Przejdź do treści

Digitalization for Oilfield Services & Equipment

Design and deliver innovative, safe and reliable products

We help energy and utilities manufacturers deliver complex equipment and modular construction solutions in a marketplace that requires high reliability, shorter delivery cycles, lower product development costs and improved total cost of ownership. With an enterprise data management platform that is both fully integrated and open, our solutions provide organizations with a competitive advantage by providing Digital Enterprise Industry Solutions for mechanical engineering uniquely tailored for oilfield service and equipment companies.

Digitalization for Oilfield Services & Equipment

Design and deliver innovative, safe and reliable products

We help energy and utilities manufacturers deliver complex equipment and modular construction solutions in a marketplace that requires high reliability, shorter delivery cycles, lower product development costs and improved total cost of ownership. With an enterprise data management platform that is both fully integrated and open, our solutions provide organizations with a competitive advantage by providing Digital Enterprise Industry Solutions for mechanical engineering uniquely tailored for oilfield service and equipment companies.

PLM for the Oilfield Services & Equipment Industry

PLM for the Oilfield Services and Equipment Industry

Digital Enterprise Industry Solutions providing an enterprise strategy and platform to digitalize and enhance the competitiveness and agility of your oilfield equipment business by integrating your internal processes, from design and manufacturing through delivery and aftermarket support.

Browse and explore solutions in this industry segment.

Zarządzanie cyklem życia

Branża energetyczna i sektor mediów użytkowych nigdy nie były bardziej konkurencyjne pod względem kosztów niż dziś — dlatego konieczne jest zwiększenie wydajności tam, gdzie to tylko możliwe. Oparte na cyklu życia podejście do zarządzania procesami i danymi ma kluczowe znaczenie w kwestii sprostania tym wyzwaniom, niezależnie od tego, w jaki sposób Twoja firma tworzy wartość w branży. Nasze rozwiązanie udoskonala sposób zarządzania zmianami, realizacji procesów roboczych, poprawy jakości oraz komunikacji z zewnętrznymi dostawcami i klientami. Nasze oparte na zarządzaniu cyklem życia podejście do kwestii centralizacji informacji technicznych oraz ich aktualizacji i udostępniania oznacza, że pracownicy wiedzy mogą być bardziej wydajni i osiągać lepsze wyniki.

Zarządzanie wymaganiami

Wymagania opisują to, co klient zakupi, aby zaspokoić swoje potrzeby — obejmują m.in. wydajność zasobów, zgodność z wymogami regulacyjnymi, jakość oraz okres użytkowania. Zarządzanie wymaganiami w energetyce i sektorze mediów użytkowych ma kluczowe znaczenie w przypadku projektów inwestycyjnych i jest niezbędne z punktu widzenia działających na zasadzie zamkniętej pętli interakcji między producentami urządzeń, wykonawcami EPC i właścicielami-operatorami.

Nasze rozwiązanie do zarządzania wymaganiami integruje potrzeby klientów w całym cyklu życia zasobów na bezpiecznej, globalnej platformie. Umożliwia ono efektywne rejestrowanie wymagań, zarządzanie nimi i komunikację ze wszystkimi osobami zaangażowanymi w rozwój zasobów.

Integrated Program Planning & Execution

Consistent program planning and execution excellence are essential to the success of Energy & Utilities capital projects. We provide a systems approach to program planning and execution by integrating cost, schedule and technical requirements in a fully planned, resourced and budgeted program management solution. It is easy to maintain and scale to energy, chemical, and petrochemical programs of any size. It increases the probability of executing programs on cost and schedule and provides an integrated system to manage all program artifacts including cost, schedule, and technical requirements.

Intellectual Property Management

Companies across the Energy & Utilities industry can fully leverage their intellectual property (IP) portfolio and maximize reuse with our unified solutions for IP Management. This proven solution can help teams reduce cycle times, decrease costs, and remove risks around compliance and litigation. 
 
The easy-to-use search functions allows distributed design teams to securely access and reuse best-in-class IP. An integrated issue management system provides a collaborative process to quickly identify, measure impact of, and resolve issues. The platform also ensures improved visibility and data sharing as well as secures IP by controlling and recording access.

Projektowanie na zamówienie (ETO)

Obserwujemy postępujący wzrost złożoności i zróżnicowania wyposażenia projektowanego na zamówienie (ETO) w branży energetycznej i usług komunalnych. Nasze rozwiązanie obsługuje cały cykl życia produktu, od etapu planowania i prac inżynieryjnych poprzez wytworzenie, aż po wdrożenie i obsługę serwisową.

Dzięki naszemu rozwiązaniu producenci instalacji i przedsiębiorstwa działające w modelu EPC są w stanie szybciej wejść na rynek, oferując przy tym wyższą jakość swoich produktów. Dział konstrukcyjny może za jego sprawą dostarczać klientom precyzyjne rozwiązania, zwiększając jednocześnie ponowne wykorzystanie wiedzy, zaś dział sprzedaży jest w stanie szybciej reagować na żądania klientów bez odstępstw od kosztorysów i harmonogramów.

Safety & Operational Reliability

Energy Equipment OEM’s are relying more and more on their supply chain for sub-system design while they focus on systems engineering and integration to improve overall product reliability and diagnostic capabilities. This, combined with the growing trend from Owner-Operators to prefer pay-for-use contracting, makes designing for reliable and predictable performance critical to control risk.

Our solution for safety and operational reliability enables this by increasing system reliability while decreasing maintenance and sustainment costs, and reducing the total cost of ownership.

S&T for Renewable Power Generation

Enter the short summary here - no longer than 75 words. This is the version of the summary that will appear when this Solution is used in a promotion format.

S&T for Nuclear Power Generation

Enter the short summary here - no longer than 75 words. This is the version of the summary that will appear when this Solution is used in a promotion format.

S&T for Gas Turbines

Enter the short summary here - no longer than 75 words. This is the version of the summary that will appear when this Solution is used in a promotion format.

Symulacja i testy w przemyśle naftowym i gazowym

Firmy z branży naftowej i gazowej muszą w większym niż kiedykolwiek wcześniej stopniu wdrażać innowacyjne rozwiązania w dziedzinie rozwoju produktu oraz testów i operacji, by osiągnąć sukces w szybko zmieniającej się branży energetycznej. Przedsiębiorstwa, które przeprowadzają symulacje podczas całego cyklu życia sprzętu i systemów szybciej rozwijają swoje produkty, a ich zakłady działają wydajniej i są bezpieczniejsze.

Simulation & Test for Process Industry Applications

Operational excellence and innovation are critical requirements to lead and succeed in today’s chemical and petrochemical processing industries.  Our integrated simulation solutions for multi-physics and test will enable your engineering teams to predict process performance, optimize for energy and process efficiency, reduce byproducts and waste, and troubleshoot sub-optimal processes.

Inżynieria i wytwarzanie addytywne

Metody wytwarzania addytywnego umożliwiają producentom instalacji z branży energetycznej i usług komunalnych, przedsiębiorstwom działającym w modelu EPC i operatorom swobodne wprowadzanie modyfikacji ukierunkowanych na optymalne działanie przy obniżonych kosztach. Rozpowszechnienie zastosowania wytwarzania addytywnego w przemyśle pozwalają przedsiębiorstwom na zwiększenie innowacyjności oraz wydajności produktów oraz jednoczesne obniżenie kosztów ich produkcji.

Nasze zintegrowane aplikacje do obsługi wytwarzania addytywnego oferują możliwość szybkiego przekształcania produktów, przezbrajania produkcji oraz przemiany modeli biznesowych. Usprawniony, zdigitalizowany, kompleksowy proces obejmujący działania od utworzenia modelu projektu po wydruk części eliminuje konieczność translacji danych i ponownego modelowania części w różnych aplikacjach. Oferowane przez nas rozwiązanie do konstruowania i wytwarzania addytywnego zapewnia swobodę tworzenia przełomowych produktów odmieniających działalność firmy.

Współpraca w ramach łańcucha dostaw

Nasze narzędzia i rozwiązania w zakresie integracji dostawców zapewniają kompleksowe podejście do zarządzania interakcjami z dostawcami w celu zaspokojenia Twoich wymagań biznesowych w przemyśle energetycznym, chemicznym i petrochemicznym. Nasze rozwiązanie zapewnia łatwą w użyciu, bezpieczną platformę do interakcji z dostawcami, nawet tymi spoza środowiska PLM. Rozwiązanie "uniwersalne", dobre dla wszystkich przy obecnej globalizacji i złożoności obiektów lub operacji nie ma racji bytu. Możesz liczyć na nasze rozwiązania wspierające wiele przypadków użycia, w tym wymianę danych projektowych, bezpośrednie pozyskiwanie materiałów i zarządzanie programami dostawców.

Manufacturing Process & Data Management

In order to innovate faster while reducing costs, Energy & Utility manufacturers must concurrently create and validate product and equipment designs, and at the same time plan and optimize how they will be manufactured and produced.  This saves time and increases the value of each decision as information interrelationships are leveraged by a broader audience to arrive at better decisions faster.

Układ zakładu produkcyjnego, projektowanie linii produkcyjnych i optymalizacja

Wykorzystuj narzędzia do projektowania i optymalizacji układu obiektu, które umożliwiają projektowanie, planowanie i konfigurację środowisk produkcyjnych w branży energetycznej i sektorze mediów użytkowych, a także optymalizuj sprzęt i działania na linii produkcyjnej z wykorzystaniem modeli 3D obiektu.

Nasze rozwiązanie do projektowania i optymalizacji zakładu i linii produkcyjnej umożliwia tworzenie wirtualnych modeli 3D systemów produkcyjnych w celu optymalizacji układów i zapewnienia, że czynniki takie jak niezbędne odstępy, energia, hałas i bezpieczeństwo zostaną wzięte pod uwagę przed rozpoczęciem produkcji.

Integrated Quality Management

Asset integrity is a critical issue facing producers, Owner-Operators and Equipment Manufacturers. A failure can lead to an incident such as a pipeline spill which, regardless of the company responsible, damages the environment and the reputation of the entire Energy & Utilities industry. Our integrated quality management solution gives you the ability to improve quality and reduce costs along the entire asset lifecycle. This solution helps you become best-in-class with regard to regulatory compliance, quality and operational effectiveness.

Zarządzanie cyklem życia na etapie eksploatacji

Od pól naftowych i przybrzeżnych platform wiertniczych po zakłady przetwórstwa chemicznego i petrochemicznego: zarządzanie eksploatacją urządzeń i obiektów jest niezbędne do skutecznej, bezpiecznej i niezawodnej produkcji w branży energetyki i sektorze mediów użytkowych. 

Nasze rozwiązanie zarządza fizyczną konfiguracją sprzętu, by obsługiwać testy, gwarancje oraz wycofania z eksploatacji i konserwację przez charakterystykę statusu i historię usuwania części, instalacji i kontroli. Wykorzystując podstawowe funkcje PLM w zakresie bezpieczeństwa, przepływu informacji, zmian i zarządzania dokumentami, nasze rozwiązanie łączy listy BOM zasobów i wiedzę z fizycznymi strukturami w celu usprawnienia obsługi.

Equipment Service Engineering

Enter the short summary here - no longer than 75 words. This is the version of the summary that will appear when this Solution is used in a promotion format.

Equipment Maintenance, Repair & Overhaul

Enter the short summary here - no longer than 75 words. This is the version of the summary that will appear when this Solution is used in a promotion format.

IoT & Lifecycle Analytics

Energy & Utility Equipment OEMs, Owner-Operators, and their EPC contractors are constantly evaluating new technologies, such as the “Internet of Things,” to reduce their total cost of ownership. Our solution for IoT and lifecycle analytics, combines the “physical twin” of a product or asset in the field with its corresponding virtual or “digital twin” to allow all stakeholders to gain valuable performance insights that provide the opportunity for innovation and competitive advantage.

Zarządzanie cyklem życia procesów inżynieryjnych

Wytwarzanie wyposażenia na potrzeby branży energetycznej i usług komunalnych staje się coraz bardziej złożonym procesem za sprawą rosnących wymagań wbudowanego w nie oprogramowania i układów elektronicznych. Wielu producentów staje przed wyzwaniem efektywnego dostosowywania się do nowych i wciąż ewoluujących potrzeb. Nasze rozwiązania umożliwiają interdyscyplinarnym zespołom inżynieryjnym stosowanie zintegrowanego podejścia do zarządzania cyklem życia procesów inżynieryjnych. Obejmuje ono zintegrowane zarządzanie wymaganiami oraz funkcje bezpiecznej współpracy z dostawcami oparte na interdyscyplinarnej platformie zarządzania procesami inżynieryjnymi, łączącej dane dotyczące układów mechanicznych i elektronicznych, oprogramowania oraz symulacji w jednym środowisku ułatwiającym współpracę.

Compliance Management for Energy & Utilities

Siemens PLM Software environmental compliance management solutions for the energy and utilities industry serve as an effective and rapid response to the global quest to protect our planet and its inhabitants. Our solutions support sustainability at every phase in the product lifecycle, including eco-design initiatives, which enable energy and utilities companies to achieve success on many levels. By reducing costs, adhering to and surpassing regulatory requirements, while also serving as responsible corporate citizens, companies can grow their business sustainably while fostering a culture that promotes innovation and "doing the right thing."

Projektowanie instalacji

Dostarczaj innowacyjne rozwiązania o wyższej jakości i niższych kosztach dzięki kompleksowym funkcjom projektowania produktów 3D na potrzeby różnych gałęzi branży energetycznej i usług komunalnych. Nasze rozwiązania CAD 3D stanowią w pełni zintegrowany i intuicyjny pakiet kompleksowych oraz specjalistycznych funkcji — najlepszych w swojej klasie. Umożliwiają one zespołom projektowym eksplorowanie różnych podejść projektowych, aby dotrzymać kroku wymaganiom klientów w błyskawicznie ewoluujących branżach, takich jak przemysł wydobywczy gazu łupkowego oraz branża energii ze źródeł odnawialnych. Możesz szybko opracowywać ekonomiczne, innowacyjne i funkcjonalne produkty będące warunkiem zachowania konkurencyjności i zgodności z przepisami przez właścicieli/operatorów z branży energetycznej i usług komunalnych.

Product Cost Management for Energy & Utilities

With commodity prices well off their past highs, increasingly stringent governmental regulations and customized user specifications around the globe are affecting the delivery, costing, and quality control processes in the Energy & Utilities industry. Our Digital Innovation Solutions can help deliver a competitive advantage through an effective, sophisticated product cost solution that integrates a world-class PLM program with precise cost management tools.

Composite Engineering and Manufacturing

Our composite engineering and manufacturing solution supports the highly complex end-to-end design, analysis and manufacturing processes that come with engineered composites in today’s Energy & Utilities industry. We offer proven solutions for developing advanced composite parts, such as wind turbine blades, which require concurrent engineering processes. As a recognized thought leader providing decades of industry leadership, we are uniquely positioned as the only proven solution provider to create industry-specific, end-to-end composite design and manufacturing systems for energy industry applications.

Assembly Planning

Optimize, validate and take control of your energy equipment and plant module manufacturing processes across the entire product lifecycle. Our wide range of tools help streamline and automate every phase in the production lifecycle. Automate tasks, validate part and portfolio planning and facilitate design sequencing and modification. Connect and optimize the entire manufacturing value chain to allow energy equipment manufacturing organizations to execute world-class production strategies and consistently deliver quality.

Part Planning & Simulation for Equipment Manufacturers

Part manufacturers are under tremendous pressure to improve profitability while also attracting new projects in an industry focused on innovation and sensitive to pricing. With increasing global competition for projects, Energy & Utilities industry Equipment Manufacturers are continually driving to improve efficiency and productivity. Our part planning, simulation, and manufacturing solution offers a comprehensive set of fully integrated tools for part manufacturing, from CAD/CAM, robotics, CNC machining and CMM inspection, to the latest 3D printing technologies.

Aerodynamics

Enter the short summary here - no longer than 75 words. This is the version of the summary that will appear when this Solution is used in a promotion format.

Hydrodynamics

Enter the short summary here - no longer than 75 words. This is the version of the summary that will appear when this Solution is used in a promotion format.

Noise, Vibration & Dynamics

Enter the short summary here - no longer than 75 words. This is the version of the summary that will appear when this Solution is used in a promotion format.

Thermal

Enter the short summary here - no longer than 75 words. This is the version of the summary that will appear when this Solution is used in a promotion format.

Heat transfer simulation

Enter the short summary here - no longer than 75 words. This is the version of the summary that will appear when this Solution is used in a promotion format.

Waste Management

Enter the short summary here - no longer than 75 words. This is the version of the summary that will appear when this Solution is used in a promotion format.

Advanced Reactor Design

Enter the short summary here - no longer than 75 words. This is the version of the summary that will appear when this Solution is used in a promotion format.

Blade Cooling

Enter the short summary here - no longer than 75 words. This is the version of the summary that will appear when this Solution is used in a promotion format.

Combustion

Enter the short summary here - no longer than 75 words. This is the version of the summary that will appear when this Solution is used in a promotion format.

Downhole Tools & Wellbore Operations

Engineers must combine innovation and functionality in design with reliability and efficiency to ensure safe and successful drilling and production operations. Based on the Digital Twin approach, our solutions offer the ability to predict and assess mechanical, electronics and control behavior through the entire lifecycle of your product.  Based on a combination of system simulation, 3-D Computer-Aided Engineering (including Computational Fluid Dynamics and Finite Element Analysis) and physical testing, our solutions help you lead your design and operations with simulation.

Flow Assurance & Subsea

Designing equipment for subsea installations and effectively operating those assets requires a high level of capability to ensure safety and regulatory compliance along with peak performance. In such challenging environments, leveraging the digital twin of your physical asset provides a massive advantage in terms of modeling and understanding both normal and variable operating behavior. Our multi-physics simulation and CAE solutions provide robust capabilities that help you manage and optimize performance while controlling risk.

Marine & Offshore

Our solutions provide engineers with the ability to design better offshore systems through the use of simulation-based digital twins. Develop virtual representations of your offshore platforms and floating structures to inform and lead the design and operational decisions.

Procesy i separacja

Osiągnięcie stałej, optymalnej wydajności zasobów i procesów jest kluczowe, jeśli chcesz zmaksymalizować produkcję i wykorzystanie możliwości zakładu, by osiągnąć docelowe przychody.  Dzięki naszym rozwiązaniom branżowi innowatorzy mogą przeprowadzać zintegrowane, multidyscyplinarne i oparte na modelach symulacje cyfrowej wersji fizycznego zasobu, by zidentyfikować obszary wydajności procesów, które można poprawić, oraz przewidzieć i rozwiązać problemy operacyjne.

Process Safety

Process safety has never been a more critical requirement as businesses seek to maximize performance from their energy & utility equipment, systems, and operations. Industry leaders are leveraging the digital twin of their physical assets in order to model and analyze multidisciplinary performance characteristics, allowing them to understand the impact and risks of higher stress operating conditions on process safety.

Transportation & Refining

Use model-based systems engineering to predict and optimize asset and facility performance more accurately.

High Temperature Processes & Heat Transfer

Innovate around high temperature and combustion processes to maximize design and performance efficiency.

Particulate Processes

Simulate coupled particulate and fluid flow revealing valuable insights.

Mixing & Stirred Reactors

Apply multiphysics simulation to answer many of the questions associated with mixing and stirred reactors.

Complex Rheology

Numerous Energy & Utility industry segments work with processes that include non-Newtonian fluids with complex rheological properties. Our solutions simulate industrial mixing to design and optimize processes such as extrusion, co-extrusion, thermoforming, and static mixing for non-Newtonian materials that have complex rheological characteristics.

Rozdział przepływu i procesy separacji

Zrozumienie rozdziału przepływu i procesów separacji jest istotne, by zoptymalizować i udoskonalić działanie zakładu i wyposażenia. Ma to również duże znaczenie podczas diagnostyki systemów, gdy należy zidentyfikować i rozwiązać problemy z wydajnością.  Nasze rozwiązania do tworzenia symulacji wielofazowej i obliczeniowej dynamiki płynów oferują wszechstronne narzędzia diagnostyczne pozwalające szybko i dokładnie modelować i zrozumieć zachowanie systemu.

Przegląd cyfrowego modelu i projektu

Producenci wyposażenia z sektora energetyki i mediów użytkowych muszą dostarczać coraz bardziej skomplikowane produkty, które będą spełniać standardy dotyczące wydajności, bezpieczeństwa i zgodności stawiane przez właścicieli-operatorów i wykonawców EPC.  Dzięki naszym rozwiązaniom do przeglądu cyfrowego modelu i projektu zespoły mogą złożyć, wizualizować i analizować modele wyposażenia, by wcześnie wykrywać problemy i rozwiązywać je, zanim produkcja się rozpocznie.

Product Design & Engineering

Deliver greater innovation with higher quality for less cost with comprehensive 3D product design tools. Our integrated and intuitive product design and engineering solution suite with broad and deep, best-in-class capabilities allows your design team to explore multiple optimized approaches and quickly arrive at the most cost-effective, innovative, functional products that customers will want to use, and do it faster!

Displaying of solutions.

Zarządzanie cyklem życia

Branża energetyczna i sektor mediów użytkowych nigdy nie były bardziej konkurencyjne pod względem kosztów niż dziś — dlatego konieczne jest zwiększenie wydajności tam, gdzie to tylko możliwe. Oparte na cyklu życia podejście do zarządzania procesami i danymi ma kluczowe znaczenie w kwestii sprostania tym wyzwaniom, niezależnie od tego, w jaki sposób Twoja firma tworzy wartość w branży. Nasze rozwiązanie udoskonala sposób zarządzania zmianami, realizacji procesów roboczych, poprawy jakości oraz komunikacji z zewnętrznymi dostawcami i klientami. Nasze oparte na zarządzaniu cyklem życia podejście do kwestii centralizacji informacji technicznych oraz ich aktualizacji i udostępniania oznacza, że pracownicy wiedzy mogą być bardziej wydajni i osiągać lepsze wyniki.

Zarządzanie wymaganiami

Wymagania opisują to, co klient zakupi, aby zaspokoić swoje potrzeby — obejmują m.in. wydajność zasobów, zgodność z wymogami regulacyjnymi, jakość oraz okres użytkowania. Zarządzanie wymaganiami w energetyce i sektorze mediów użytkowych ma kluczowe znaczenie w przypadku projektów inwestycyjnych i jest niezbędne z punktu widzenia działających na zasadzie zamkniętej pętli interakcji między producentami urządzeń, wykonawcami EPC i właścicielami-operatorami.

Nasze rozwiązanie do zarządzania wymaganiami integruje potrzeby klientów w całym cyklu życia zasobów na bezpiecznej, globalnej platformie. Umożliwia ono efektywne rejestrowanie wymagań, zarządzanie nimi i komunikację ze wszystkimi osobami zaangażowanymi w rozwój zasobów.

Integrated Program Planning & Execution

Consistent program planning and execution excellence are essential to the success of Energy & Utilities capital projects. We provide a systems approach to program planning and execution by integrating cost, schedule and technical requirements in a fully planned, resourced and budgeted program management solution. It is easy to maintain and scale to energy, chemical, and petrochemical programs of any size. It increases the probability of executing programs on cost and schedule and provides an integrated system to manage all program artifacts including cost, schedule, and technical requirements.

Intellectual Property Management

Companies across the Energy & Utilities industry can fully leverage their intellectual property (IP) portfolio and maximize reuse with our unified solutions for IP Management. This proven solution can help teams reduce cycle times, decrease costs, and remove risks around compliance and litigation. 
 
The easy-to-use search functions allows distributed design teams to securely access and reuse best-in-class IP. An integrated issue management system provides a collaborative process to quickly identify, measure impact of, and resolve issues. The platform also ensures improved visibility and data sharing as well as secures IP by controlling and recording access.

Projektowanie na zamówienie (ETO)

Obserwujemy postępujący wzrost złożoności i zróżnicowania wyposażenia projektowanego na zamówienie (ETO) w branży energetycznej i usług komunalnych. Nasze rozwiązanie obsługuje cały cykl życia produktu, od etapu planowania i prac inżynieryjnych poprzez wytworzenie, aż po wdrożenie i obsługę serwisową.

Dzięki naszemu rozwiązaniu producenci instalacji i przedsiębiorstwa działające w modelu EPC są w stanie szybciej wejść na rynek, oferując przy tym wyższą jakość swoich produktów. Dział konstrukcyjny może za jego sprawą dostarczać klientom precyzyjne rozwiązania, zwiększając jednocześnie ponowne wykorzystanie wiedzy, zaś dział sprzedaży jest w stanie szybciej reagować na żądania klientów bez odstępstw od kosztorysów i harmonogramów.

Safety & Operational Reliability

Energy Equipment OEM’s are relying more and more on their supply chain for sub-system design while they focus on systems engineering and integration to improve overall product reliability and diagnostic capabilities. This, combined with the growing trend from Owner-Operators to prefer pay-for-use contracting, makes designing for reliable and predictable performance critical to control risk.

Our solution for safety and operational reliability enables this by increasing system reliability while decreasing maintenance and sustainment costs, and reducing the total cost of ownership.

Verification Management

Our verification management solution helps Energy & Utility companies achieve faster time to certification and completion. It provides a single, integrated environment that ensures all verification events, whether simulated or physical tests, are driven by requirements and are planned and executed in the correct sequence. It also links individual tests and analyses to the necessary resources while providing full traceability across the lifecycle of the project.

Software Process & Data Management

The need to design and produce industry-leading, intelligent Energy & Utilities products and equipment today requires the use of embedded software combined with innovative multi-domain designs. Our solution for software process and data management uses a systems-driven development approach that combines systems engineering with integrated software and product engineering and is critical in order to achieve the high level of performance and reliability that today’s customers demand.

S&T for Renewable Power Generation

Enter the short summary here - no longer than 75 words. This is the version of the summary that will appear when this Solution is used in a promotion format.

S&T for Nuclear Power Generation

Enter the short summary here - no longer than 75 words. This is the version of the summary that will appear when this Solution is used in a promotion format.

S&T for Gas Turbines

Enter the short summary here - no longer than 75 words. This is the version of the summary that will appear when this Solution is used in a promotion format.

Symulacja i testy w przemyśle naftowym i gazowym

Firmy z branży naftowej i gazowej muszą w większym niż kiedykolwiek wcześniej stopniu wdrażać innowacyjne rozwiązania w dziedzinie rozwoju produktu oraz testów i operacji, by osiągnąć sukces w szybko zmieniającej się branży energetycznej. Przedsiębiorstwa, które przeprowadzają symulacje podczas całego cyklu życia sprzętu i systemów szybciej rozwijają swoje produkty, a ich zakłady działają wydajniej i są bezpieczniejsze.

Simulation & Test for Process Industry Applications

Operational excellence and innovation are critical requirements to lead and succeed in today’s chemical and petrochemical processing industries.  Our integrated simulation solutions for multi-physics and test will enable your engineering teams to predict process performance, optimize for energy and process efficiency, reduce byproducts and waste, and troubleshoot sub-optimal processes.

Inżynieria i wytwarzanie addytywne

Metody wytwarzania addytywnego umożliwiają producentom instalacji z branży energetycznej i usług komunalnych, przedsiębiorstwom działającym w modelu EPC i operatorom swobodne wprowadzanie modyfikacji ukierunkowanych na optymalne działanie przy obniżonych kosztach. Rozpowszechnienie zastosowania wytwarzania addytywnego w przemyśle pozwalają przedsiębiorstwom na zwiększenie innowacyjności oraz wydajności produktów oraz jednoczesne obniżenie kosztów ich produkcji.

Nasze zintegrowane aplikacje do obsługi wytwarzania addytywnego oferują możliwość szybkiego przekształcania produktów, przezbrajania produkcji oraz przemiany modeli biznesowych. Usprawniony, zdigitalizowany, kompleksowy proces obejmujący działania od utworzenia modelu projektu po wydruk części eliminuje konieczność translacji danych i ponownego modelowania części w różnych aplikacjach. Oferowane przez nas rozwiązanie do konstruowania i wytwarzania addytywnego zapewnia swobodę tworzenia przełomowych produktów odmieniających działalność firmy.

Współpraca w ramach łańcucha dostaw

Nasze narzędzia i rozwiązania w zakresie integracji dostawców zapewniają kompleksowe podejście do zarządzania interakcjami z dostawcami w celu zaspokojenia Twoich wymagań biznesowych w przemyśle energetycznym, chemicznym i petrochemicznym. Nasze rozwiązanie zapewnia łatwą w użyciu, bezpieczną platformę do interakcji z dostawcami, nawet tymi spoza środowiska PLM. Rozwiązanie "uniwersalne", dobre dla wszystkich przy obecnej globalizacji i złożoności obiektów lub operacji nie ma racji bytu. Możesz liczyć na nasze rozwiązania wspierające wiele przypadków użycia, w tym wymianę danych projektowych, bezpośrednie pozyskiwanie materiałów i zarządzanie programami dostawców.

Module Assembly Planning & Simulation

The importance of planning, optimizing, and validating manufacturing processes before production starts is critical for success in an industry with increasing modularization. EPCs and equipment manufacturers in the energy and utilities industry can take control of the equipment and production lifecycle to meet increasing customer and market demands.

Our modular assembly planning solution provides a broad range of tools to streamline process planning workflows, automate nonvalue-added planning tasks, and validate the best plan for making equipment. It digitalizes the asset and production lifecycle from process planning and detailed engineering to full production by connecting the entire manufacturing value chain, helping to build the best production strategy.

Manufacturing Process & Data Management

In order to innovate faster while reducing costs, Energy & Utility manufacturers must concurrently create and validate product and equipment designs, and at the same time plan and optimize how they will be manufactured and produced.  This saves time and increases the value of each decision as information interrelationships are leveraged by a broader audience to arrive at better decisions faster.

Układ zakładu produkcyjnego, projektowanie linii produkcyjnych i optymalizacja

Wykorzystuj narzędzia do projektowania i optymalizacji układu obiektu, które umożliwiają projektowanie, planowanie i konfigurację środowisk produkcyjnych w branży energetycznej i sektorze mediów użytkowych, a także optymalizuj sprzęt i działania na linii produkcyjnej z wykorzystaniem modeli 3D obiektu.

Nasze rozwiązanie do projektowania i optymalizacji zakładu i linii produkcyjnej umożliwia tworzenie wirtualnych modeli 3D systemów produkcyjnych w celu optymalizacji układów i zapewnienia, że czynniki takie jak niezbędne odstępy, energia, hałas i bezpieczeństwo zostaną wzięte pod uwagę przed rozpoczęciem produkcji.

Automation Engineering & Commissioning

Enter the short summary here - no longer than 75 words. This is the version of the summary that will appear when this Solution is used in a promotion format.

Automation Engineering & Commissioning

Enter the short summary here - no longer than 75 words. This is the version of the summary that will appear when this Solution is used in a promotion format.

Production Planning & Scheduling

Planning is critical to the long-term success of facilities and field operations, and it begins well before production starts. Our solution provides a suite of tools to help planners from Owner-Operators to Equipment OEMs of all sizes analyze change, decide, and act. Planners can analyze complex situations, taking into account a range of constraints and business rules, to generate and evaluate multiple scenarios so they can react quickly and intelligently to changes.

Integrated Quality Management

Asset integrity is a critical issue facing producers, Owner-Operators and Equipment Manufacturers. A failure can lead to an incident such as a pipeline spill which, regardless of the company responsible, damages the environment and the reputation of the entire Energy & Utilities industry. Our integrated quality management solution gives you the ability to improve quality and reduce costs along the entire asset lifecycle. This solution helps you become best-in-class with regard to regulatory compliance, quality and operational effectiveness.

Manufacturing Execution Management

Enter the short summary here - no longer than 75 words. This is the version of the summary that will appear when this Solution is used in a promotion format.

Zarządzanie cyklem życia na etapie eksploatacji

Od pól naftowych i przybrzeżnych platform wiertniczych po zakłady przetwórstwa chemicznego i petrochemicznego: zarządzanie eksploatacją urządzeń i obiektów jest niezbędne do skutecznej, bezpiecznej i niezawodnej produkcji w branży energetyki i sektorze mediów użytkowych. 

Nasze rozwiązanie zarządza fizyczną konfiguracją sprzętu, by obsługiwać testy, gwarancje oraz wycofania z eksploatacji i konserwację przez charakterystykę statusu i historię usuwania części, instalacji i kontroli. Wykorzystując podstawowe funkcje PLM w zakresie bezpieczeństwa, przepływu informacji, zmian i zarządzania dokumentami, nasze rozwiązanie łączy listy BOM zasobów i wiedzę z fizycznymi strukturami w celu usprawnienia obsługi.

Equipment Service Engineering

Enter the short summary here - no longer than 75 words. This is the version of the summary that will appear when this Solution is used in a promotion format.

Module Service Engineering

Enter the short summary here - no longer than 75 words. This is the version of the summary that will appear when this Solution is used in a promotion format.

Equipment Maintenance, Repair & Overhaul

Enter the short summary here - no longer than 75 words. This is the version of the summary that will appear when this Solution is used in a promotion format.

Technical Publishing for Energy & Utilities

Improve the quality and accuracy of your technical documentation.

IoT & Lifecycle Analytics

Energy & Utility Equipment OEMs, Owner-Operators, and their EPC contractors are constantly evaluating new technologies, such as the “Internet of Things,” to reduce their total cost of ownership. Our solution for IoT and lifecycle analytics, combines the “physical twin” of a product or asset in the field with its corresponding virtual or “digital twin” to allow all stakeholders to gain valuable performance insights that provide the opportunity for innovation and competitive advantage.

Zarządzanie cyklem życia procesów inżynieryjnych

Wytwarzanie wyposażenia na potrzeby branży energetycznej i usług komunalnych staje się coraz bardziej złożonym procesem za sprawą rosnących wymagań wbudowanego w nie oprogramowania i układów elektronicznych. Wielu producentów staje przed wyzwaniem efektywnego dostosowywania się do nowych i wciąż ewoluujących potrzeb. Nasze rozwiązania umożliwiają interdyscyplinarnym zespołom inżynieryjnym stosowanie zintegrowanego podejścia do zarządzania cyklem życia procesów inżynieryjnych. Obejmuje ono zintegrowane zarządzanie wymaganiami oraz funkcje bezpiecznej współpracy z dostawcami oparte na interdyscyplinarnej platformie zarządzania procesami inżynieryjnymi, łączącej dane dotyczące układów mechanicznych i elektronicznych, oprogramowania oraz symulacji w jednym środowisku ułatwiającym współpracę.

Plant Module Design

Deliver greater innovation at higher quality and lower cost with our comprehensive 3D plant moduler and equipment design solutions for the Energy & Utilities industry. Our 3D CAD solutions provide a fully integrated and intuitive suite of broad and deep, best in class capabilities. They combine a data-centric approach to modular plant design with full configuration management to dramatically improve efficiencies at the fabrication facility.

Compliance Management for Energy & Utilities

Siemens PLM Software environmental compliance management solutions for the energy and utilities industry serve as an effective and rapid response to the global quest to protect our planet and its inhabitants. Our solutions support sustainability at every phase in the product lifecycle, including eco-design initiatives, which enable energy and utilities companies to achieve success on many levels. By reducing costs, adhering to and surpassing regulatory requirements, while also serving as responsible corporate citizens, companies can grow their business sustainably while fostering a culture that promotes innovation and "doing the right thing."

Projektowanie instalacji

Dostarczaj innowacyjne rozwiązania o wyższej jakości i niższych kosztach dzięki kompleksowym funkcjom projektowania produktów 3D na potrzeby różnych gałęzi branży energetycznej i usług komunalnych. Nasze rozwiązania CAD 3D stanowią w pełni zintegrowany i intuicyjny pakiet kompleksowych oraz specjalistycznych funkcji — najlepszych w swojej klasie. Umożliwiają one zespołom projektowym eksplorowanie różnych podejść projektowych, aby dotrzymać kroku wymaganiom klientów w błyskawicznie ewoluujących branżach, takich jak przemysł wydobywczy gazu łupkowego oraz branża energii ze źródeł odnawialnych. Możesz szybko opracowywać ekonomiczne, innowacyjne i funkcjonalne produkty będące warunkiem zachowania konkurencyjności i zgodności z przepisami przez właścicieli/operatorów z branży energetycznej i usług komunalnych.

Composite Engineering and Manufacturing

Our composite engineering and manufacturing solution supports the highly complex end-to-end design, analysis and manufacturing processes that come with engineered composites in today’s Energy & Utilities industry. We offer proven solutions for developing advanced composite parts, such as wind turbine blades, which require concurrent engineering processes. As a recognized thought leader providing decades of industry leadership, we are uniquely positioned as the only proven solution provider to create industry-specific, end-to-end composite design and manufacturing systems for energy industry applications.

Assembly Planning

Optimize, validate and take control of your energy equipment and plant module manufacturing processes across the entire product lifecycle. Our wide range of tools help streamline and automate every phase in the production lifecycle. Automate tasks, validate part and portfolio planning and facilitate design sequencing and modification. Connect and optimize the entire manufacturing value chain to allow energy equipment manufacturing organizations to execute world-class production strategies and consistently deliver quality.

Part Planning & Simulation for Equipment Manufacturers

Part manufacturers are under tremendous pressure to improve profitability while also attracting new projects in an industry focused on innovation and sensitive to pricing. With increasing global competition for projects, Energy & Utilities industry Equipment Manufacturers are continually driving to improve efficiency and productivity. Our part planning, simulation, and manufacturing solution offers a comprehensive set of fully integrated tools for part manufacturing, from CAD/CAM, robotics, CNC machining and CMM inspection, to the latest 3D printing technologies.

Laboratory Management

Chemical and petrochemical R&D teams and production labs are constantly challenged to innovate and develop new, high-quality products at lower costs while meeting the needs for improved health, safety ,and environmental impact. Our laboratory information management solution digitalizes the R&D process, optimizing the development of innovative, high-quality products, managing traceable processes and information flows, and aligning all R&D processes to directly support more successful new product launches.

Formula Design Management

Our solution is flexible, intuitive, modular and out-of-the-box. All facets of the development process are managed centrally. New products are developed efficiently based on each input material’s characteristics. Multiple formulations can be created, compared and assessed against requirements. Simulation of product characteristics is critical. Candidates can be produced on a batch level, and samples are collected and tested in the lab based on quality parameters.

Aerodynamics

Enter the short summary here - no longer than 75 words. This is the version of the summary that will appear when this Solution is used in a promotion format.

Hydrodynamics

Enter the short summary here - no longer than 75 words. This is the version of the summary that will appear when this Solution is used in a promotion format.

Noise, Vibration & Dynamics

Enter the short summary here - no longer than 75 words. This is the version of the summary that will appear when this Solution is used in a promotion format.

Thermal

Enter the short summary here - no longer than 75 words. This is the version of the summary that will appear when this Solution is used in a promotion format.

Heat transfer simulation

Enter the short summary here - no longer than 75 words. This is the version of the summary that will appear when this Solution is used in a promotion format.

Waste Management

Enter the short summary here - no longer than 75 words. This is the version of the summary that will appear when this Solution is used in a promotion format.

Advanced Reactor Design

Enter the short summary here - no longer than 75 words. This is the version of the summary that will appear when this Solution is used in a promotion format.

Blade Cooling

Enter the short summary here - no longer than 75 words. This is the version of the summary that will appear when this Solution is used in a promotion format.

Combustion

Enter the short summary here - no longer than 75 words. This is the version of the summary that will appear when this Solution is used in a promotion format.

Downhole Tools & Wellbore Operations

Engineers must combine innovation and functionality in design with reliability and efficiency to ensure safe and successful drilling and production operations. Based on the Digital Twin approach, our solutions offer the ability to predict and assess mechanical, electronics and control behavior through the entire lifecycle of your product.  Based on a combination of system simulation, 3-D Computer-Aided Engineering (including Computational Fluid Dynamics and Finite Element Analysis) and physical testing, our solutions help you lead your design and operations with simulation.

Flow Assurance & Subsea

Designing equipment for subsea installations and effectively operating those assets requires a high level of capability to ensure safety and regulatory compliance along with peak performance. In such challenging environments, leveraging the digital twin of your physical asset provides a massive advantage in terms of modeling and understanding both normal and variable operating behavior. Our multi-physics simulation and CAE solutions provide robust capabilities that help you manage and optimize performance while controlling risk.

Marine & Offshore

Our solutions provide engineers with the ability to design better offshore systems through the use of simulation-based digital twins. Develop virtual representations of your offshore platforms and floating structures to inform and lead the design and operational decisions.

Procesy i separacja

Osiągnięcie stałej, optymalnej wydajności zasobów i procesów jest kluczowe, jeśli chcesz zmaksymalizować produkcję i wykorzystanie możliwości zakładu, by osiągnąć docelowe przychody.  Dzięki naszym rozwiązaniom branżowi innowatorzy mogą przeprowadzać zintegrowane, multidyscyplinarne i oparte na modelach symulacje cyfrowej wersji fizycznego zasobu, by zidentyfikować obszary wydajności procesów, które można poprawić, oraz przewidzieć i rozwiązać problemy operacyjne.

Process Safety

Process safety has never been a more critical requirement as businesses seek to maximize performance from their energy & utility equipment, systems, and operations. Industry leaders are leveraging the digital twin of their physical assets in order to model and analyze multidisciplinary performance characteristics, allowing them to understand the impact and risks of higher stress operating conditions on process safety.

Transportation & Refining

Use model-based systems engineering to predict and optimize asset and facility performance more accurately.

High Temperature Processes & Heat Transfer

Innovate around high temperature and combustion processes to maximize design and performance efficiency.

Particulate Processes

Simulate coupled particulate and fluid flow revealing valuable insights.

Mixing & Stirred Reactors

Apply multiphysics simulation to answer many of the questions associated with mixing and stirred reactors.

Complex Rheology

Numerous Energy & Utility industry segments work with processes that include non-Newtonian fluids with complex rheological properties. Our solutions simulate industrial mixing to design and optimize processes such as extrusion, co-extrusion, thermoforming, and static mixing for non-Newtonian materials that have complex rheological characteristics.

Rozdział przepływu i procesy separacji

Zrozumienie rozdziału przepływu i procesów separacji jest istotne, by zoptymalizować i udoskonalić działanie zakładu i wyposażenia. Ma to również duże znaczenie podczas diagnostyki systemów, gdy należy zidentyfikować i rozwiązać problemy z wydajnością.  Nasze rozwiązania do tworzenia symulacji wielofazowej i obliczeniowej dynamiki płynów oferują wszechstronne narzędzia diagnostyczne pozwalające szybko i dokładnie modelować i zrozumieć zachowanie systemu.

Przegląd cyfrowego modelu i projektu

Właściciele-operatorzy i wykonawcy EPC czują coraz większą presję, by dostosować tworzone obiekty tak, by spełniały standardy sektora energetyki i mediów użytkowych w zakresie wydajności, bezpieczeństwa i zgodności.  Dzięki naszym rozwiązaniom do przeglądu cyfrowego modelu i projektu zespoły działające w ramach łańcucha dostaw mogą złożyć, wizualizować i analizować modele wyposażenia, by wcześniej wykrywać potencjalne problemy. Wykrywanie i rozwiązywanie problemów jeszcze przed rozpoczęciem produkcji oznacza znacznie mniejsze koszty i szybsze oddanie produktów do eksploatacji.

Przegląd cyfrowego modelu i projektu

Producenci wyposażenia z sektora energetyki i mediów użytkowych muszą dostarczać coraz bardziej skomplikowane produkty, które będą spełniać standardy dotyczące wydajności, bezpieczeństwa i zgodności stawiane przez właścicieli-operatorów i wykonawców EPC.  Dzięki naszym rozwiązaniom do przeglądu cyfrowego modelu i projektu zespoły mogą złożyć, wizualizować i analizować modele wyposażenia, by wcześnie wykrywać problemy i rozwiązywać je, zanim produkcja się rozpocznie.

Product Design & Engineering

Deliver greater innovation with higher quality for less cost with comprehensive 3D product design tools. Our integrated and intuitive product design and engineering solution suite with broad and deep, best-in-class capabilities allows your design team to explore multiple optimized approaches and quickly arrive at the most cost-effective, innovative, functional products that customers will want to use, and do it faster!

Displaying of solutions.