Projektowanie na zamówienie (ETO)

Obserwujemy postępujący wzrost złożoności i zróżnicowania wyposażenia projektowanego na zamówienie (ETO) w branży energetycznej i usług komunalnych. Nasze rozwiązanie obsługuje cały cykl życia produktu, od etapu planowania i prac inżynieryjnych, przez wytwarzanie, aż po wdrożenie i obsługę serwisową.

Dzięki naszemu rozwiązaniu producenci instalacji i przedsiębiorstwa działające w modelu EPC są w stanie szybciej wejść na rynek, oferując przy tym wyższą jakość swoich produktów. Dział konstrukcyjny może za jego sprawą dostarczać klientom precyzyjnych rozwiązań, zwiększając jednocześnie ponowne wykorzystanie wiedzy, zaś dział sprzedaży jest w stanie szybciej reagować na żądania klientów bez odstępstw od kosztorysów i harmonogramów.

Obserwujemy postępujący wzrost złożoności i zróżnicowania wyposażenia projektowanego na zamówienie (ETO) w branży energetycznej i usług komunalnych. Nasze rozwiązanie obsługuje cały cykl życia produktu, od etapu planowania i prac inżynieryjnych, przez wytwarzanie, aż po wdrożenie i obsługę serwisową.

Dzięki naszemu rozwiązaniu producenci instalacji i przedsiębiorstwa działające w modelu EPC są w stanie szybciej wejść na rynek, oferując przy tym wyższą jakość swoich produktów. Dział konstrukcyjny może za jego sprawą dostarczać klientom precyzyjnych rozwiązań, zwiększając jednocześnie ponowne wykorzystanie wiedzy, zaś dział sprzedaży jest w stanie szybciej reagować na żądania klientów bez odstępstw od kosztorysów i harmonogramów.

Wydarzenie

Dołącz do społeczności użytkowników oprogramowania firmy Siemens podczas wydarzenia Realize LIVE

Prezentacja podczas poprzedniego wydarzenia Realize LIVE.

To praktycznie obowiązkowe wydarzenie dla użytkowników oprogramowania firmy Siemens jest poświęcone możliwości bardziej inteligentnej i wydajniejszej pracy oraz osiągania przełomowych wyników.

Learn More

Wykorzystanie złożonych instalacji ETO w branży energetycznej i usług komunalnej stale rośnie. Nowe projekty inwestycji typu greenfield sięgają po innowacyjne rozwiązania konstrukcyjne i specjalistyczne wyposażenie w celu zapewnienia efektywności operacyjnej. Istniejące operacje typu brownfield są modernizowane w celu wydłużenia czasu ich eksploatacji, ponieważ ich właściciele będący operatorami odwlekają decyzję o realizacji inicjatyw wymagających większych nakładów kapitałowych. Zarządzanie ograniczeniami nowych i modernizowanych projektów wymaga często niestandardowych rozwiązań, odpowiadających w większym stopniu modelowi biznesowemu ETO.

Nasze rozwiązanie stanowi szkielet konfiguracyjny obsługujący cały cykl życia produktu, od etapu planowania i prac inżynieryjnych przez wytworzenie po wdrożenie i obsługę serwisową. Oferuje solidne funkcje wspierające producentów instalacji i przedsiębiorstwa działające w modelu EPC w szerokim zakresie skonfigurowanych produktów wyposażenia:

  • z liniami wyposażenia składającymi się ze standardowych modeli ze zdefiniowanymi zestawami obsługiwanych wariantów,
  • dostarczających złożone wyposażenie skonfigurowane na zamówienie z rosnącą wykładniczo liczbą możliwych wariantów i kombinacji,
  • oferujących sprzęt projektowany na zamówienie, odznaczający się dużym poziomem złożoności i wymagający nowych wariantów części i konstrukcji z każdym zamówieniem.

Możliwości rozwiązania

Poznaj kluczowe obszary tego rozwiązania.

Bill of Materials Management

Zarządzanie centralną interdyscyplinarną listą BOM od prac koncepcyjnych nad instalacją, po koniec jego eksploatacji z zachowaniem pełnej kontroli nad zmianami i historią wersji.

Change Management

Możesz efektywnie zarządzać ewolucją produktów, problemami i udoskonaleniami, jednocześnie wdrażając zmiany w sposób szybki, dokładny i kompleksowy, aby lepiej reagować na potrzeby klientów.

Engineering Automation

Skrócenie czasu projektowania dzięki uwzględnieniu reguł konstrukcyjnych w niestandardowych aplikacjach umożliwia zespołowi konstrukcyjnemu poświęcenie większej uwagi na opracowywanie nowych, innowacyjnych produktów.

ERP Connector

Wykorzystanie gotowych funkcji obsługujących integrację z systemem SAP zapewniających elastyczność wyboru informacji o wariancie wysyłanych do systemu ERP.

ETO Application Integrations

Możliwość dokonywania głębokiej i stabilnej integracji z aplikacjami używanymi na co dzień. Możliwość kontynuowania pracy w znanych aplikacjach CAD, Microsoft Office® i PLM.

Guided Product Configuration

Leverage the single definition of variability to ensure that any user, regardless of role or domain, works only with valid configurations. Guided product configuration limits the features and choices that you can make so that you only see choices that are allowed. This ensures every stakeholder is focused on the products you plan to bring to market.

PLM Foundation

Szybka reakcja umożliwia sprawne wprowadzanie zmian w całym cyklu życia instalacji, zarządzanie nim oraz koordynowanie od momentu uzyskania zlecenia po etap wdrożenia oraz zapewniania obsługi serwisowej w wielu lokalizacjach.

Product Line Engineering

Rozwiązanie umożliwia zastosowanie jednej definicji zmienności w różnych domenach i w całym cyklu życia instalacji, aby zapewnić poziom zróżnicowania wymagany przez klientów przy jednoczesnym zapewnieniu zyskowności.

Rules Management (Modularity and Reuse)

Solidne funkcje wizualizacji 3D w czasie rzeczywistym zapewniają prawidłową geometrię dostępną na żądanie dla dowolnej prawidłowej konfiguracji. Opcje wizualizacji i sprawdzania poprawności pozwalają wychwycić błędy na wczesnym etapie procesu.