Zapewnianie przepływu i zasoby podwodne

Zapewnianie przepływu i zasoby podwodne

Udane produkty i procesy podwodne wymagają zastosowania bezpiecznych, wydajnych i ekonomicznych rozwiązań, które zapewnią maksymalną wydajność produkcyjną podczas eksploatacji. Nasze rozwiązania w zakresie symulacji i testowania umożliwiają tworzenie cyfrowych bliźniaków, które pozwalają szczegółowo analizować wydajność produktów i systemów w całym cyklu życia zasobu — od fazy projektowania po produkcję. Dzięki połączeniu symulacji systemów, trójwymiarowej inżynierii wspomaganej komputerowo i testów nasze rozwiązania pomogą Ci wdrożyć symulację na potrzeby projektowania i operacji.

Udane produkty i procesy podwodne wymagają zastosowania bezpiecznych, wydajnych i ekonomicznych rozwiązań, które zapewnią maksymalną wydajność produkcyjną podczas eksploatacji. Nasze rozwiązania w zakresie symulacji i testowania umożliwiają tworzenie cyfrowych bliźniaków, które pozwalają szczegółowo analizować wydajność produktów i systemów w całym cyklu życia zasobu — od fazy projektowania po produkcję. Dzięki połączeniu symulacji systemów, trójwymiarowej inżynierii wspomaganej komputerowo i testów nasze rozwiązania pomogą Ci wdrożyć symulację na potrzeby projektowania i operacji.

Zapewnianie przepływu i zasoby podwodne

Learn More

Bez względu na to, czy zajmujesz się kwestiami konstrukcji i niezawodności, zapewnianiem przepływu, przetwarzaniem, zarządzaniem integralnością czy systemami sterowania, nasze rozwiązania zagwarantują większą niezawodność Twojego wyposażenia i operacji. Bazując na podejściu wykorzystującym cyfrowe bliźniaki, te rozwiązania umożliwiają przewidywanie wydajności na poziomie systemów, a w szczególności wykorzystanie symulacji CAD 3D w całym cyklu życia zasobu lub systemu. Dzięki naszym rozwiązaniom możesz:

  • wykorzystywać procesy symulacji podczas projektowania wyposażenia,
  • wdrożyć cyfrowe bliźniaki na potrzeby współpracy z zespołami projektowymi i prowadzenia operacji,
  • symulować procesy fizyczne, w tym zachowanie konstrukcji i elementów mechanicznych, przekazywanie ciepła, przepływy, wibracje i sterowanie,
  • prowadzić symulacje na poziomie systemów i pojedynczych komponentów,
  • tworzyć innowacyjne rozwiązania, by szybciej wprowadzać na rynek nowe produkty,
  • przewidywać i zwiększać wydajność oraz niezawodność produktów,
  • przeprowadzać symulacje, by wydłużyć okres eksploatacji systemów.
Zapewnianie przepływu i zasoby podwodne

Webinar na żądanie | 52 min.

Modern well control equipment: Metal hard hat, Fireproof coveralls, and… CFD!

Learn how Wild Well Control uses simulation to quantify and reduce risk, plan operations and improve response effectiveness.

Obejrzyj webinar

Możliwości rozwiązania

Poznaj kluczowe możliwości tego rozwiązania.

Controls Verification, Validation & Calibration

Projektuj wysokiej jakości układy sterowania w krótkim czasie dzięki Simcenter Amesim — zarówno w trybie offline, jak i w czasie rzeczywistym.  Zaprojektowanie udanego rozwiązania mechatronicznego wymaga jednoczesnej optymalizacji elementów mechanicznych, elektronicznych i oprogramowania w zintegrowanym systemie. Wówczas strategia rozwoju układów sterowania polega już nie tylko na tworzeniu logicznych schematów blokowych, ponieważ niektóre funkcje układów sterowania wymagają zastosowania zaawansowanych algorytmów fizycznych i matematycznych. Możesz to osiągnąć dzięki zaawansowanym technologiom układów sterowania, takim jak sterowanie predykcyjne (MPC) czy sieci neuronowe (NN).

Multi-physics Simulation

Złożone problemy przemysłowe wymagają rozwiązań obejmujących różne dziedziny fizyki. Często jedynym sposobem jest wykorzystanie symulacji uwzględniającej różne dziedziny inżynierii.

Multiphase Flow

Dokładne prześledzenie fizycznego zachowania faz ciekłych i stałych to klucz do zrozumienia rzeczywistej wydajności sprzętu. Oprogramowanie Simcenter oferuje szeroki wybór funkcji modelowania wykorzystujących metody Eulera i Lagrange’a, by spełnić Twoje wymagania w zakresie symulacji.

Structural Analysis

Zrozumienie, jak dany komponent lub produkt reaguje na naprężenia i wibracje jest kluczowe w każdej branży. W miarę jak produkty i materiały stają się coraz bardziej złożone, inżynierowie potrzebują lepszych narzędzi, które umożliwiają coś więcej niż tylko liniową analizę statyczną. Oprogramowanie Simcenter oferuje zaawansowane rozwiązania strukturalne, które pomogą Ci rozwiązać wiele problemów dotyczących analizy konstrukcji w ramach jednego środowiska użytkownika.

Thermal Analysis

Simcenter zapewnia wszechstronne, niezawodne funkcje symulacji termicznej pomagające w poznaniu charakterystyki termicznej produktu i dostosowaniu rozwiązania do zarządzania procesami termicznymi w celu zapewnienia optymalnego działania.