Zarządzanie zgodnością z regulacjami w sektorze energetyki i mediów użytkowych

Zarządzanie zgodnością z regulacjami w sektorze energetyki i mediów użytkowych

Rozwiązania firmy Siemens PLM Software z dziedziny zarządzania zgodnością z regulacjami prawnymi dotyczącymi środowiska w sektorze energetyki i mediów użytkowych są efektywną i szybką odpowiedzią na globalną misję ochrony naszej planety i jej mieszkańców. Nasze rozwiązania wspierają zrównoważony rozwój na każdym etapie cyklu życia produktu (w tym ekologiczne projektowanie), dzięki czemu przedsiębiorstwa z sektora energetyki i mediów użytkowych mogą osiągnąć sukces na wielu płaszczyznach. Obniżając koszty, spełniając, a nawet przewyższając wymogi regulacyjne i działając w sposób odpowiedzialny, przedsiębiorstwa mogą rozwijać się w zrównoważony sposób, promując jednocześnie filozofię innowacyjności i dbania o słuszną sprawę.

Rozwiązania firmy Siemens PLM Software z dziedziny zarządzania zgodnością z regulacjami prawnymi dotyczącymi środowiska w sektorze energetyki i mediów użytkowych są efektywną i szybką odpowiedzią na globalną misję ochrony naszej planety i jej mieszkańców. Nasze rozwiązania wspierają zrównoważony rozwój na każdym etapie cyklu życia produktu (w tym ekologiczne projektowanie), dzięki czemu przedsiębiorstwa z sektora energetyki i mediów użytkowych mogą osiągnąć sukces na wielu płaszczyznach. Obniżając koszty, spełniając, a nawet przewyższając wymogi regulacyjne i działając w sposób odpowiedzialny, przedsiębiorstwa mogą rozwijać się w zrównoważony sposób, promując jednocześnie filozofię innowacyjności i dbania o słuszną sprawę.

Zarządzanie zgodnością z regulacjami w sektorze energetyki i mediów użytkowych

Learn More

Sektor energetyki i mediów użytkowych zawsze był pod ścisłą kontrolą i presją na zachowanie zgodności z przepisami. Co więcej, presja na tworzenie bardziej zrównoważonych produktów i procesów stale rośnie. Wdrożenie przyjaznej dla środowiska platformy, która pozwala tworzyć innowacyjne rozwiązania i wykorzystuje digitalizację jest więc dla firm z sektora energetyki i mediów użytkowych świetnym sposobem na wyróżnienie się na tle konkurencji i zadbanie o swoją pozycję.

Rozwiązania firmy Siemens PLM Software z dziedziny zarządzania zgodnością z regulacjami prawnymi oferują wydajne i dokładne narzędzia do zarządzania substancjami niebezpiecznymi, ujawniania informacji o dostawcach, sprawozdawczości z przestrzegania przepisów, a także kompleksową, zrównoważoną platformę, która doskonale spełni swoje zadanie teraz i w przyszłości. Realizując cele związane ze zrównoważonym rozwojem i dbając o zgodność środowiskową, możesz rozwijać swoją działalność i budować lojalność klientów poprzez tworzenie innowacyjnych i przyjaznych dla środowiska produktów, które będą następnie wykorzystywane w ekologicznych zakładach.

Zarządzanie zgodnością z regulacjami w sektorze energetyki i mediów użytkowych

Możliwości rozwiązania

Automate Supplier Declaration processing

Efektywnie przetwarzaj deklaracje dostawców i realizuj swoje cele dzięki usprawnionym metodom gromadzenia danych dotyczących dostawców. Dzięki dostępnym w oprogramowaniu Teamcenter rozwiązaniom z zakresu zgodności z przepisami ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju produktów możesz efektywnie gromadzić dane dotyczące dostawców, aby uzyskać pełniejszy obraz swoich produktów. Wysoko zautomatyzowane przetwarzanie deklaracji dostawców umożliwia szybkie zrozumienie pełnego składu materiałowego produktów i zawartych w nich substancji. Zminimalizuj ryzyko błędów, skutecznie zbierając i sprawdzając dane dotyczące deklaracji dostawców i spełniając wymagania w zakresie zgodności środowiskowej.

Bill of Materials Management

Oprogramowanie Teamcenter pomoże poznać produkt, dostarczając wspólne źródło informacji na temat list BOM w całej organizacji. Bez względu na to, czy chcesz zarządzać listą BOM w podstawowym zakresie, czy potrzebujesz bardziej zaawansowanych funkcji zarządzania i konfiguracji listy BOM z większą elastycznością i skalowalnością, sprostasz wymaganiom rynku, a nawet je przewyższysz dzięki bardziej innowacyjnym i różnorodnym produktom.

Business Intelligence & Reporting Tools

Wgląd w skumulowaną wiedzę na temat rozwoju produktu jest niezbędny, jeśli chcesz podejmować inteligentne decyzje biznesowe. Aby w pełni poznać swój produkt, potrzebujesz jednego źródła zawierającego dane pochodzące z raportów i analiz. Funkcje samoobsługowych raportów napisanych w języku naturalnym pomagają w efektywnym tworzeniu nowych analiz i gotowych raportów, by zapewnić szybki wgląd w produkty i procesy.

Compliance Grading and Reporting

Dostępne w Teamcenter rozwiązanie do zarządzania zgodnością substancji pozwala szybko sprawdzić, w jakim stopniu Twoje produkty są zgodne z przepisami obowiązującymi w różnych częściach świata. Używając funkcji oceny i raportowania zgodności, możesz określić poziom spełniania przepisów środowiskowych i społecznych, by ograniczyć ryzyko niezgodności i śledzić realizację zrównoważonych działań dotyczących Twojego produktu. Oceń stopień zgodności z rozporządzeniem REACH, dyrektywą RoHS i rozporządzeniem w sprawie minerałów z regionów ogarniętych konfliktami i uzyskaj pełny wgląd w stan zgodności Twoich produktów.

Integrated material data lifecycle management

Za pomocą dostępnej w Teamcenter funkcji zintegrowanego zarządzania materiałami możesz zoptymalizować użycie materiałów, by osiągnąć większą wydajność i rentowność w cyklu życia produktu. Gdy w całym przedsiębiorstwie dla procesów dotyczących produktu, takich jak projektowanie, inżynieria, zgodność i produkcja, wykorzystywane są informacje o zatwierdzonych materiałach, możesz zarządzać całym cyklem życia materiałów w Teamcenter — od projektu materiału po produkcję — a także cyklem życia towarów, które z nich powstają.

Sustainability framework

Dzięki oferowanym przez Teamcenter zintegrowanym rozwiązaniom do zarządzania materiałami i zgodnością substancji możesz stworzyć zrównoważoną, obejmującą łańcuch dostaw platformę ukierunkowaną na zachowanie zgodności środowiskowej i opracowywanie przyjaznych, zrównoważonych produktów. W Teamcenter możesz zarządzać materiałami i substancjami będącymi częścią produktu, a także zautomatyzować procedurę deklarowania materiałów i substancji pochodzących od dostawcy, zyskując całościowy wgląd w skład produktu.

Vendor Management

Zbieranie informacji o dostawcach i zarządzanie nimi może być żmudnym zajęciem. Dzięki dostępnej w oprogramowaniu Teamcenter funkcji zarządzania dostawcami interesariusze przedsiębiorstwa — w zakresie projektowania, inżynierii, zgodności i zaopatrzenia — mają dostęp do dostawców, ich danych i części w ramach jednego, bezpiecznego środowiska PLM. Dostawcy mogą być zorganizowani według kategorii towarów, które dostarczają, co ułatwia znalezienie właściwego. Części i wyceny dostawców są połączone z listą materiałową BOM produktu w celu ułatwienia dostępu i analizy.