Digitalization for Oilfield Services & Equipment

Design and deliver innovative, safe and reliable products

We help energy and utilities manufacturers deliver complex equipment and modular construction solutions in a marketplace that requires high reliability, shorter delivery cycles, lower product development costs and improved total cost of ownership. With an enterprise data management platform that is both fully integrated and open, our solutions provide organizations with a competitive advantage by providing Digital Enterprise Industry Solutions for mechanical engineering uniquely tailored for oilfield service and equipment companies.

Digitalization for Oilfield Services & Equipment

Design and deliver innovative, safe and reliable products

We help energy and utilities manufacturers deliver complex equipment and modular construction solutions in a marketplace that requires high reliability, shorter delivery cycles, lower product development costs and improved total cost of ownership. With an enterprise data management platform that is both fully integrated and open, our solutions provide organizations with a competitive advantage by providing Digital Enterprise Industry Solutions for mechanical engineering uniquely tailored for oilfield service and equipment companies.

PLM for the Oilfield Services & Equipment Industry

PLM for the Oilfield Services and Equipment Industry

Digital Enterprise Industry Solutions providing an enterprise strategy and platform to digitalize and enhance the competitiveness and agility of your oilfield equipment business by integrating your internal processes, from design and manufacturing through delivery and aftermarket support.

Browse and explore solutions in this industry segment.

Zarządzanie cyklem życia

Branża energetyczna i sektor mediów użytkowych nigdy nie były bardziej konkurencyjne pod względem kosztów niż dziś — dlatego konieczne jest zwiększenie wydajności tam, gdzie to tylko możliwe. Oparte na cyklu życia podejście do zarządzania procesami i danymi ma kluczowe znaczenie w kwestii sprostania tym wyzwaniom, niezależnie od tego, w jaki sposób Twoja firma tworzy wartość w branży. Nasze rozwiązanie udoskonala sposób zarządzania zmianami, realizacji procesów roboczych, poprawy jakości oraz komunikacji z zewnętrznymi dostawcami i klientami. Nasze oparte na zarządzaniu cyklem życia podejście do kwestii centralizacji informacji technicznych oraz ich aktualizacji i udostępniania oznacza, że pracownicy wiedzy mogą być bardziej wydajni i osiągać lepsze wyniki.

Zarządzanie wymaganiami

Wymagania opisują to, co klient zakupi, aby zaspokoić swoje potrzeby — obejmują m.in. wydajność zasobów, zgodność z wymogami regulacyjnymi, jakość oraz okres użytkowania. Zarządzanie wymaganiami w energetyce i sektorze mediów użytkowych ma kluczowe znaczenie w przypadku projektów inwestycyjnych i jest niezbędne z punktu widzenia działających na zasadzie zamkniętej pętli interakcji między producentami urządzeń, wykonawcami EPC i właścicielami-operatorami.

Nasze rozwiązanie do zarządzania wymaganiami integruje potrzeby klientów w całym cyklu życia zasobów na bezpiecznej, globalnej platformie. Umożliwia ono efektywne rejestrowanie wymagań, zarządzanie nimi i komunikację ze wszystkimi osobami zaangażowanymi w rozwój zasobów.

Zintegrowane planowanie i realizacja programu

Spójne planowanie programu i doskonałość wykonania to niezbędne elementy sukcesu projektów w branży energetycznej i sektorze usług komunalnych. Zapewniamy systemowe podejście do planowania i realizacji programu przez integrację wymagań kosztowych, terminowych i technicznych w ramach w pełni zaplanowanego, opartego na odpowiednich zasobach i budżecie rozwiązania do zarządzania programami. Jest ono łatwe w utrzymaniu i skalowaniu do programów energetycznych, chemicznych i petrochemicznych o dowolnej wielkości. Zwiększa też prawdopodobieństwo realizacji programów w ramach zaplanowanych kosztów i zgodnie z harmonogramem oraz zapewnia zintegrowany system do zarządzania wszystkimi elementami programu, w tym kosztami, harmonogramem i wymaganiami technicznymi.

Intellectual Property Management

Companies across the Energy & Utilities industry can fully leverage their intellectual property (IP) portfolio and maximize reuse with our unified solutions for IP Management. This proven solution can help teams reduce cycle times, decrease costs, and remove risks around compliance and litigation. 
 
The easy-to-use search functions allows distributed design teams to securely access and reuse best-in-class IP. An integrated issue management system provides a collaborative process to quickly identify, measure impact of, and resolve issues. The platform also ensures improved visibility and data sharing as well as secures IP by controlling and recording access.

Projektowanie na zamówienie (ETO)

Obserwujemy postępujący wzrost złożoności i zróżnicowania wyposażenia projektowanego na zamówienie (ETO) w branży energetycznej i usług komunalnych. Nasze rozwiązanie obsługuje cały cykl życia produktu, od etapu planowania i prac inżynieryjnych poprzez wytworzenie, aż po wdrożenie i obsługę serwisową.

Dzięki naszemu rozwiązaniu producenci instalacji i przedsiębiorstwa działające w modelu EPC są w stanie szybciej wejść na rynek, oferując przy tym wyższą jakość swoich produktów. Dział konstrukcyjny może za jego sprawą dostarczać klientom precyzyjne rozwiązania, zwiększając jednocześnie ponowne wykorzystanie wiedzy, zaś dział sprzedaży jest w stanie szybciej reagować na żądania klientów bez odstępstw od kosztorysów i harmonogramów.

Safety & Operational Reliability

Energy Equipment OEM’s are relying more and more on their supply chain for sub-system design while they focus on systems engineering and integration to improve overall product reliability and diagnostic capabilities. This, combined with the growing trend from Owner-Operators to prefer pay-for-use contracting, makes designing for reliable and predictable performance critical to control risk.

Our solution for safety and operational reliability enables this by increasing system reliability while decreasing maintenance and sustainment costs, and reducing the total cost of ownership.

Simulation & Testing for Nuclear Power Generation

Branża energii atomowej mierzy się z kryzysem związanym ze spadającymi zyskami, przekroczeniem budżetów i wyłączaniem reaktorów. Wyśrubowane regulacje wymagają usprawnienia procesów licencjonowania elektrowni, natomiast rosnąca konkurencja ze strony dostawców energii odnawialnej oraz tańszego gazu oznacza, że zakłady muszą działać w bardziej ekonomiczny sposób. Producenci z branży jądrowej z nadzieją patrzą na innowacyjne technologie nowych reaktorów oraz szybsze procesy rozwoju. Nasze kompleksowe narzędzia do symulacji pozwalają branży jądrowej zoptymalizować projekt, konstrukcję i eksploatację elektrowni atomowych nowej generacji dzięki digitalizacji cyklu projektowania.

S&T for Fossil Power plants

Enter the short summary here - no longer than 75 words. This is the version of the summary that will appear when this Solution is used in a promotion format.

Gas Turbine Simulation

Increasing efficiency, ensuring reliability, and reducing cost are the three main drivers in gas turbine design. Successfully achieving these requires innovative designs for every part of the workflow.  Our solutions provide a set of engineering tools designed specifically to speed up gas turbine projects & enable disruptive technology.

Symulacja i testy w przemyśle naftowym i gazowym

Firmy z branży naftowej i gazowej muszą w większym niż kiedykolwiek wcześniej stopniu wdrażać innowacyjne rozwiązania w dziedzinie rozwoju produktu oraz testów i operacji, by osiągnąć sukces w szybko zmieniającej się branży energetycznej. Przedsiębiorstwa, które przeprowadzają symulacje podczas całego cyklu życia sprzętu i systemów szybciej rozwijają swoje produkty, a ich zakłady działają wydajniej i są bezpieczniejsze.

Symulacja i testy w przemyśle procesowym

Doskonałość operacyjna i innowacyjność są kluczowe, jeśli chcesz zyskać przewagę nad konkurencją i odnieść sukces we współczesnej branży przetwórstwa chemicznego i petrochemicznego.  Nasze zintegrowane rozwiązania do symulacji wielodziedzinowej i testów pozwalają przewidywać wydajność procesów, optymalizować je pod kątem poboru energii i skuteczności, zredukować ilość produktów ubocznych i odpadów, a także rozwiązywać problemy z nieoptymalnymi procesami.

Inżynieria i wytwarzanie addytywne

Metody wytwarzania addytywnego umożliwiają producentom instalacji z branży energetycznej i usług komunalnych, przedsiębiorstwom działającym w modelu EPC i operatorom swobodne wprowadzanie modyfikacji ukierunkowanych na optymalne działanie przy obniżonych kosztach. Rozpowszechnienie zastosowania wytwarzania addytywnego w przemyśle pozwalają przedsiębiorstwom na zwiększenie innowacyjności oraz wydajności produktów oraz jednoczesne obniżenie kosztów ich produkcji.

Nasze zintegrowane aplikacje do obsługi wytwarzania addytywnego oferują możliwość szybkiego przekształcania produktów, przezbrajania produkcji oraz przemiany modeli biznesowych. Usprawniony, zdigitalizowany, kompleksowy proces obejmujący działania od utworzenia modelu projektu po wydruk części eliminuje konieczność translacji danych i ponownego modelowania części w różnych aplikacjach. Oferowane przez nas rozwiązanie do konstruowania i wytwarzania addytywnego zapewnia swobodę tworzenia przełomowych produktów odmieniających działalność firmy.

Współpraca w ramach łańcucha dostaw

Nasze narzędzia i rozwiązania w zakresie integracji dostawców zapewniają kompleksowe podejście do zarządzania interakcjami z dostawcami w celu zaspokojenia Twoich wymagań biznesowych w przemyśle energetycznym, chemicznym i petrochemicznym. Nasze rozwiązanie zapewnia łatwą w użyciu, bezpieczną platformę do interakcji z dostawcami, nawet tymi spoza środowiska PLM. Rozwiązanie "uniwersalne", dobre dla wszystkich przy obecnej globalizacji i złożoności obiektów lub operacji nie ma racji bytu. Możesz liczyć na nasze rozwiązania wspierające wiele przypadków użycia, w tym wymianę danych projektowych, bezpośrednie pozyskiwanie materiałów i zarządzanie programami dostawców.

Manufacturing Process & Data Management

In order to innovate faster while reducing costs, Energy & Utility manufacturers must concurrently create and validate product and equipment designs, and at the same time plan and optimize how they will be manufactured and produced.  This saves time and increases the value of each decision as information interrelationships are leveraged by a broader audience to arrive at better decisions faster.

Układ zakładu produkcyjnego, projektowanie linii produkcyjnych i optymalizacja

Wykorzystuj narzędzia do projektowania i optymalizacji układu obiektu, które umożliwiają projektowanie, planowanie i konfigurację środowisk produkcyjnych w branży energetycznej i sektorze mediów użytkowych, a także optymalizuj sprzęt i działania na linii produkcyjnej z wykorzystaniem modeli 3D obiektu.

Nasze rozwiązanie do projektowania i optymalizacji zakładu i linii produkcyjnej umożliwia tworzenie wirtualnych modeli 3D systemów produkcyjnych w celu optymalizacji układów i zapewnienia, że czynniki takie jak niezbędne odstępy, energia, hałas i bezpieczeństwo zostaną wzięte pod uwagę przed rozpoczęciem produkcji.

Zintegrowane zarządzanie jakością

Integralność zasobów jest krytycznym problemem, przed którym stoją producenci, właściciele-operatorzy oraz producenci sprzętu. Awaria może prowadzić na przykład do wycieku z rurociągu, który — niezależnie od tego, która firma jest za niego odpowiedzialna — szkodzi środowisku naturalnemu i reputacji całej branży energetycznej oraz sektorowi mediów użytkowych. Nasze zintegrowane rozwiązanie do zarządzania jakością oferuje możliwość poprawy jakości i obniżenia kosztów w całym cyklu życia zasobu. To rozwiązanie pomoże Ci osiągnąć doskonałość w swojej klasie pod względem zgodności z przepisami, jak również jakości i efektywności operacyjnej.

Zarządzanie cyklem życia na etapie eksploatacji

Od pól naftowych i przybrzeżnych platform wiertniczych po zakłady przetwórstwa chemicznego i petrochemicznego: zarządzanie eksploatacją urządzeń i obiektów jest niezbędne do skutecznej, bezpiecznej i niezawodnej produkcji w branży energetyki i sektorze mediów użytkowych. 

Nasze rozwiązanie zarządza fizyczną konfiguracją sprzętu, by obsługiwać testy, gwarancje oraz wycofania z eksploatacji i konserwację przez charakterystykę statusu i historię usuwania części, instalacji i kontroli. Wykorzystując podstawowe funkcje PLM w zakresie bezpieczeństwa, przepływu informacji, zmian i zarządzania dokumentami, nasze rozwiązanie łączy listy BOM zasobów i wiedzę z fizycznymi strukturami w celu usprawnienia obsługi.

Equipment Service Engineering

Enter the short summary here - no longer than 75 words. This is the version of the summary that will appear when this Solution is used in a promotion format.

Equipment Maintenance, Repair & Overhaul

Enter the short summary here - no longer than 75 words. This is the version of the summary that will appear when this Solution is used in a promotion format.

IoT & Lifecycle Analytics for Energy & Utilities

Energy & Utility Equipment OEMs, Owner-Operators, and their EPC contractors are constantly evaluating new technologies, such as the “Internet of Things,” to reduce their total cost of ownership. Our solution for IoT and lifecycle analytics, combines the “physical twin” of a product or asset in the field with its corresponding virtual or “digital twin” to allow all stakeholders to gain valuable performance insights that provide the opportunity for innovation and competitive advantage.

Zarządzanie cyklem życia procesów inżynieryjnych

Wytwarzanie wyposażenia na potrzeby branży energetycznej i usług komunalnych staje się coraz bardziej złożonym procesem za sprawą rosnących wymagań wbudowanego w nie oprogramowania i układów elektronicznych. Wielu producentów staje przed wyzwaniem efektywnego dostosowywania się do nowych i wciąż ewoluujących potrzeb. Nasze rozwiązania umożliwiają interdyscyplinarnym zespołom inżynieryjnym stosowanie zintegrowanego podejścia do zarządzania cyklem życia procesów inżynieryjnych. Obejmuje ono zintegrowane zarządzanie wymaganiami oraz funkcje bezpiecznej współpracy z dostawcami oparte na interdyscyplinarnej platformie zarządzania procesami inżynieryjnymi, łączącej dane dotyczące układów mechanicznych i elektronicznych, oprogramowania oraz symulacji w jednym środowisku ułatwiającym współpracę.

Zarządzanie zgodnością z regulacjami w sektorze energetyki i mediów użytkowych

Rozwiązania firmy Siemens PLM Software z dziedziny zarządzania zgodnością z regulacjami prawnymi dotyczącymi środowiska w sektorze energetyki i mediów użytkowych są efektywną i szybką odpowiedzią na globalną misję ochrony naszej planety i jej mieszkańców. Nasze rozwiązania wspierają zrównoważony rozwój na każdym etapie cyklu życia produktu (w tym ekologiczne projektowanie), dzięki czemu przedsiębiorstwa z sektora energetyki i mediów użytkowych mogą osiągnąć sukces na wielu płaszczyznach. Obniżając koszty, spełniając, a nawet przewyższając wymogi regulacyjne i działając w sposób odpowiedzialny, przedsiębiorstwa mogą rozwijać się w zrównoważony sposób, promując jednocześnie filozofię innowacyjności i dbania o słuszną sprawę.

Projektowanie instalacji

Dostarczaj innowacyjne rozwiązania o wyższej jakości i niższych kosztach dzięki kompleksowym funkcjom projektowania produktów 3D na potrzeby różnych gałęzi branży energetycznej i usług komunalnych. Nasze rozwiązania CAD 3D stanowią w pełni zintegrowany i intuicyjny pakiet kompleksowych oraz specjalistycznych funkcji — najlepszych w swojej klasie. Umożliwiają one zespołom projektowym eksplorowanie różnych podejść projektowych, aby dotrzymać kroku wymaganiom klientów w błyskawicznie ewoluujących branżach, takich jak przemysł wydobywczy gazu łupkowego oraz branża energii ze źródeł odnawialnych. Możesz szybko opracowywać ekonomiczne, innowacyjne i funkcjonalne produkty będące warunkiem zachowania konkurencyjności i zgodności z przepisami przez właścicieli/operatorów z branży energetycznej i usług komunalnych.

Product Cost Management for Energy & Utilities

With commodity prices well off their past highs, increasingly stringent governmental regulations and customized user specifications around the globe are affecting the delivery, costing, and quality control processes in the Energy & Utilities industry. Our Digital Innovation Solutions can help deliver a competitive advantage through an effective, sophisticated product cost solution that integrates a world-class PLM program with precise cost management tools.

Konstrukcja i produkcja kompozytów

Nasze rozwiązanie do projektowania i wytwarzania konstrukcji kompozytowych oferuje zaawansowaną, kompleksową analizę projektu i procesy produkcji, które są obecnie wykorzystywane w sektorze energetyki i mediów użytkowych. Oferujemy sprawdzone rozwiązania do projektowania skomplikowanych elementów kompozytowych (takich jak łopaty turbin wiatrowych), które wymagają realizacji równoczesnych procesów inżynieryjnych. Jako wieloletni lider branży jesteśmy jedynym sprawdzonym dostawcą rozwiązań, które pozwalają realizować zgodne z branżowymi standardami, kompleksowe projekty i systemy produkcji elementów kompozytowych dla sektora energetycznego.

Assembly Planning

Optimize, validate and take control of your energy equipment and plant module manufacturing processes across the entire product lifecycle. Our wide range of tools help streamline and automate every phase in the production lifecycle. Automate tasks, validate part and portfolio planning and facilitate design sequencing and modification. Connect and optimize the entire manufacturing value chain to allow energy equipment manufacturing organizations to execute world-class production strategies and consistently deliver quality.

Part planning & simulation for equipment manufacturers

Our part planning, simulation and manufacturing solution offers a comprehensive set of fully integrated tools for part manufacturing.

Aerodynamics

Enter the short summary here - no longer than 75 words. This is the version of the summary that will appear when this Solution is used in a promotion format.

Hydrodynamics

Enter the short summary here - no longer than 75 words. This is the version of the summary that will appear when this Solution is used in a promotion format.

Noise, Vibration & Dynamics

Enter the short summary here - no longer than 75 words. This is the version of the summary that will appear when this Solution is used in a promotion format.

Thermal

Enter the short summary here - no longer than 75 words. This is the version of the summary that will appear when this Solution is used in a promotion format.

Heat transfer simulation

Tylko najlepsze narzędzia do symulacji oferują możliwość rejestrowania wszystkich zjawisk fizycznych niezbędnych do dokładnej prognozy działania systemu chłodzenia w różnych scenariuszach operacyjnych, które mają zademonstrować wydajność i bezpieczeństwo reaktora jądrowego.

Waste Management

Wyłącznie kompleksowa symulacja termomechaniczna konstrukcji magazynu, przekazywania ciepła oraz promieniowania może zapewnić zaufanie opinii publicznej i bezpieczeństwo finansowe proponowanych rozwiązań dotyczących składowania i utylizacji wypalonego paliwa jądrowego.

Advanced Reactor Design

Uruchomienie nowego reaktora jądrowego wymaga przeprowadzenia licznych symulacji, które zagwarantują bezpieczeństwo i opłacalność nowych koncepcji oraz przyspieszą długotrwały proces licencjonowania. Przebieg tego procesu zależy od narzędzi do symulacji, które mogą skutecznie stworzyć model przepływu wielofazowego oraz charakterystyki cieplnej, zastępując starsze narzędzia symulacyjne. W idealnej sytuacji narzędzia te powinny przedstawić wszystkie złożone układy reaktora w formie „cyfrowego bliźniaka” lub „wirtualnego modelu reaktora”.

Blade Cooling

Simcenter provides a paradigm shift in simulating aerodynamics and heat transfer for gas turbines. Our multi-physics and timescales capabilities, combined with tools designed to mesh the most complex geometries, give you more accurate answers and greater engineering insight. Simulate and predict external aerodynamics, internal cooling, solid temperatures and even solid stresses in one package.

Combustion

The combustor is the heart of a turbine, and achieving high efficiency is vital for operating in today's energy market. Our multi-physics solutions can simulate all aspects of combustion. Predict operating temperatures, flame shapes and emissions with confidence, investigate new fuel sources, and optimize designs via a virtual combustion chamber.

Downhole Tools & Wellbore Operations

Engineers must combine innovation and functionality in design with reliability and efficiency to ensure safe and successful drilling and production operations. Based on the Digital Twin approach, our solutions offer the ability to predict and assess mechanical, electronics and control behavior through the entire lifecycle of your product.  Based on a combination of system simulation, 3-D Computer-Aided Engineering (including Computational Fluid Dynamics and Finite Element Analysis) and physical testing, our solutions help you lead your design and operations with simulation.

Zapewnianie przepływu i zasoby podwodne

Projektowanie wyposażenia dla podwodnych instalacji i ich skuteczna obsługa wymaga zapewnienia bezpieczeństwa i zachowania zgodności z przepisami, a także najwyższej wydajności. W przypadku tak wymagającego środowiska eksploatacji wykorzystanie cyfrowej wersji fizycznego zasobu to wielka korzyść w kontekście modelowania i zrozumienia standardowego i zmiennego działania operacyjnego. Nasze rozwiązania symulacji wielodziedzinowej i CAE oferują wszechstronne możliwości, które ułatwiają zarządzanie i optymalizację wydajności przy jednoczesnym kontrolowaniu ryzyka.

Branża morska

Dzięki naszym rozwiązaniom inżynierowie mogą projektować lepsze systemy morskie, wykorzystując cyfrowe bliźniaki oparte na symulacji. Twórz wirtualne wersje morskich platform i konstrukcji pływających, by podejmować świadome i lepsze decyzje dotyczące projektu i operacji.

Procesy i separacja

Osiągnięcie stałej, optymalnej wydajności zasobów i procesów jest kluczowe, jeśli chcesz zmaksymalizować produkcję i wykorzystanie możliwości zakładu, by osiągnąć docelowe przychody.  Dzięki naszym rozwiązaniom branżowi innowatorzy mogą przeprowadzać zintegrowane, multidyscyplinarne i oparte na modelach symulacje cyfrowej wersji fizycznego zasobu, by zidentyfikować obszary wydajności procesów, które można poprawić, oraz przewidzieć i rozwiązać problemy operacyjne.

Process Safety

Process safety has never been a more critical requirement as businesses seek to maximize performance from their energy & utility equipment, systems, and operations. Industry leaders are leveraging the digital twin of their physical assets in order to model and analyze multidisciplinary performance characteristics, allowing them to understand the impact and risks of higher stress operating conditions on process safety.

Transportation & Refining

Use model-based systems engineering to predict and optimize asset and facility performance more accurately.

High Temperature Processes & Heat Transfer

Innovate around high temperature and combustion processes to maximize design and performance efficiency.

Particulate Processes

Simulate coupled particulate and fluid flow revealing valuable insights.

Mixing & Stirred Reactors

Apply multiphysics simulation to answer many of the questions associated with mixing and stirred reactors.

Complex Rheology

Numerous Energy & Utility industry segments work with processes that include non-Newtonian fluids with complex rheological properties. Our solutions simulate industrial mixing to design and optimize processes such as extrusion, co-extrusion, thermoforming, and static mixing for non-Newtonian materials that have complex rheological characteristics.

Rozdział przepływu i procesy separacji

Zrozumienie rozdziału przepływu i procesów separacji jest istotne, by zoptymalizować i udoskonalić działanie zakładu i wyposażenia. Ma to również duże znaczenie podczas diagnostyki systemów, gdy należy zidentyfikować i rozwiązać problemy z wydajnością.  Nasze rozwiązania do tworzenia symulacji wielofazowej i obliczeniowej dynamiki płynów oferują wszechstronne narzędzia diagnostyczne pozwalające szybko i dokładnie modelować i zrozumieć zachowanie systemu.

Przegląd cyfrowego modelu i projektu

Producenci wyposażenia z sektora energetyki i mediów użytkowych muszą dostarczać coraz bardziej skomplikowane produkty, które będą spełniać standardy dotyczące wydajności, bezpieczeństwa i zgodności stawiane przez właścicieli-operatorów i wykonawców EPC.  Dzięki naszym rozwiązaniom do przeglądu cyfrowego modelu i projektu zespoły mogą złożyć, wizualizować i analizować modele wyposażenia, by wcześnie wykrywać problemy i rozwiązywać je, zanim produkcja się rozpocznie.

Product Design & Engineering

Deliver greater innovation with higher quality for less cost with comprehensive 3D product design tools. Our integrated and intuitive product design and engineering solution suite with broad and deep, best-in-class capabilities allows your design team to explore multiple optimized approaches and quickly arrive at the most cost-effective, innovative, functional products that customers will want to use, and do it faster!

Digital Lifecycle Excellence

The Energy & Utilities industry is challenged with more dynamic markets, evolving technology, and significant changes to public policy and regulatory frameworks

Advanced Engineering Simulation

There are many reasons for energy, process and utilities businesses to increase engineering performance. Whether it's for developing new product designs, improving operations or troubleshooting production systems, engineering simulation provides insights into what we can't see and helps us better understand what's going on.

Our advanced engineering simulation solutions integrate multi-physics simulation and test solutions across all domains. This helps engineers make data-driven decisions using cloud-enabled, high-performance modeling tools that reduce technical risk.

Operational Excellence

When it comes to achieving operational excellence, data is a key enabler. Our solutions are designed to help energy companies create a fully connected digital plant that continuously optimizes systems and processes in real-time, providing new insights into operational performance and sustainability to power business outcomes and innovation.

Integrated Design and Configuration

Siemens Integrated Design and Configuration is designed to help energy, chemicals, and infrastructure companies industrialize construction by using modular designs for their capital assets and optimizing designs for improved performance and sustainability.

Displaying of solutions.

Zarządzanie cyklem życia

Branża energetyczna i sektor mediów użytkowych nigdy nie były bardziej konkurencyjne pod względem kosztów niż dziś — dlatego konieczne jest zwiększenie wydajności tam, gdzie to tylko możliwe. Oparte na cyklu życia podejście do zarządzania procesami i danymi ma kluczowe znaczenie w kwestii sprostania tym wyzwaniom, niezależnie od tego, w jaki sposób Twoja firma tworzy wartość w branży. Nasze rozwiązanie udoskonala sposób zarządzania zmianami, realizacji procesów roboczych, poprawy jakości oraz komunikacji z zewnętrznymi dostawcami i klientami. Nasze oparte na zarządzaniu cyklem życia podejście do kwestii centralizacji informacji technicznych oraz ich aktualizacji i udostępniania oznacza, że pracownicy wiedzy mogą być bardziej wydajni i osiągać lepsze wyniki.

Zarządzanie wymaganiami

Wymagania opisują to, co klient zakupi, aby zaspokoić swoje potrzeby — obejmują m.in. wydajność zasobów, zgodność z wymogami regulacyjnymi, jakość oraz okres użytkowania. Zarządzanie wymaganiami w energetyce i sektorze mediów użytkowych ma kluczowe znaczenie w przypadku projektów inwestycyjnych i jest niezbędne z punktu widzenia działających na zasadzie zamkniętej pętli interakcji między producentami urządzeń, wykonawcami EPC i właścicielami-operatorami.

Nasze rozwiązanie do zarządzania wymaganiami integruje potrzeby klientów w całym cyklu życia zasobów na bezpiecznej, globalnej platformie. Umożliwia ono efektywne rejestrowanie wymagań, zarządzanie nimi i komunikację ze wszystkimi osobami zaangażowanymi w rozwój zasobów.

Zintegrowane planowanie i realizacja programu

Spójne planowanie programu i doskonałość wykonania to niezbędne elementy sukcesu projektów w branży energetycznej i sektorze usług komunalnych. Zapewniamy systemowe podejście do planowania i realizacji programu przez integrację wymagań kosztowych, terminowych i technicznych w ramach w pełni zaplanowanego, opartego na odpowiednich zasobach i budżecie rozwiązania do zarządzania programami. Jest ono łatwe w utrzymaniu i skalowaniu do programów energetycznych, chemicznych i petrochemicznych o dowolnej wielkości. Zwiększa też prawdopodobieństwo realizacji programów w ramach zaplanowanych kosztów i zgodnie z harmonogramem oraz zapewnia zintegrowany system do zarządzania wszystkimi elementami programu, w tym kosztami, harmonogramem i wymaganiami technicznymi.

Intellectual Property Management

Companies across the Energy & Utilities industry can fully leverage their intellectual property (IP) portfolio and maximize reuse with our unified solutions for IP Management. This proven solution can help teams reduce cycle times, decrease costs, and remove risks around compliance and litigation. 
 
The easy-to-use search functions allows distributed design teams to securely access and reuse best-in-class IP. An integrated issue management system provides a collaborative process to quickly identify, measure impact of, and resolve issues. The platform also ensures improved visibility and data sharing as well as secures IP by controlling and recording access.

Projektowanie na zamówienie (ETO)

Obserwujemy postępujący wzrost złożoności i zróżnicowania wyposażenia projektowanego na zamówienie (ETO) w branży energetycznej i usług komunalnych. Nasze rozwiązanie obsługuje cały cykl życia produktu, od etapu planowania i prac inżynieryjnych poprzez wytworzenie, aż po wdrożenie i obsługę serwisową.

Dzięki naszemu rozwiązaniu producenci instalacji i przedsiębiorstwa działające w modelu EPC są w stanie szybciej wejść na rynek, oferując przy tym wyższą jakość swoich produktów. Dział konstrukcyjny może za jego sprawą dostarczać klientom precyzyjne rozwiązania, zwiększając jednocześnie ponowne wykorzystanie wiedzy, zaś dział sprzedaży jest w stanie szybciej reagować na żądania klientów bez odstępstw od kosztorysów i harmonogramów.

Safety & Operational Reliability

Energy Equipment OEM’s are relying more and more on their supply chain for sub-system design while they focus on systems engineering and integration to improve overall product reliability and diagnostic capabilities. This, combined with the growing trend from Owner-Operators to prefer pay-for-use contracting, makes designing for reliable and predictable performance critical to control risk.

Our solution for safety and operational reliability enables this by increasing system reliability while decreasing maintenance and sustainment costs, and reducing the total cost of ownership.

Zarządzanie weryfikacją

Nasze rozwiązanie do zarządzania weryfikacją pomaga firmom z branży energetycznej i sektora mediów użytkowych skrócić czas certyfikacji i przyspieszyć realizację. Pozwala ono stworzyć jedno, zintegrowane środowisko, które zapewnia, że wszystkie zdarzenia związane z weryfikacją produktu, od modelowania symulacji po testy fizyczne, opierają się na wymaganiach, są zaplanowane i realizowane we właściwej kolejności. Łączy również indywidualne testy i analizy z niezbędnymi zasobami oraz zapewnia pełną identyfikowalność w całym cyklu życia projektu.

Software Process & Data Management

The need to design and produce industry-leading, intelligent Energy & Utilities products and equipment today requires the use of embedded software combined with innovative multi-domain designs. Our solution for software process and data management uses a systems-driven development approach that combines systems engineering with integrated software and product engineering and is critical in order to achieve the high level of performance and reliability that today’s customers demand.

Simulation & Testing for Nuclear Power Generation

Branża energii atomowej mierzy się z kryzysem związanym ze spadającymi zyskami, przekroczeniem budżetów i wyłączaniem reaktorów. Wyśrubowane regulacje wymagają usprawnienia procesów licencjonowania elektrowni, natomiast rosnąca konkurencja ze strony dostawców energii odnawialnej oraz tańszego gazu oznacza, że zakłady muszą działać w bardziej ekonomiczny sposób. Producenci z branży jądrowej z nadzieją patrzą na innowacyjne technologie nowych reaktorów oraz szybsze procesy rozwoju. Nasze kompleksowe narzędzia do symulacji pozwalają branży jądrowej zoptymalizować projekt, konstrukcję i eksploatację elektrowni atomowych nowej generacji dzięki digitalizacji cyklu projektowania.

S&T for Fossil Power plants

Enter the short summary here - no longer than 75 words. This is the version of the summary that will appear when this Solution is used in a promotion format.

Gas Turbine Simulation

Increasing efficiency, ensuring reliability, and reducing cost are the three main drivers in gas turbine design. Successfully achieving these requires innovative designs for every part of the workflow.  Our solutions provide a set of engineering tools designed specifically to speed up gas turbine projects & enable disruptive technology.

Symulacja i testy w przemyśle naftowym i gazowym

Firmy z branży naftowej i gazowej muszą w większym niż kiedykolwiek wcześniej stopniu wdrażać innowacyjne rozwiązania w dziedzinie rozwoju produktu oraz testów i operacji, by osiągnąć sukces w szybko zmieniającej się branży energetycznej. Przedsiębiorstwa, które przeprowadzają symulacje podczas całego cyklu życia sprzętu i systemów szybciej rozwijają swoje produkty, a ich zakłady działają wydajniej i są bezpieczniejsze.

Symulacja i testy w przemyśle procesowym

Doskonałość operacyjna i innowacyjność są kluczowe, jeśli chcesz zyskać przewagę nad konkurencją i odnieść sukces we współczesnej branży przetwórstwa chemicznego i petrochemicznego.  Nasze zintegrowane rozwiązania do symulacji wielodziedzinowej i testów pozwalają przewidywać wydajność procesów, optymalizować je pod kątem poboru energii i skuteczności, zredukować ilość produktów ubocznych i odpadów, a także rozwiązywać problemy z nieoptymalnymi procesami.

Inżynieria i wytwarzanie addytywne

Metody wytwarzania addytywnego umożliwiają producentom instalacji z branży energetycznej i usług komunalnych, przedsiębiorstwom działającym w modelu EPC i operatorom swobodne wprowadzanie modyfikacji ukierunkowanych na optymalne działanie przy obniżonych kosztach. Rozpowszechnienie zastosowania wytwarzania addytywnego w przemyśle pozwalają przedsiębiorstwom na zwiększenie innowacyjności oraz wydajności produktów oraz jednoczesne obniżenie kosztów ich produkcji.

Nasze zintegrowane aplikacje do obsługi wytwarzania addytywnego oferują możliwość szybkiego przekształcania produktów, przezbrajania produkcji oraz przemiany modeli biznesowych. Usprawniony, zdigitalizowany, kompleksowy proces obejmujący działania od utworzenia modelu projektu po wydruk części eliminuje konieczność translacji danych i ponownego modelowania części w różnych aplikacjach. Oferowane przez nas rozwiązanie do konstruowania i wytwarzania addytywnego zapewnia swobodę tworzenia przełomowych produktów odmieniających działalność firmy.

Współpraca w ramach łańcucha dostaw

Nasze narzędzia i rozwiązania w zakresie integracji dostawców zapewniają kompleksowe podejście do zarządzania interakcjami z dostawcami w celu zaspokojenia Twoich wymagań biznesowych w przemyśle energetycznym, chemicznym i petrochemicznym. Nasze rozwiązanie zapewnia łatwą w użyciu, bezpieczną platformę do interakcji z dostawcami, nawet tymi spoza środowiska PLM. Rozwiązanie "uniwersalne", dobre dla wszystkich przy obecnej globalizacji i złożoności obiektów lub operacji nie ma racji bytu. Możesz liczyć na nasze rozwiązania wspierające wiele przypadków użycia, w tym wymianę danych projektowych, bezpośrednie pozyskiwanie materiałów i zarządzanie programami dostawców.

Modułowe planowanie i symulacja złożeń

Planowanie, optymalizacja i weryfikacja procesów produkcji przed jej rozpoczęciem to klucz do sukcesu w branży, gdzie coraz większą rolę odgrywa modułowość. Wykonawcy EPC i producenci wyposażenia działający w sektorze energetyki i mediów użytkowych mogą przejąć kontrolę nad zarządzaniem cyklem życia sprzętu i produkcji, by sprostać rosnącym oczekiwaniom klientów i rynku.

Nasze rozwiązanie do modułowego planowania złożeń oferuje szeroki wybór narzędzi, które upraszczają planowanie procesów, automatyzują zadania planowania, które nie tworzą dodatkowej wartości, a także pozwalają wybrać najlepszy plan produkcji sprzętu. Pozwala ono zdigitalizować zasoby i cykl życia produkcji, od planowania i szczegółowej inżynierii po pełną produkcję, łącząc cały łańcuch tworzenia wartości produkcji, dzięki czemu można opracować najlepszą strategię.

Manufacturing Process & Data Management

In order to innovate faster while reducing costs, Energy & Utility manufacturers must concurrently create and validate product and equipment designs, and at the same time plan and optimize how they will be manufactured and produced.  This saves time and increases the value of each decision as information interrelationships are leveraged by a broader audience to arrive at better decisions faster.

Układ zakładu produkcyjnego, projektowanie linii produkcyjnych i optymalizacja

Wykorzystuj narzędzia do projektowania i optymalizacji układu obiektu, które umożliwiają projektowanie, planowanie i konfigurację środowisk produkcyjnych w branży energetycznej i sektorze mediów użytkowych, a także optymalizuj sprzęt i działania na linii produkcyjnej z wykorzystaniem modeli 3D obiektu.

Nasze rozwiązanie do projektowania i optymalizacji zakładu i linii produkcyjnej umożliwia tworzenie wirtualnych modeli 3D systemów produkcyjnych w celu optymalizacji układów i zapewnienia, że czynniki takie jak niezbędne odstępy, energia, hałas i bezpieczeństwo zostaną wzięte pod uwagę przed rozpoczęciem produkcji.

Automation Engineering & Commissioning

Enter the short summary here - no longer than 75 words. This is the version of the summary that will appear when this Solution is used in a promotion format.

Automation Engineering & Commissioning

Enter the short summary here - no longer than 75 words. This is the version of the summary that will appear when this Solution is used in a promotion format.

Planowanie i harmonogramowanie produkcji

Planowanie ma decydujące znaczenie dla długoterminowego sukcesu placówek i działań w terenie, a rozpoczyna się ono na długo przed startem produkcji. Nasze rozwiązanie oferuje zestaw narzędzi pomagających planistom, począwszy od właścicieli-operatorów, a skończywszy na producentach OEM każdej wielkości, w analizie zmian, podejmowaniu decyzji i działaniu. Planiści mogą analizować złożone sytuacje, biorąc pod uwagę szereg ograniczeń i reguł biznesowych, by generować wiele scenariuszy i dokonywać ich oceny, a w ten sposób szybko i inteligentnie reagować na zmiany.

Zintegrowane zarządzanie jakością

Integralność zasobów jest krytycznym problemem, przed którym stoją producenci, właściciele-operatorzy oraz producenci sprzętu. Awaria może prowadzić na przykład do wycieku z rurociągu, który — niezależnie od tego, która firma jest za niego odpowiedzialna — szkodzi środowisku naturalnemu i reputacji całej branży energetycznej oraz sektorowi mediów użytkowych. Nasze zintegrowane rozwiązanie do zarządzania jakością oferuje możliwość poprawy jakości i obniżenia kosztów w całym cyklu życia zasobu. To rozwiązanie pomoże Ci osiągnąć doskonałość w swojej klasie pod względem zgodności z przepisami, jak również jakości i efektywności operacyjnej.

Manufacturing Execution Management

Enter the short summary here - no longer than 75 words. This is the version of the summary that will appear when this Solution is used in a promotion format.

Zarządzanie cyklem życia na etapie eksploatacji

Od pól naftowych i przybrzeżnych platform wiertniczych po zakłady przetwórstwa chemicznego i petrochemicznego: zarządzanie eksploatacją urządzeń i obiektów jest niezbędne do skutecznej, bezpiecznej i niezawodnej produkcji w branży energetyki i sektorze mediów użytkowych. 

Nasze rozwiązanie zarządza fizyczną konfiguracją sprzętu, by obsługiwać testy, gwarancje oraz wycofania z eksploatacji i konserwację przez charakterystykę statusu i historię usuwania części, instalacji i kontroli. Wykorzystując podstawowe funkcje PLM w zakresie bezpieczeństwa, przepływu informacji, zmian i zarządzania dokumentami, nasze rozwiązanie łączy listy BOM zasobów i wiedzę z fizycznymi strukturami w celu usprawnienia obsługi.

Equipment Service Engineering

Enter the short summary here - no longer than 75 words. This is the version of the summary that will appear when this Solution is used in a promotion format.

Module Service Engineering

Enter the short summary here - no longer than 75 words. This is the version of the summary that will appear when this Solution is used in a promotion format.

Equipment Maintenance, Repair & Overhaul

Enter the short summary here - no longer than 75 words. This is the version of the summary that will appear when this Solution is used in a promotion format.

Technical Publishing for Energy & Utilities

Improve the quality and accuracy of your technical documentation.

IoT & Lifecycle Analytics for Energy & Utilities

Energy & Utility Equipment OEMs, Owner-Operators, and their EPC contractors are constantly evaluating new technologies, such as the “Internet of Things,” to reduce their total cost of ownership. Our solution for IoT and lifecycle analytics, combines the “physical twin” of a product or asset in the field with its corresponding virtual or “digital twin” to allow all stakeholders to gain valuable performance insights that provide the opportunity for innovation and competitive advantage.

Zarządzanie cyklem życia procesów inżynieryjnych

Wytwarzanie wyposażenia na potrzeby branży energetycznej i usług komunalnych staje się coraz bardziej złożonym procesem za sprawą rosnących wymagań wbudowanego w nie oprogramowania i układów elektronicznych. Wielu producentów staje przed wyzwaniem efektywnego dostosowywania się do nowych i wciąż ewoluujących potrzeb. Nasze rozwiązania umożliwiają interdyscyplinarnym zespołom inżynieryjnym stosowanie zintegrowanego podejścia do zarządzania cyklem życia procesów inżynieryjnych. Obejmuje ono zintegrowane zarządzanie wymaganiami oraz funkcje bezpiecznej współpracy z dostawcami oparte na interdyscyplinarnej platformie zarządzania procesami inżynieryjnymi, łączącej dane dotyczące układów mechanicznych i elektronicznych, oprogramowania oraz symulacji w jednym środowisku ułatwiającym współpracę.

Modułowe projektowanie instalacji

Zapewnij większą innowacyjność, wyższą jakość i niższe koszty dzięki naszemu wszechstronnemu narzędziu do modułowego projektowania instalacji i sprzętu w 3D dla branży energetycznej i sektora mediów użytkowych. Nasze rozwiązania 3D CAD oferują w pełni zintegrowany, intuicyjny i pogłębiony zestaw najlepszych w swojej klasie funkcji. Łączą one w sobie oparte na danych podejście do modułowej budowy instalacji z pełnym zarządzaniem konfiguracją, co znacząco zwiększa wydajność zakładu produkcyjnego.

Zarządzanie zgodnością z regulacjami w sektorze energetyki i mediów użytkowych

Rozwiązania firmy Siemens PLM Software z dziedziny zarządzania zgodnością z regulacjami prawnymi dotyczącymi środowiska w sektorze energetyki i mediów użytkowych są efektywną i szybką odpowiedzią na globalną misję ochrony naszej planety i jej mieszkańców. Nasze rozwiązania wspierają zrównoważony rozwój na każdym etapie cyklu życia produktu (w tym ekologiczne projektowanie), dzięki czemu przedsiębiorstwa z sektora energetyki i mediów użytkowych mogą osiągnąć sukces na wielu płaszczyznach. Obniżając koszty, spełniając, a nawet przewyższając wymogi regulacyjne i działając w sposób odpowiedzialny, przedsiębiorstwa mogą rozwijać się w zrównoważony sposób, promując jednocześnie filozofię innowacyjności i dbania o słuszną sprawę.

Projektowanie instalacji

Dostarczaj innowacyjne rozwiązania o wyższej jakości i niższych kosztach dzięki kompleksowym funkcjom projektowania produktów 3D na potrzeby różnych gałęzi branży energetycznej i usług komunalnych. Nasze rozwiązania CAD 3D stanowią w pełni zintegrowany i intuicyjny pakiet kompleksowych oraz specjalistycznych funkcji — najlepszych w swojej klasie. Umożliwiają one zespołom projektowym eksplorowanie różnych podejść projektowych, aby dotrzymać kroku wymaganiom klientów w błyskawicznie ewoluujących branżach, takich jak przemysł wydobywczy gazu łupkowego oraz branża energii ze źródeł odnawialnych. Możesz szybko opracowywać ekonomiczne, innowacyjne i funkcjonalne produkty będące warunkiem zachowania konkurencyjności i zgodności z przepisami przez właścicieli/operatorów z branży energetycznej i usług komunalnych.

Konstrukcja i produkcja kompozytów

Nasze rozwiązanie do projektowania i wytwarzania konstrukcji kompozytowych oferuje zaawansowaną, kompleksową analizę projektu i procesy produkcji, które są obecnie wykorzystywane w sektorze energetyki i mediów użytkowych. Oferujemy sprawdzone rozwiązania do projektowania skomplikowanych elementów kompozytowych (takich jak łopaty turbin wiatrowych), które wymagają realizacji równoczesnych procesów inżynieryjnych. Jako wieloletni lider branży jesteśmy jedynym sprawdzonym dostawcą rozwiązań, które pozwalają realizować zgodne z branżowymi standardami, kompleksowe projekty i systemy produkcji elementów kompozytowych dla sektora energetycznego.

Assembly Planning

Optimize, validate and take control of your energy equipment and plant module manufacturing processes across the entire product lifecycle. Our wide range of tools help streamline and automate every phase in the production lifecycle. Automate tasks, validate part and portfolio planning and facilitate design sequencing and modification. Connect and optimize the entire manufacturing value chain to allow energy equipment manufacturing organizations to execute world-class production strategies and consistently deliver quality.

Part planning & simulation for equipment manufacturers

Our part planning, simulation and manufacturing solution offers a comprehensive set of fully integrated tools for part manufacturing.

Laboratory Management

Chemical and petrochemical R&D teams and production labs are constantly challenged to innovate and develop new, high-quality products at lower costs while meeting the needs for improved health, safety, and environmental impact. Our laboratory information management solution digitalizes the R&D process, optimizing the development of innovative, high-quality products, managing traceable processes and information flows, and aligning all R&D processes to directly support more successful new product launches.

Formula Design Management

Centrally manage all facets of the formula design process to ensure they meet all requirements and quality parameters.

Aerodynamics

Enter the short summary here - no longer than 75 words. This is the version of the summary that will appear when this Solution is used in a promotion format.

Hydrodynamics

Enter the short summary here - no longer than 75 words. This is the version of the summary that will appear when this Solution is used in a promotion format.

Noise, Vibration & Dynamics

Enter the short summary here - no longer than 75 words. This is the version of the summary that will appear when this Solution is used in a promotion format.

Thermal

Enter the short summary here - no longer than 75 words. This is the version of the summary that will appear when this Solution is used in a promotion format.

Heat transfer simulation

Tylko najlepsze narzędzia do symulacji oferują możliwość rejestrowania wszystkich zjawisk fizycznych niezbędnych do dokładnej prognozy działania systemu chłodzenia w różnych scenariuszach operacyjnych, które mają zademonstrować wydajność i bezpieczeństwo reaktora jądrowego.

Waste Management

Wyłącznie kompleksowa symulacja termomechaniczna konstrukcji magazynu, przekazywania ciepła oraz promieniowania może zapewnić zaufanie opinii publicznej i bezpieczeństwo finansowe proponowanych rozwiązań dotyczących składowania i utylizacji wypalonego paliwa jądrowego.

Advanced Reactor Design

Uruchomienie nowego reaktora jądrowego wymaga przeprowadzenia licznych symulacji, które zagwarantują bezpieczeństwo i opłacalność nowych koncepcji oraz przyspieszą długotrwały proces licencjonowania. Przebieg tego procesu zależy od narzędzi do symulacji, które mogą skutecznie stworzyć model przepływu wielofazowego oraz charakterystyki cieplnej, zastępując starsze narzędzia symulacyjne. W idealnej sytuacji narzędzia te powinny przedstawić wszystkie złożone układy reaktora w formie „cyfrowego bliźniaka” lub „wirtualnego modelu reaktora”.

Blade Cooling

Simcenter provides a paradigm shift in simulating aerodynamics and heat transfer for gas turbines. Our multi-physics and timescales capabilities, combined with tools designed to mesh the most complex geometries, give you more accurate answers and greater engineering insight. Simulate and predict external aerodynamics, internal cooling, solid temperatures and even solid stresses in one package.

Combustion

The combustor is the heart of a turbine, and achieving high efficiency is vital for operating in today's energy market. Our multi-physics solutions can simulate all aspects of combustion. Predict operating temperatures, flame shapes and emissions with confidence, investigate new fuel sources, and optimize designs via a virtual combustion chamber.

Downhole Tools & Wellbore Operations

Engineers must combine innovation and functionality in design with reliability and efficiency to ensure safe and successful drilling and production operations. Based on the Digital Twin approach, our solutions offer the ability to predict and assess mechanical, electronics and control behavior through the entire lifecycle of your product.  Based on a combination of system simulation, 3-D Computer-Aided Engineering (including Computational Fluid Dynamics and Finite Element Analysis) and physical testing, our solutions help you lead your design and operations with simulation.

Zapewnianie przepływu i zasoby podwodne

Projektowanie wyposażenia dla podwodnych instalacji i ich skuteczna obsługa wymaga zapewnienia bezpieczeństwa i zachowania zgodności z przepisami, a także najwyższej wydajności. W przypadku tak wymagającego środowiska eksploatacji wykorzystanie cyfrowej wersji fizycznego zasobu to wielka korzyść w kontekście modelowania i zrozumienia standardowego i zmiennego działania operacyjnego. Nasze rozwiązania symulacji wielodziedzinowej i CAE oferują wszechstronne możliwości, które ułatwiają zarządzanie i optymalizację wydajności przy jednoczesnym kontrolowaniu ryzyka.

Branża morska

Dzięki naszym rozwiązaniom inżynierowie mogą projektować lepsze systemy morskie, wykorzystując cyfrowe bliźniaki oparte na symulacji. Twórz wirtualne wersje morskich platform i konstrukcji pływających, by podejmować świadome i lepsze decyzje dotyczące projektu i operacji.

Procesy i separacja

Osiągnięcie stałej, optymalnej wydajności zasobów i procesów jest kluczowe, jeśli chcesz zmaksymalizować produkcję i wykorzystanie możliwości zakładu, by osiągnąć docelowe przychody.  Dzięki naszym rozwiązaniom branżowi innowatorzy mogą przeprowadzać zintegrowane, multidyscyplinarne i oparte na modelach symulacje cyfrowej wersji fizycznego zasobu, by zidentyfikować obszary wydajności procesów, które można poprawić, oraz przewidzieć i rozwiązać problemy operacyjne.

Process Safety

Process safety has never been a more critical requirement as businesses seek to maximize performance from their energy & utility equipment, systems, and operations. Industry leaders are leveraging the digital twin of their physical assets in order to model and analyze multidisciplinary performance characteristics, allowing them to understand the impact and risks of higher stress operating conditions on process safety.

Transportation & Refining

Use model-based systems engineering to predict and optimize asset and facility performance more accurately.

High Temperature Processes & Heat Transfer

Innovate around high temperature and combustion processes to maximize design and performance efficiency.

Particulate Processes

Simulate coupled particulate and fluid flow revealing valuable insights.

Mixing & Stirred Reactors

Apply multiphysics simulation to answer many of the questions associated with mixing and stirred reactors.

Complex Rheology

Numerous Energy & Utility industry segments work with processes that include non-Newtonian fluids with complex rheological properties. Our solutions simulate industrial mixing to design and optimize processes such as extrusion, co-extrusion, thermoforming, and static mixing for non-Newtonian materials that have complex rheological characteristics.

Rozdział przepływu i procesy separacji

Zrozumienie rozdziału przepływu i procesów separacji jest istotne, by zoptymalizować i udoskonalić działanie zakładu i wyposażenia. Ma to również duże znaczenie podczas diagnostyki systemów, gdy należy zidentyfikować i rozwiązać problemy z wydajnością.  Nasze rozwiązania do tworzenia symulacji wielofazowej i obliczeniowej dynamiki płynów oferują wszechstronne narzędzia diagnostyczne pozwalające szybko i dokładnie modelować i zrozumieć zachowanie systemu.

Przegląd cyfrowego modelu i projektu

Właściciele-operatorzy i wykonawcy EPC czują coraz większą presję, by dostosować tworzone obiekty tak, by spełniały standardy sektora energetyki i mediów użytkowych w zakresie wydajności, bezpieczeństwa i zgodności.  Dzięki naszym rozwiązaniom do przeglądu cyfrowego modelu i projektu zespoły działające w ramach łańcucha dostaw mogą złożyć, wizualizować i analizować modele wyposażenia, by wcześniej wykrywać potencjalne problemy. Wykrywanie i rozwiązywanie problemów jeszcze przed rozpoczęciem produkcji oznacza znacznie mniejsze koszty i szybsze oddanie produktów do eksploatacji.

Przegląd cyfrowego modelu i projektu

Producenci wyposażenia z sektora energetyki i mediów użytkowych muszą dostarczać coraz bardziej skomplikowane produkty, które będą spełniać standardy dotyczące wydajności, bezpieczeństwa i zgodności stawiane przez właścicieli-operatorów i wykonawców EPC.  Dzięki naszym rozwiązaniom do przeglądu cyfrowego modelu i projektu zespoły mogą złożyć, wizualizować i analizować modele wyposażenia, by wcześnie wykrywać problemy i rozwiązywać je, zanim produkcja się rozpocznie.

Product Design & Engineering

Deliver greater innovation with higher quality for less cost with comprehensive 3D product design tools. Our integrated and intuitive product design and engineering solution suite with broad and deep, best-in-class capabilities allows your design team to explore multiple optimized approaches and quickly arrive at the most cost-effective, innovative, functional products that customers will want to use, and do it faster!

Digital Lifecycle Excellence

The Energy & Utilities industry is challenged with more dynamic markets, evolving technology, and significant changes to public policy and regulatory frameworks

Advanced Engineering Simulation

There are many reasons for energy, process and utilities businesses to increase engineering performance. Whether it's for developing new product designs, improving operations or troubleshooting production systems, engineering simulation provides insights into what we can't see and helps us better understand what's going on.

Our advanced engineering simulation solutions integrate multi-physics simulation and test solutions across all domains. This helps engineers make data-driven decisions using cloud-enabled, high-performance modeling tools that reduce technical risk.

Operational Excellence

When it comes to achieving operational excellence, data is a key enabler. Our solutions are designed to help energy companies create a fully connected digital plant that continuously optimizes systems and processes in real-time, providing new insights into operational performance and sustainability to power business outcomes and innovation.

Displaying of solutions.