Przegląd cyfrowego modelu i projektu

Właściciele-operatorzy i wykonawcy EPC czują coraz większą presję, by dostosować tworzone obiekty tak, by spełniały standardy sektora energetyki i mediów użytkowych w zakresie wydajności, bezpieczeństwa i zgodności.  Dzięki naszym rozwiązaniom do przeglądu cyfrowego modelu i projektu zespoły działające w ramach łańcucha dostaw mogą złożyć, wizualizować i analizować modele wyposażenia, by wcześniej wykrywać potencjalne problemy. Wykrywanie i rozwiązywanie problemów jeszcze przed rozpoczęciem produkcji oznacza znacznie mniejsze koszty i szybsze oddanie produktów do eksploatacji.
Właściciele-operatorzy i wykonawcy EPC czują coraz większą presję, by dostosować tworzone obiekty tak, by spełniały standardy sektora energetyki i mediów użytkowych w zakresie wydajności, bezpieczeństwa i zgodności.  Dzięki naszym rozwiązaniom do przeglądu cyfrowego modelu i projektu zespoły działające w ramach łańcucha dostaw mogą złożyć, wizualizować i analizować modele wyposażenia, by wcześniej wykrywać potencjalne problemy. Wykrywanie i rozwiązywanie problemów jeszcze przed rozpoczęciem produkcji oznacza znacznie mniejsze koszty i szybsze oddanie produktów do eksploatacji.

Learn More

Właściciele-operatorzy i wykonawcy EPC działający w sektorze energetyki i mediów użytkowych poszukują obecnie sposobów, by unowocześnić i usprawnić swoją działalność.  Wydajność, niezawodność i bezpieczeństwo to wciąż główne czynniki sukcesu w czasach, gdy branża szuka kompromisu między złożonością i kosztami, a nacisk na modułowość staje się coraz większy.
 
Nasze rozwiązania do wizualizacji cyklu życia i tworzenia cyfrowych modeli umożliwiają zespołom projektowym tworzenie wysokopoziomowych prototypów gotowych zasobów.  Oferują one narzędzia do wizualizacji 2D i 3D, nanoszenia notatek i analizy, dzięki czemu można przeglądać i analizować złożenia z różnych aplikacji CAD w całym łańcuchu dostaw.  Nasze wciągające środowisko rzeczywistości wirtualnej (VR) zapewnia możliwość przeglądania i analizy modelu 3D w odpowiedniej skali oraz wykonywania operacji na cyfrowych modelach (DMU), takich jak przekroje, pozycjonowanie, tworzenie znaczników i udostępnianie informacji innym użytkownikom.  Nasze rozwiązania umożliwiają również zespołom złożenie kompletnego wirtualnego prototypu — cyfrowego bliźniaka — i przeprowadzanie zaawansowanych analiz, aby wcześniej wykryć problemy na etapie projektowania, co pozwoli szybciej i taniej wprowadzić produkt na rynek.   

Możliwości rozwiązania

Poznaj kluczowe możliwości tego rozwiązania.