Zarządzanie cyklem życia procesów inżynieryjnych

Zarządzanie cyklem życia procesów inżynieryjnych na potrzeby branży energetycznej i usług komunalnych

Wytwarzanie wyposażenia na potrzeby branży energetycznej i usług komunalnych staje się coraz bardziej złożonym procesem za sprawą rosnących wymagań wbudowanego w nie oprogramowania i układów elektronicznych. Wielu producentów staje przed wyzwaniem efektywnego dostosowywania się do nowych i wciąż ewoluujących potrzeb. Nasze rozwiązania umożliwiają interdyscyplinarnym zespołom inżynieryjnym stosowanie zintegrowanego podejścia do zarządzania cyklem życia procesów inżynieryjnych. Obejmuje ono zintegrowane zarządzanie wymaganiami oraz funkcje bezpiecznej współpracy z dostawcami oparte na interdyscyplinarnej platformie zarządzania procesami inżynieryjnymi, łączącej dane dotyczące układów mechanicznych i elektronicznych, oprogramowania oraz symulacji w jednym środowisku ułatwiającym współpracę.

Wytwarzanie wyposażenia na potrzeby branży energetycznej i usług komunalnych staje się coraz bardziej złożonym procesem za sprawą rosnących wymagań wbudowanego w nie oprogramowania i układów elektronicznych. Wielu producentów staje przed wyzwaniem efektywnego dostosowywania się do nowych i wciąż ewoluujących potrzeb. Nasze rozwiązania umożliwiają interdyscyplinarnym zespołom inżynieryjnym stosowanie zintegrowanego podejścia do zarządzania cyklem życia procesów inżynieryjnych. Obejmuje ono zintegrowane zarządzanie wymaganiami oraz funkcje bezpiecznej współpracy z dostawcami oparte na interdyscyplinarnej platformie zarządzania procesami inżynieryjnymi, łączącej dane dotyczące układów mechanicznych i elektronicznych, oprogramowania oraz symulacji w jednym środowisku ułatwiającym współpracę.

Wydarzenie

Dołącz do społeczności użytkowników oprogramowania firmy Siemens podczas wydarzenia Realize LIVE

Prezentacja podczas poprzedniego wydarzenia Realize LIVE.

To praktycznie obowiązkowe wydarzenie dla użytkowników oprogramowania firmy Siemens jest poświęcone możliwości bardziej inteligentnej i wydajniejszej pracy oraz osiągania przełomowych wyników.

Zarządzanie cyklem życia procesów inżynieryjnych na potrzeby branży energetycznej i usług komunalnych

Learn More

Wbudowane oprogramowanie i układy elektroniczne nieustannie zyskują na znaczeniu w branży energetycznej i usług komunalnych: od czujników monitorujących pracę urządzeń po w pełni zautomatyzowane zakłady energetyczne i usług komunalnych. Coraz większa liczba funkcji mechanicznych jest obecnie kontrolowana przez wbudowane oprogramowanie i elektronikę. W obecnych warunkach rynku producenci wyposażenia są zmuszeni do opracowywania coraz bardziej innowacyjnych produktów i usług, aby skutecznie konkurować na rynku, a także do inwestowania w strategie integracji procesów z wielu dziedzin.

Nasze rozwiązanie jest interdyscyplinarną platformą łączącą dane dotyczące układów mechanicznych i elektronicznych, oprogramowania oraz symulacji, aby umożliwić kompleksowe zarządzanie cyklem życia procesów inżynieryjnych. Zapewniając środowisko ułatwiające współpracę, rozwiązanie integruje funkcje takie jak zarządzanie wymaganiami oraz bezpieczna współpraca z dostawcami, pozwalając uzyskać skuteczną kontrolę na danymi przedsiębiorstwa. Skutkuje to inteligentnym zarządzaniem, udostępnianiem oraz synchronizacją danych w złożonych konfiguracjach wyposażenia i zakładów, dziedzinach projektowania i funkcjach organizacyjnych, przy jednoczesnym zapewnieniu najlepszej w branży wydajności oraz skalowalności platformy.

Zarządzanie cyklem życia procesów inżynieryjnych na potrzeby branży energetycznej i usług komunalnych
Wyróżniona historia sukcesu klienta

Harbin Turbine

Technology upgrade moves turbine leader toward its goals

Technology upgrade moves turbine leader toward its goals

Metrics illustrate the wisdom of implementing an advanced PLM solution

Czytaj dalej

Możliwości rozwiązania

Bill of Materials Management

Rozwiązanie umożliwia zarządzanie centralną, interdyscyplinarna listą BOM w całym cyklu życia instalacji: od opracowania koncepcji po wycofanie z eksploatacji, z uwzględnieniem wszystkich konfiguracji i zachowaniem pełnej kontroli nad zmianami oraz historią wersji.

Document Management & Publishing

Możesz tworzyć dokumenty dotyczące wyposażenia i specyfikacje, zarządzać ich wersjami i centralizować je przy użyciu znanych narzędzi, takich jak pakiet Microsoft Office, pozwalający tworzyć dokumentację bogatą w treść, jak na przykład podręczniki operacyjne i konserwacyjne, dokumenty regulacyjne itp.

Electrical Distribution System Management

Zarządzaj cyklem życia wyposażenia systemów rozdziału energii elektrycznej i ich okablowania, umożliwiając zespołom z różnych dziedzin współpracę oraz tworzenie kompletnych i precyzyjnych projektów oraz modeli cyfrowych zawierających zarówno komponenty mechaniczne, jak i elektryczne.

Mechanical Design Management

Integruj interdyscyplinarne procesy inżynieryjne i dane oraz zarządzaj nimi, aby zyskać możliwość modyfikowania, udostępniania i ponownego wykorzystania danych, a także zarządzania nimi w rozproszonym globalnie łańcuchu projektowania instalacji do obsługi pól naftowych.

PCB Data Management

Zapewnij integrację globalnych zespołów projektowych i dostawców układów elektronicznych przez połączenie danych płytek drukowanych i innych danych ECAD ze wszystkich lokalizacji w jednym systemie do zarządzania cyklem życia produktu (PLM).

PLM Foundation

Zarządzaj i koordynuj całym cyklem życia instalacji do wydobycia ropy od momentu zdobycia zlecenia po wdrożenie w wielu lokalizacjach i obsługę serwisową. Twórz, wizualizuj i przeglądaj hierarchie danych oraz sprawdzaj poprawność projektów 3D pochodzących z różnych systemów CAD.

Simulation & Test Management

Efektywnie zarządzaj systemem CAE i symulacjami systemu oraz udostępniaj je osobom odpowiedzialnym za podejmowanie decyzji, aby umożliwić im lepsze zrozumienie działania produktu i szybsze opracowywanie śmiałych innowacji.

Sourcing & Supplier Integration

Zachowaj kontrolę nad przekazywaniem danych, tworząc i wymieniając pakiety informacji z dostawcami i partnerami, zawierające jedynie wymagane informacje. Takie pakiety mogą obejmować projekty 2D/3D, specyfikacje, neutralne dla systemów CAD pliki JT oraz inne powiązane informacje.

Verification & Validation

Definiuj i analizuj relacje między obiektami projektowymi z wielu dziedzin i unikatowymi wymaganiami, z uwzględnieniem wszystkich konfiguracji produktu, aby mieć pewność, że dostarczany produkt jest idealnie zgodny ze specyfikacją w zamówieniu i umowie.