Konstrukcja i produkcja kompozytów

Konstrukcja i produkcja kompozytów w branży energetycznej i mediów użytkowych

Nasze rozwiązanie do projektowania i wytwarzania konstrukcji kompozytowych obsługuje zaawansowane i kompleksowe projektowanie, analizę i procesy produkcji, które są obecnie wykorzystywane w sektorze energetyki i mediów użytkowych. Oferujemy sprawdzone rozwiązania do projektowania skomplikowanych elementów kompozytowych (takich jak łopaty turbin wiatrowych), które wymagają realizacji równoczesnych procesów inżynieryjnych. Jako wieloletni lider branży jesteśmy jedynym sprawdzonym dostawcą rozwiązań, które pozwalają realizować zgodne z branżowymi standardami, kompleksowe projekty i systemy produkcji elementów kompozytowych dla sektora energetycznego.

Nasze rozwiązanie do projektowania i wytwarzania konstrukcji kompozytowych obsługuje zaawansowane i kompleksowe projektowanie, analizę i procesy produkcji, które są obecnie wykorzystywane w sektorze energetyki i mediów użytkowych. Oferujemy sprawdzone rozwiązania do projektowania skomplikowanych elementów kompozytowych (takich jak łopaty turbin wiatrowych), które wymagają realizacji równoczesnych procesów inżynieryjnych. Jako wieloletni lider branży jesteśmy jedynym sprawdzonym dostawcą rozwiązań, które pozwalają realizować zgodne z branżowymi standardami, kompleksowe projekty i systemy produkcji elementów kompozytowych dla sektora energetycznego.

Konstrukcja i produkcja kompozytów w branży energetycznej i mediów użytkowych

Learn More

Wykorzystanie materiałów kompozytowych w sektorze energetyki i mediów użytkowych stale rośnie, szczególnie w obszarze energii odnawialnej, gdzie istnieje duże rynkowe zapotrzebowanie i presja na obniżanie kosztów. Globalna konkurencja i wahania na rynku energetycznym stawiają producentów i dostawców przed problemem skrócenia czasu trwania procesów inżynieryjnych i obniżenia kosztów produkcji przy jednoczesnym zwiększeniu wydajności.

Perspektywy obniżenia masy, poprawy parametrów wydajności i zmniejszenia kosztów mogą wydawać się zachęcające, ale wykorzystanie produktów z materiałów sztucznych wzmacnianych włóknami wymaga szybkich zmian w sposobie ich analizy, projektowania i wytwarzania. Mimo większego wykorzystania materiałów kompozytowych w obecnych czasach, skuteczne projektowanie, analiza i wytwarzanie produktów z kompozytów, które spełnią oczekiwania klientów, wciąż stanowi wyzwanie.

Nasze rozwiązania z zakresu cyfrowej innowacyjności obsługują zaawansowane i kompleksowe projektowanie, analizę i procesy produkcji, które są obecnie wykorzystywane w sektorze energetyki i mediów użytkowych. Oferujemy sprawdzone rozwiązania do projektowania skomplikowanych elementów kompozytowych, które wymagają realizacji równoczesnych procesów inżynieryjnych. Jako wieloletni lider w branży oferujemy sprawdzone rozwiązania, które pozwalają realizować zgodne z branżowymi standardami, kompleksowe projekty i tworzyć systemy produkcji elementów kompozytowych dla sektora energetycznego.

Konstrukcja i produkcja kompozytów w branży energetycznej i mediów użytkowych

Możliwości rozwiązania

BOM & Configuration Management

Zapewnij wspólną platformę zarówno dla podstawowej, jak i zaawansowanej inżynierii oraz narzędzia do zarządzania procesami i konfiguracjami produkcyjnych list BOM w całym przedsiębiorstwie, by wspomagać projektowanie zaawansowanych elementów kompozytowych pożądanych na współczesnym rynku energii odnawialnej.

Composite Design & Analysis

Postaw na zintegrowane, kompleksowe projektowanie i wydajne procesy produkcji, by tworzyć zaawansowane produkty kompozytowe pożądane na współczesnym rynku energii odnawialnej i mediów użytkowych.

Composite Design & Manufacturing

Automatycznie generuj dane dotyczące produkcyjne elementów kompozytowych, takie jak rozwinięcia i dane do wykorzystania w zautomatyzowanych obrabiarkach, systemach rzutowania laserowego, maszynach do rozmieszania włókien i układania taśmy, i udostępniaj je od samego początku w całym przedsiębiorstwie.

Composites Analysis

Przyspiesz cały proces symulacji laminatów dzięki dostępowi do funkcji projektowania kompozytów, solwerów i opcji postprocessingu, by sprostać rosnącym wymaganiom w zakresie wydajności.

Fastening & Joint Design

Dzięki temu możesz efektywnie tworzyć, sprawdzać i przekazywać wspólne wymagania dotyczące wieloelementowych złożeń z naciskiem na konstrukcje mocujące. Wydłuż czas eksploatacji i wytrzymałość zasobów takich jak turbiny wiatrowe.

Manufacture Composites

Kompleksowe rozwiązanie CAM do nestingu, skrawania, rzutowania laserowego, nakładania taśm i rozmieszczania włókien umożliwia wytwarzanie spójnych i powtarzalnych elementów i podsystemów kompozytowych stosowanych w sektorze energii odnawialnej.

Mechanical Design Management

Integracja planowania i realizacji pozwala zmniejszyć ilość ręcznej pracy i obniżyć koszt kluczowych procesów PLM, dzięki czemu przedsiębiorstwa z sektora energii odnawialnej mogą wdrażać nowe, zaawansowane projekty szybciej i na większą skalę.

Product Modeling

Uprość i przyspiesz procesy rozwoju produktu z myślą o inżynierach, którzy pracują w ściśle powiązanym środowisku. Dostarczaj innowacyjne produkty dla dynamicznego i konkurencyjnego sektora energii odnawialnej.