Projektowanie instalacji

Projektowanie instalacji

Kompleksowe funkcje projektowania produktów 3D na potrzeby różnych gałęzi branży energetycznej i usług komunalnych umożliwiają opracowywanie innowacyjnych projektów instalacji odznaczających się wysoką jakością oraz niższymi kosztami. Nasze rozwiązania CAD 3D stanowią w pełni zintegrowany i intuicyjny pakiet kompleksowych oraz specjalistycznych funkcji — najlepszych w swojej klasie. Umożliwiają one zespołom projektowym eksplorowanie różnych podejść projektowych, aby dotrzymać kroku wymaganiom klientów w błyskawicznie ewoluujących branżach, takich jak przemysł wydobywczy gazu łupkowego oraz branża energii ze źródeł odnawialnych. Możesz szybko opracowywać ekonomiczne, innowacyjne i funkcjonalne produkty będące warunkiem zachowania konkurencyjności i zgodności z przepisami przez właścicieli/operatorów z branży energetycznej i usług komunalnych.

Kompleksowe funkcje projektowania produktów 3D na potrzeby różnych gałęzi branży energetycznej i usług komunalnych umożliwiają opracowywanie innowacyjnych projektów instalacji odznaczających się wysoką jakością oraz niższymi kosztami. Nasze rozwiązania CAD 3D stanowią w pełni zintegrowany i intuicyjny pakiet kompleksowych oraz specjalistycznych funkcji — najlepszych w swojej klasie. Umożliwiają one zespołom projektowym eksplorowanie różnych podejść projektowych, aby dotrzymać kroku wymaganiom klientów w błyskawicznie ewoluujących branżach, takich jak przemysł wydobywczy gazu łupkowego oraz branża energii ze źródeł odnawialnych. Możesz szybko opracowywać ekonomiczne, innowacyjne i funkcjonalne produkty będące warunkiem zachowania konkurencyjności i zgodności z przepisami przez właścicieli/operatorów z branży energetycznej i usług komunalnych.

Projektowanie wyposażenia

Learn More

Branża energetyczna i usług komunalnych jest przyzwyczajona do innowacji technicznych i zmian, jednak wielkie globalne trendy, takie jak rosnący popyt na energię z alternatywnych źródeł i utrzymujące się niskie ceny surowców, zakłócają działanie całej branży. Zmiany w krajobrazie konkurencyjności oraz wyższe wymagania klientów wymuszają na producentach instalacji dla energetyki wprowadzanie udoskonaleń w funkcjonalności i wydajności produktów oraz obniżenie całkowitych kosztów ich posiadania. Projekty instalacji muszą być bardziej inteligentne, responsywne oraz ekonomiczne; muszą także spełniać surowe wymagania dotyczące trwałości wynikające z bardziej wymagających warunków eksploatacji.

Zespoły zajmujące się projektowaniem produktów potrzebują potężnych, uniwersalnych i elastycznych narzędzi pozwalających błyskawicznie przekształcać koncepcje w gotowe do wprowadzenia na rynek i ekonomiczne urządzenia, przeznaczone na ewoluujące rynki branży wydobywczej gazu łupkowego oraz wytwarzania energii z odnawialnych źródeł. Do takich narzędzi mogą należeć funkcje bezproblemowego przełączania się między technikami widoków: krawędziowych, powierzchniowych, bryłowych, w trybie modelowania parametrycznego lub bezpośredniego, umożliwiające projektantom eksplorowanie rozwiązań, które wcześnie były uznawane za zbyt kosztowe lub czasochłonne.

Nasze rozwiązanie pozwoli nowym liderom rynku wyzwolić niezmierzone pokłady innowacyjności, a jednocześnie skutecznie kontrolować ryzyko dzięki wysoce wydajnym, interaktywnym i intuicyjnym narzędziom do projektowania i symulacji, sprawdzonym w najbardziej wymagających projektach i najtrudniejszych środowiskach.

Projektowanie wyposażenia
Wyróżniona historia sukcesu klienta

Harbin Turbine

Technology upgrade moves turbine leader toward its goals

Technology upgrade moves turbine leader toward its goals

Metrics illustrate the wisdom of implementing an advanced PLM solution

Czytaj dalej

Webinar na żądanie

Symulacja dla konstruktorów na platformie Creo

Symulacja dla konstruktorów na platformie Creo

Zobacz, jak użytkownicy Creo mogą prowadzić symulacje

Obejrzyj webinar

Możliwości rozwiązania

CAE Simulation

Nasze rozwiązanie umożliwia wykorzystywanie zintegrowanych narzędzi symulacyjnych na wczesnym etapie rozwoju produktu, aby skutecznie opracowywać innowacyjne koncepcje do zastosowań wiążących się z dużymi obciążeniami, np. stosowanie analiz CFD do modelowania przepływu płynów wokół złożonych wierteł.

Design Interoperability

Dzięki funkcjom umożliwiającym współpracę w procesie rozwoju instalacji można uniknąć konfliktów i zapewnić zgodność wszystkich systemów przed sfinalizowaniem projektu.

Design Validation

Możesz również nadzorować postępy projektów i produkcji, zarządzać ryzykiem, niwelować wpływy, eliminuj stosowane arkuszy kalkulacyjnych oraz błyskawicznie podejmować setki decyzji, wykorzystując najnowsze dane przedsiębiorstwa, aby zapewnić realizację zadania zgodnie z harmonogramem.

Digital Mockup

Możesz opracowywać zaawansowane projekty instalacji i złożeń na potrzeby zakładów energetycznych, zawierające dziesiątki tysięcy oznakowanych elementów. Bezproblemowe przełączanie między technikami modelowania, aby szybko tworzyć cyfrowe modele o wysokiej wydajności oraz używać ich w symulacjach.

Integrated BOM Management

Zarządzaj złożonymi definicjami list BOM, dotyczącymi zarówno dojrzałych projektów, jak i futurystycznych konstrukcji tworzonych w wielu systemach CAD, takich jak elektryczne pompy głębinowe i powiązane pakiety urządzeń powierzchniowych, w globalnie rozproszonych zespołach projektowych pracujących nad układami mechanicznymi.

Knowledge Reuse

Możesz teraz rejestrować, ponownie wykorzystywać i stosować najlepsze praktyki dotyczące rozwoju nowych produktów w różnych gałęziach branży energetycznej. Obniżaj koszty dzięki możliwości szybkiego lokalizowania w całym przedsiębiorstwie danych i dokumentacji do ponownego wykorzystania.

Mechatronic Concept Design

Możesz szybko tworzyć i zatwierdzać alternatywne koncepcje projektów mechatronicznych na bardzo wczesnym etapie rozwoju instalacji o kluczowym znaczeniu dla obsługi pól naftowych, zakładów produkcyjnych i powiązanej infrastruktury usług komunalnych.

Model Based Definition

Funkcje adnotacji modeli CAD 3D umożliwiają tworzenie pełnej dokumentacji projektów instalacji i złożeń nowej generacji na potrzeby branży energetycznej i usług komunalnych oraz zarządzanie zintegrowanymi informacjami dotyczącymi konkretnych projektów.

Product Design & Engineering

Deliver greater innovation with higher quality for less cost with comprehensive 3D product design tools. Our integrated and intuitive product design and engineering solution suite with broad and deep, best-in-class capabilities allows your design team to explore multiple optimized approaches and quickly arrive at the most cost-effective, innovative, functional products that customers will want to use, and do it faster!