Branża morska

Branża morska

Dzięki naszym rozwiązaniom inżynierowie mogą projektować lepsze systemy morskie, wykorzystując cyfrowe bliźniaki oparte na symulacji. Twórz wirtualne wersje morskich platform i konstrukcji pływających, by podejmować świadome i lepsze decyzje dotyczące projektu i operacji.

Wykorzystując wirtualne wersje struktur i systemów morskich, możesz symulować rzeczywiste zachowania w trudnych warunkach środowiska morskiego, a także zmaksymalizować bezpieczeństwo systemów i zoptymalizować ich wydajność.

Dzięki naszym rozwiązaniom inżynierowie mogą projektować lepsze systemy morskie, wykorzystując cyfrowe bliźniaki oparte na symulacji. Twórz wirtualne wersje morskich platform i konstrukcji pływających, by podejmować świadome i lepsze decyzje dotyczące projektu i operacji.

Wykorzystując wirtualne wersje struktur i systemów morskich, możesz symulować rzeczywiste zachowania w trudnych warunkach środowiska morskiego, a także zmaksymalizować bezpieczeństwo systemów i zoptymalizować ich wydajność.

Branża morska

Learn More

Cyfrowy bliźniak może posłużyć za podstawę dla procesów opartych na symulacji. Dzięki naszym rozwiązaniom możesz śledzić zachowania, takie jak wpływ działania wiatru lub fal, interakcje z konstrukcjami morskimi, a także działanie systemów mechanicznych i sterowania w fazie projektowania, uruchomienia i eksploatacji.

Od symulacji systemów po inżynierię wspomaganą komputerowo — dzięki naszym rozwiązaniom możesz:

  • przeprowadzać symulacje działania fal i prądów morskich z użyciem analizy mechaniki płynów (CFD),
  • przewidzieć reakcję konstrukcji, używając analizy metodą elementów skończonych (FEA),
  • tworzyć symulacje złożonych interakcji płynów i konstrukcji pływających,
  • przeprowadzać symulacje przepływu na poziomie systemów, układów sterowania oraz symulacje termiczne,
  • zarządzać przechowywaniem i dostępem do dużej ilości danych symulacji, bez względu na używane narzędzia,
  • zautomatyzować proces eksploracji przestrzeni projektowej, optymalizacji i połączyć narzędzia symulacji.
Branża morska

Webinar na żądanie | 52 min.

Modern well control equipment: Metal hard hat, Fireproof coveralls, and… CFD!

Learn how Wild Well Control uses simulation to quantify and reduce risk, plan operations and improve response effectiveness.

Obejrzyj webinar

Możliwości rozwiązania

Poznaj kluczowe możliwości tego rozwiązania.