Inżynieria i wytwarzanie addytywne

Metody wytwarzania addytywnego umożliwiają producentom instalacji z branży energetycznej i usług komunalnych, przedsiębiorstwom działającym w modelu EPC i operatorom swobodne wprowadzanie modyfikacji ukierunkowanych na optymalne działanie przy obniżonych kosztach. Rozpowszechnienie zastosowania wytwarzania addytywnego w przemyśle pozwalają przedsiębiorstwom na zwiększenie innowacyjności oraz wydajności produktów oraz jednoczesne obniżenie kosztów ich produkcji.

Nasze zintegrowane aplikacje do obsługi wytwarzania addytywnego oferują możliwość szybkiego przekształcania produktów, przezbrajania produkcji oraz przemiany modeli biznesowych. Usprawniony, zdigitalizowany, kompleksowy proces obejmujący działania od utworzenia modelu projektu po wydruk części eliminuje konieczność translacji danych i ponownego modelowania części w różnych aplikacjach. Oferowane przez nas rozwiązanie do konstruowania i wytwarzania addytywnego zapewnia swobodę tworzenia przełomowych produktów odmieniających działalność firmy.

Metody wytwarzania addytywnego umożliwiają producentom instalacji z branży energetycznej i usług komunalnych, przedsiębiorstwom działającym w modelu EPC i operatorom swobodne wprowadzanie modyfikacji ukierunkowanych na optymalne działanie przy obniżonych kosztach. Rozpowszechnienie zastosowania wytwarzania addytywnego w przemyśle pozwalają przedsiębiorstwom na zwiększenie innowacyjności oraz wydajności produktów oraz jednoczesne obniżenie kosztów ich produkcji.

Nasze zintegrowane aplikacje do obsługi wytwarzania addytywnego oferują możliwość szybkiego przekształcania produktów, przezbrajania produkcji oraz przemiany modeli biznesowych. Usprawniony, zdigitalizowany, kompleksowy proces obejmujący działania od utworzenia modelu projektu po wydruk części eliminuje konieczność translacji danych i ponownego modelowania części w różnych aplikacjach. Oferowane przez nas rozwiązanie do konstruowania i wytwarzania addytywnego zapewnia swobodę tworzenia przełomowych produktów odmieniających działalność firmy.

Learn More

Konwencjonalny sposób myślenia o projektowaniu i produkcji części ogranicza wydajność sprzętu, jak również efektywność produkcji. Produkcja przy użyciu tradycyjnych metod może wymagać stosowania wielu etapów, narzędzi i sposobów obróbki do uzyskania pożądanego rezultatu. Wytwarzanie addytywne oferuje przedsiębiorstwom możliwość produkowania lżejszego, bardziej wydajnego wyposażenia o zoptymalizowanej konstrukcji, przy jednoczesnym obniżeniu kosztów.

Nasze rozwiązanie do konstruowania i wytwarzania addytywnego zapewnia bezproblemowy, kompleksowy proces produkcji, obejmujący etapy projektowania, analiz i wytwarzania oraz eliminujący konieczność dokonywania konwersji danych między procesami. Nasze rozwiązania do zarządzania danymi i wymiany informacji z halą produkcyjną pozwalają uzyskać proces produkcji mający postać zamkniętego obiegu, wykorzystujący centralne źródło danych i umożliwiający prawdziwie przemysłowy proces drukowania 3D. Pozwala to przekształcać wyposażenie, przezbrajać produkcję i wymyślać nowe modele biznesowe, czego skutkiem są przełomowe produkty jakości produkcyjnej, które można od razu wprowadzać na rynek.

Webinar na żądanie | 45 min.

Industrializacja wytwarzania addytywnego (druku 3D) w ramach zintegrowanego, kompleksowego procesu

Inżynier zajmujący się optymalizacją topologii wykorzystuje oprogramowanie do wytwarzania addytywnego i druku 3D

Dowiedz się więcej na temat pełnego potencjału druku 3D oraz zbuduj skuteczny proces, który integruje wytwarzanie i projektowanie addytywne, inżynierię, planowanie i możliwości produkcji.

Obejrzyj webinar

Możliwości rozwiązania

Poznaj kluczowe obszary tego rozwiązania.