Modułowe planowanie i symulacja złożeń

Modułowe planowanie i symulacja złożeń

Planowanie, optymalizacja i weryfikacja procesów produkcji przed jej rozpoczęciem to klucz do sukcesu w branży, gdzie coraz większą rolę odgrywa modułowość. Wykonawcy EPC i producenci wyposażenia działający w sektorze energetyki i mediów użytkowych mogą przejąć kontrolę nad zarządzaniem cyklem życia sprzętu i produkcji, by sprostać rosnącym oczekiwaniom klientów i rynku.

Nasze rozwiązanie do modułowego planowania złożeń oferuje szeroki wybór narzędzi, które upraszczają planowanie procesów, automatyzują zadania planowania, które nie tworzą dodatkowej wartości, a także pozwalają wybrać najlepszy plan produkcji sprzętu. Pozwala ono zdigitalizować zasoby i cykl życia produkcji, od planowania i szczegółowej inżynierii po pełną produkcję, łącząc cały łańcuch tworzenia wartości produkcji, dzięki czemu można opracować najlepszą strategię.

Planowanie, optymalizacja i weryfikacja procesów produkcji przed jej rozpoczęciem to klucz do sukcesu w branży, gdzie coraz większą rolę odgrywa modułowość. Wykonawcy EPC i producenci wyposażenia działający w sektorze energetyki i mediów użytkowych mogą przejąć kontrolę nad zarządzaniem cyklem życia sprzętu i produkcji, by sprostać rosnącym oczekiwaniom klientów i rynku.

Nasze rozwiązanie do modułowego planowania złożeń oferuje szeroki wybór narzędzi, które upraszczają planowanie procesów, automatyzują zadania planowania, które nie tworzą dodatkowej wartości, a także pozwalają wybrać najlepszy plan produkcji sprzętu. Pozwala ono zdigitalizować zasoby i cykl życia produkcji, od planowania i szczegółowej inżynierii po pełną produkcję, łącząc cały łańcuch tworzenia wartości produkcji, dzięki czemu można opracować najlepszą strategię.

Modułowe planowanie i symulacja złożeń

Learn More

Coraz większy nacisk na modułowość i konieczność produkcji globalnej, by zaspokoić lokalne zapotrzebowanie, to czynniki, które odpowiadają za coraz większą złożoność sprzętu i procesów. Rosnąca konkurencja i nowe przepisy również mają wpływ na możliwość opłacalnego dostarczania sprzętu, który będzie niezawodny, bezpieczny i wysokiej jakości, a koszty będą na tyle niskie, by zachować konkurencyjność. Aby osiągnąć sukces, innowatorzy muszą zadbać o zaplanowanie i symulację procesów produkcji we wczesnej fazie projektu. Jeśli tego nie zrobią, z powodu rosnącej złożoności większość problemów zostanie zidentyfikowana dopiero na ostatnich etapach procesu produkcji, czyli wtedy, gdy usunięcie ich jest najbardziej kosztowne. Wykonawcy EPC i producenci wyposażenia muszą zadbać o ścisłą współpracę między zespołami odpowiedzialnymi za inżynierię i produkcję, by kontrolować wszystkie aspekty projektowania, produkcji i montażu i tym samym zmniejszyć liczbę przeróbek i koszty napraw gwarancyjnych.

Nasze rozwiązanie oferuje zaawansowane, oparte na procesach technologie, które pozwalają odejść od rozwoju seryjnego, by produkować wyposażenie i moduły spełniające lub nawet przewyższające oczekiwania klientów. Dzięki temu można wziąć pod uwagę wszystkie ograniczenia i wymogi związane z procesami produkcji już na początkowych etapach rozwoju. Nasze rozwiązanie do modułowego planowania złożeń digitalizuje cały proces produkcji, by zmaksymalizować produktywność i zwiększyć rentowność.

Modułowe planowanie i symulacja złożeń

Możliwości rozwiązania

Poznaj kluczowe możliwości tego rozwiązania.

Additive Manufacturing Data Management

Wykorzystaj jedną skalowalną i bezpieczną platformę do inżynierii i zarządzania produkcją, która będzie stanowić fundament stałego udoskonalania i strategii innowacji produktów.

Bill of Materials Management

Uprość proces zarządzania i utrzymywania wielu konfiguracji dzięki naszym unikalnym listom BOM, które są w pełni zintegrowane z opartym na zamkniętej pętli zarządzaniem zmianami, co pozwoli zmaksymalizować elastyczność inżynierii i produkcji.

Factory Logistics & Material Flow Optimization

Projektuj, symuluj i wizualizuj procesy produkcji i zakłady produkcyjne, zanim jeszcze powstanie fizyczna konstrukcja, by szybciej wdrożyć wydajne i stabilne operacje przy niższych kosztach.

Geographic-based Part Manufacturing Information Access (Intosite)

Szybko twórz dane georeferencyjne dla zasobów w interfejsie Google Earth™, by usprawnić i ułatwić współpracę oraz wymianę wiedzy między zakładami produkcyjnymi.

Human Factors & Ergonomics

Wykorzystaj zaawansowaną funkcję produkcji lean, by planować i weryfikować produkcję na zasadzie zamkniętej pętli i zarządzać ryzykiem, jednocześnie maksymalizując wydajność całego cyklu produkcji.

Manufacturing Process Planning

Efektywnie twórz i analizuj plany produkcji i montażu, zarządzaj nimi i udostępniaj je w całej organizacji oraz globalnym przedsiębiorstwie.

Manufacturing Work Instructions

Dostarczaj wysokiej jakości elektroniczne instrukcje pracy zawierające wszystkie potrzebne informacje oraz grafiki 2D i 3D, by mieć pewność, że praca zostanie od razu wykonana poprawnie.

Robotics & Automation Programming

Przygotuj się na wdrożenie rozwiązań automatyzacji i robotyki nowej generacji, których będziesz potrzebować, by zwiększyć swoją konkurencyjność i zachować spójność zakładów produkcyjnych.