Przegląd cyfrowego modelu i projektu

Producenci wyposażenia z sektora energetyki i mediów użytkowych muszą dostarczać coraz bardziej skomplikowane produkty, które będą spełniać standardy dotyczące wydajności, bezpieczeństwa i zgodności stawiane przez właścicieli-operatorów i wykonawców EPC.  Dzięki naszym rozwiązaniom do przeglądu cyfrowego modelu i projektu zespoły mogą złożyć, wizualizować i analizować modele wyposażenia, by wcześnie wykrywać problemy i rozwiązywać je, zanim produkcja się rozpocznie.

Producenci wyposażenia z sektora energetyki i mediów użytkowych muszą dostarczać coraz bardziej skomplikowane produkty, które będą spełniać standardy dotyczące wydajności, bezpieczeństwa i zgodności stawiane przez właścicieli-operatorów i wykonawców EPC.  Dzięki naszym rozwiązaniom do przeglądu cyfrowego modelu i projektu zespoły mogą złożyć, wizualizować i analizować modele wyposażenia, by wcześnie wykrywać problemy i rozwiązywać je, zanim produkcja się rozpocznie.

Learn More

Wydajność, niezawodność i bezpieczeństwo zasobów to wciąż główne czynniki sukcesu w sektorze urządzeń energetycznych, gdzie poszukuje się kompromisu między złożonością i kosztami oraz kładzie coraz większy nacisk na modułowość. Aby zachować konkurencyjność, producenci wyposażenia z sektora energetyki i mediów użytkowych muszą wprowadzać innowacje w całym łańcuchu tworzenia wartości, by zwiększyć zyski i zapewnić swoim klientom sukces na każdym rynku.

Nasze rozwiązania do wizualizacji cyklu życia i tworzenia cyfrowych modeli umożliwiają zespołom projektującym wyposażenie tworzenie wysokopoziomowych prototypów gotowych zasobów. Oferują one narzędzia do wizualizacji 2D i 3D, nanoszenia notatek i analizy, dzięki czemu producenci sprzętu mogą przeglądać i analizować złożenia z różnych aplikacji CAD. Wciągające środowisko rzeczywistości wirtualnej (VR) zapewnia możliwość przeglądania i analizy modelu 3D w odpowiedniej skali oraz wykonywania operacji na cyfrowych modelach (DMU), takich jak przekroje, pozycjonowanie, tworzenie znaczników i udostępnianie informacji innym użytkownikom. Nasze rozwiązania umożliwiają również producentom sprzętu złożenie kompletnego wirtualnego prototypu — cyfrowego bliźniaka — i przeprowadzanie zaawansowanych analiz, aby wcześniej wykryć problemy na etapie projektowania, co pozwoli szybciej i taniej wprowadzić produkt na rynek.

Możliwości rozwiązania

Poznaj kluczowe możliwości tego rozwiązania.