Waste Management

Długoterminowe magazynowanie, transport i ostateczne składowanie wypalonego paliwa to trudny temat dla branży jądrowej ze względów politycznych i ekonomicznych. Chcąc przekonać instytucje kontrolne i opinię publiczną, że energia jądrowa jest bezpieczna, właściciele i operatorzy elektrowni muszą zademonstrować możliwości przechowywania, transportu i odzyskiwania odpadów atomowych na terenie reaktora, jak również w ostatecznym miejscu składowania.

Wyłącznie kompleksowa symulacja termomechaniczna konstrukcji magazynu, przekazywania ciepła oraz promieniowania może zapewnić zaufanie opinii publicznej i bezpieczeństwo finansowe proponowanych rozwiązań.

Długoterminowe magazynowanie, transport i ostateczne składowanie wypalonego paliwa to trudny temat dla branży jądrowej ze względów politycznych i ekonomicznych. Chcąc przekonać instytucje kontrolne i opinię publiczną, że energia jądrowa jest bezpieczna, właściciele i operatorzy elektrowni muszą zademonstrować możliwości przechowywania, transportu i odzyskiwania odpadów atomowych na terenie reaktora, jak również w ostatecznym miejscu składowania.

Wyłącznie kompleksowa symulacja termomechaniczna konstrukcji magazynu, przekazywania ciepła oraz promieniowania może zapewnić zaufanie opinii publicznej i bezpieczeństwo finansowe proponowanych rozwiązań.

Learn More

Nasze zaawansowane narzędzia symulacji zapewniają informacje niezbędne do zrozumienia, zaprojektowania i eksploatacji systemów długoterminowego składowania, transportu, utylizacji i odzyskiwania odpadów jądrowych. Te rozwiązania pozwalają symulować różne zachowania systemów, a także rejestrować najwyższy poziom szczegółów dzięki technologiom opartym na trójwymiarowej inżynierii wspomaganej komputerowo (CAE), w tym analizie metodą elementów skończonych (FEA) czy analizie mechaniki płynów (CFD). Dzięki nim właściciele i operatorzy elektrowni mogą wykonywać szczegółowe symulacje zjawisk termomechanicznych przy zakładanych scenariuszach składowania oraz przy przypadkowym uszkodzeniu beczek.

Webinar na żądanie | 46 min.

High fidelity aerodynamic simulation for gas turbine design

Gas turbine design

Learn how Siemens Energy create high fidelity turbine simulations by combining results from different disciplines, to create efficient and reliable gas turbine designs.

Obejrzyj webinar

Możliwości rozwiązania

Poznaj kluczowe obszary tego rozwiązania.