Advanced Reactor Design

Technologia rozszczepiania jąder atomowych to dziś jedyne opłacalne źródło elektryczności na skalę masową, które nie wykorzystuje węgla. Aby wykorzystać jej potencjał w walce z globalnymi zmianami klimatu, konieczne jest znaczące usprawnienie reaktorów nowej generacji pod względem technologicznym i ekonomicznym. W odróżnieniu od starzejącego się, istniejącego sprzętu koncepcje nowoczesnych reaktorów zapewniają liczne korzyści: zwiększone bezpieczeństwo, niższy koszt uruchomienia i wysoką konkurencyjność względem innych niskowęglowych źródeł energii.

Uruchomienie nowego reaktora jądrowego wymaga przeprowadzenia licznych symulacji, które zagwarantują bezpieczeństwo i opłacalność nowych koncepcji oraz przyspieszą długotrwały proces licencjonowania. Przebieg tego procesu zależy od narzędzi do symulacji, które mogą skutecznie stworzyć model przepływu wielofazowego oraz charakterystyki cieplnej, wspierając lub zastępując starsze narzędzia symulacyjne. W idealnej sytuacji narzędzia te powinny przedstawić wszystkie złożone układy reaktora w formie „cyfrowego bliźniaka” lub „wirtualnego modelu reaktora”.

Technologia rozszczepiania jąder atomowych to dziś jedyne opłacalne źródło elektryczności na skalę masową, które nie wykorzystuje węgla. Aby wykorzystać jej potencjał w walce z globalnymi zmianami klimatu, konieczne jest znaczące usprawnienie reaktorów nowej generacji pod względem technologicznym i ekonomicznym. W odróżnieniu od starzejącego się, istniejącego sprzętu koncepcje nowoczesnych reaktorów zapewniają liczne korzyści: zwiększone bezpieczeństwo, niższy koszt uruchomienia i wysoką konkurencyjność względem innych niskowęglowych źródeł energii.

Uruchomienie nowego reaktora jądrowego wymaga przeprowadzenia licznych symulacji, które zagwarantują bezpieczeństwo i opłacalność nowych koncepcji oraz przyspieszą długotrwały proces licencjonowania. Przebieg tego procesu zależy od narzędzi do symulacji, które mogą skutecznie stworzyć model przepływu wielofazowego oraz charakterystyki cieplnej, wspierając lub zastępując starsze narzędzia symulacyjne. W idealnej sytuacji narzędzia te powinny przedstawić wszystkie złożone układy reaktora w formie „cyfrowego bliźniaka” lub „wirtualnego modelu reaktora”.

Learn More

Nasze zaawansowane narzędzia mogą symulować wszystkie aspekty działania reaktora i pozwalają stworzyć kompletny „wirtualny model reaktora”, który stanie się podstawą cyfrowego bliźniaka. Te rozwiązania pozwalają symulować różne zachowania systemów, a także rejestrować najwyższy poziom szczegółów dzięki technologiom opartym na trójwymiarowej inżynierii wspomaganej komputerowo (CAE), w tym analizie metodą elementów skończonych (FEA) czy analizie mechaniki płynów (CFD). Dzięki nim właściciele i operatorzy elektrowni mogą analizować nowe koncepcje, tworzyć innowacje, pracować nad zwiększeniem wydajności reaktora, zagwarantować jego bezpieczeństwo i ostatecznie przyspieszyć proces licencjonowania oraz zatwierdzania.

Webinar na żądanie | 46 min.

High fidelity aerodynamic simulation for gas turbine design

Gas turbine design

Learn how Siemens Energy create high fidelity turbine simulations by combining results from different disciplines, to create efficient and reliable gas turbine designs.

Obejrzyj webinar

Możliwości rozwiązania

Poznaj kluczowe obszary tego rozwiązania.