Heat transfer simulation

Bezpieczeństwo i wydajność każdej elektrowni jądrowej zależy od tego, w jakim tempie układy chłodzenia mogą odprowadzać energię cieplną z reaktora. Charakterystyka termohydrauliczna systemu chłodzenia zależy od wielofazowych przepływów przejściowych (np. wrzenie, kawitacja i kondensacja), które w dużym stopniu zależą od geometrii, zachodzą w różnych momentach, mają zróżnicowany czas trwania i wykorzystują wszystkie typy przekazywania ciepła (konwekcję, przewodzenie i promieniowanie).

Tylko niektóre narzędzia do symulacji oferują możliwość rejestrowania wszystkich zjawisk fizycznych niezbędnych do dokładnej prognozy działania systemu chłodzenia w różnych scenariuszach operacyjnych, które mają zademonstrować wydajność i bezpieczeństwo reaktora jądrowego.

Bezpieczeństwo i wydajność każdej elektrowni jądrowej zależy od tego, w jakim tempie układy chłodzenia mogą odprowadzać energię cieplną z reaktora. Charakterystyka termohydrauliczna systemu chłodzenia zależy od wielofazowych przepływów przejściowych (np. wrzenie, kawitacja i kondensacja), które w dużym stopniu zależą od geometrii, zachodzą w różnych momentach, mają zróżnicowany czas trwania i wykorzystują wszystkie typy przekazywania ciepła (konwekcję, przewodzenie i promieniowanie).

Tylko niektóre narzędzia do symulacji oferują możliwość rejestrowania wszystkich zjawisk fizycznych niezbędnych do dokładnej prognozy działania systemu chłodzenia w różnych scenariuszach operacyjnych, które mają zademonstrować wydajność i bezpieczeństwo reaktora jądrowego.

Learn More

Nasze zaawansowane narzędzia mogą symulować wszystkie aspekty działania systemu chłodzenia, w tym przejściowe przepływy wielofazowe (wrzenie, kawitacja i kondensacja). Mogą symulować zjawiska, które zachodzą w różnych momentach, mają zróżnicowany czas trwania i wykorzystują wszystkie typy przekazywania ciepła (konwekcję, przewodzenie i promieniowanie). Te rozwiązania pozwalają symulować różne zachowania systemów, a także rejestrować najwyższy poziom szczegółów dzięki technologiom opartym na trójwymiarowej inżynierii wspomaganej komputerowo (CAE), w tym analizie metodą elementów skończonych (FEA) czy analizie mechaniki płynów (CFD). Dzięki nim właściciele i operatorzy elektrowni mogą zmaksymalizować wydajność istniejących systemów chłodzenia oraz przyspieszyć projektowanie i licencjonowanie nowych konceptów.

Webinar na żądanie | 46 min.

High fidelity aerodynamic simulation for gas turbine design

Gas turbine design

Learn how Siemens Energy create high fidelity turbine simulations by combining results from different disciplines, to create efficient and reliable gas turbine designs.

Obejrzyj webinar

Możliwości rozwiązania

Poznaj kluczowe obszary tego rozwiązania.