użytkowych, a także optymalizuj sprzęt i działania na linii produkcyjnej z wykorzystaniem modeli 3D obiektu.

Nasze rozwiązanie do projektowania i optymalizacji zakładu i linii produkcyjnej umożliwia tworzenie wirtualnych modeli 3D systemów produkcyjnych w celu optymalizacji układów i zapewnienia, że czynniki takie jak niezbędne odstępy, energia, hałas i bezpieczeństwo zostaną wzięte pod uwagę przed rozpoczęciem produkcji.

Układ zakładu produkcyjnego, projektowanie linii produkcyjnych i optymalizacja

Learn More

Produkcja i sprzedaż większej liczby urządzeń w branży energetycznej energetyce i sektorze mediów użytkowych niekoniecznie musi prowadzić do większych zysków, a już na pewno nie wtedy, gdy działalność produkcyjna okazuje się nieefektywna. Budowanie większej ilości sprzętu w nieefektywnie działającym zakładzie lub na placu produkcyjnym oznacza, że firma musi poświęcić swoje zyski, by zrekompensować te problemy. Podczas projektowania i planowania linii produkcyjnej dla obiektu trudno jest zobrazować wpływ rozmieszczenia sprzętu i dostępu do niego przy użyciu konwencjonalnych narzędzi do tworzenia rysunków koncepcyjnych. Zrozumienie przepustowości poszczególnych linii lub całego zakładu ma dziś kluczowe znaczenie dla producentów i wytwórców, podobnie jak zrozumienie, w jaki sposób materiał będzie przemieszczany na terenie całego zakładu. Nieefektywność może wystąpić w każdej części zakładu i w systemach produkcyjnych i ograniczyć możliwość optymalizacji układu na podstawie danych uzyskanych w fazie planowania i analizy inżynierii produkcji. Rozplanowanie zakładu nie powiedzie się bez odpowiedniej komunikacji między różnymi zespołami zaangażowanymi w proces, co stwarza potrzebę wykorzystania całkowicie zintegrowanego rozwiązania do projektowania linii produkcyjnej, zbudowanego na szkielecie systemu zarządzania danymi produkcyjnymi z prawdziwego zdarzenia.

Nasze rozwiązanie zapewnia możliwość digitalizacji całego procesu produkcji, dzięki czemu można zmaksymalizować wydajność, zwiększyć rentowność i zoptymalizować produkcję.

Układ zakładu produkcyjnego, projektowanie linii produkcyjnych i optymalizacja

Możliwości rozwiązania

Poznaj kluczowe możliwości tego rozwiązania.

Bill of Materials Management

Zarządzaj inżynieryjnymi i produkcyjnymi listami BOM i BOP w jednym środowisku, które odzwierciedla właściwe konfiguracje produktów, pomagając jednocześnie pogodzić ograniczenia produkcyjne na etapie projektowania.

Factory & Line Design

Szybko projektuj, wizualizuj i optymalizuj układy linii produkcyjnych, które są zintegrowane z planowaniem produkcji, przeprowadzając jednocześnie dokładną analizę ich wpływu i efektywnie zarządzając zmianami.

Factory, Line Design Data & Process Management

Zwiększaj produktywność przez ograniczenie liczby zadań przynoszących niską wartość, które są związane z zarządzaniem dużymi ilościami danych o obiekcie w trakcie projektowania łańcucha dostaw i procesów inżynieryjnych w obiekcie.

Geographic-based Manufacturing Information Access

Odzwierciedlaj w wirtualnym środowisku każdy istniejący lub nowy zakład produkcyjny na świecie, wykorzystując cyfrowe informacje o zakładzie z odniesieniami georeferencyjnymi, wykorzystując prosty i intuicyjny interfejs.

Machining Line Planning

Przyspiesz projektowanie i optymalizację linii produkcyjnych dzięki integracji zaawansowanego planowania i procesów CAM, co umożliwia dystrybucję, balansowanie, programowanie i symulację operacji produkcyjnych.

Manufacturing Data & Process Management

Zarządzaj wszystkimi procesami cyklu życia produktu, od inżynierii po produkcję, korzystając z jednego, zintegrowanego źródła wiedzy o produktach, procesach, zasobach i zakładach.

Material Flow Optimization

Optymalizuj układy obiektu na podstawie przepływu materiałów i kosztów przez analizę informacji o trasowaniu, potrzebach związanych z magazynowaniem materiałów i sprzęcie przeładunkowym oraz informacji dotyczących pakowania w odniesieniu do rozkładu.

Plant Simulation & Throughput Optimization

Modeluj, symuluj, badaj i optymalizuj logistykę systemów i procesów dzięki zróżnicowanemu przepływowi materiałów, wykorzystaniu zasobów i logistyce wszystkich poziomów planowania produkcji.