Zarządzanie kosztami produktów w branży elektroniki i półprzewodników

Zarządzanie kosztami urządzeń półprzewodnikowych

Zoptymalizuj proces zarządzania kosztami NPDI dzięki naszym cyfrowym rozwiązaniom dla przedsiębiorstw przemysłowych z branży elektroniki i półprzewodników, które wykorzystują potencjał wiodącej na rynku platformy cyfrowych innowacji i zaawansowanych narzędzi do zarządzania kosztami produktu — wszystko to w ramach jednego systemu. Popraw zarządzanie i wgląd w elementy kosztów produktu, takie jak komponenty, materiały, logistyka, robocizna, maszyny, procesy i liczby jednostek produkcyjnych, by zoptymalizować koszty.

Zoptymalizuj proces zarządzania kosztami NPDI dzięki naszym cyfrowym rozwiązaniom dla przedsiębiorstw przemysłowych z branży elektroniki i półprzewodników, które wykorzystują potencjał wiodącej na rynku platformy cyfrowych innowacji i zaawansowanych narzędzi do zarządzania kosztami produktu — wszystko to w ramach jednego systemu. Popraw zarządzanie i wgląd w elementy kosztów produktu, takie jak komponenty, materiały, logistyka, robocizna, maszyny, procesy i liczby jednostek produkcyjnych, by zoptymalizować koszty.

Accelerating your transition to net-zero while operating profitably

Product Carbon Footprint Calculator

The pressure is growing on manufacturing companies to respond to the threat of global warming. To meet the 2015 Paris Agreement’s global-warming cap, emissions must be reduced to reach net-zero by 2050. Manufacturing companies struggle to make trade-offs between driving down carbon dioxide equivalent (CO2e) emissions, reducing product costs and addressing customer value demands. But how can companies advance their carbon-reduction goals while operating profitably?

Learn More

W branży elektroniki i półprzewodników, gdzie konkurencyjność opiera się na cenie, a koszt jednostkowy jest bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na decyzje w przypadku dużych kontraktów, analiza i wgląd w koszty oraz zarządzanie nimi są kluczowe, jeśli chodzi o dywersyfikację dostaw i utrzymanie rentowności.

Aby ułatwić tworzenie dokładnych i powtarzalnych modeli kosztowych, które uwzględniają wiele czynników związanych z materiałami, narzędziami, procesami produkcji i łańcuchem tworzenia wartości, Siemens PLM Software oferuje zintegrowane rozwiązanie do zarządzania kosztami produktu, które wykorzystuje potencjał wiodącego na rynku oprogramowania Digital Enterprise Platform i zaawansowane narzędzia do zarządzania kosztami produktu — wszystko to w ramach jednego systemu.

Nasze rozwiązanie analizuje koszty na etapie wprowadzania nowego produktu i dostosowuje je do rzeczywistych kosztów i lokalizacji podczas produkcji seryjnej. Pozwala to poprawić przejrzystość zarządzania i zapewnia wgląd w elementy składające się na koszt produktu, takie jak materiały, logistyka, robocizna, maszyny, procesy i liczby jednostek produkcyjnych.

Nasze ujednolicone rozwiązania dla branży elektroniki i półprzewodników przyspieszają proces NPDI, co pozwala na szybsze wprowadzenie produktów na rynek przy równoczesnym zmniejszeniu kosztów i poprawie jakości. Dzięki optymalizacji procesu zarządzania ryzykiem i kosztami rozwoju i wdrożenia nowego produktu tworzone produkty są lepsze, uzyskują wysoki udział na rynku, zdobywają lojalność klientów i osiągają cyfrowy przełom.

Wyróżniona historia sukcesu klienta

Essentra Components

Leading components manufacturer uses Teamcenter product cost management to reduce quote preparation time by 80 percent

Siemens Digital Industries Software solution enables Essentra Components to compare quotes and save up to 10 percent in costs

Czytaj dalej

Możliwości rozwiązania

Bill of Materials Management

Oprogramowanie Teamcenter pomoże poznać produkt, dostarczając wspólne źródło informacji na temat list BOM w całej organizacji. Bez względu na to, czy chcesz zarządzać listą BOM w podstawowym zakresie, czy potrzebujesz bardziej zaawansowanych funkcji zarządzania i konfiguracji listy BOM z większą elastycznością i skalowalnością, sprostasz wymaganiom rynku, a nawet je przewyższysz dzięki bardziej innowacyjnym i różnorodnym produktom.

Design-to-Cost

W Teamcenter możesz odtworzyć całą strukturę cen produktów, a inżynierowie ds. optymalizacji kosztów mogą w każdej chwili prześledzić wpływ zmian dotyczących rozwoju produktu na jego cenę. Możesz określić czynniki generujące koszty na wczesnym etapie procesu rozwoju produktu i zaproponować alternatywne rozwiązania. Dzięki funkcjom symulacji kosztów w odpowiednim module oprogramowania Teamcenter, takim jak porównanie technologii produkcji, możesz również odtworzyć różne scenariusze produkcji.

Profitability Calculation

Dzięki kalkulacji rentowności dyrektorzy mogą zabezpieczać inwestycje produktowe poprzez przewidywanie przyszłych jednostkowych kosztów i cen przez cały cykl życia produktu. Możesz w przejrzysty sposób dokonać analizy rocznych kosztów, dochodów i przepływów pieniężnych, a następnie na ich podstawie obliczyć odpowiednie wskaźniki, takie jak wewnętrzna stopa zwrotu, wartość bieżąca netto i okres zwrotu. Korzystając z kalkulacji zdyskontowanych przepływów pieniężnych, możesz określić rentowność swoich projektów, a także porównywać je, by podejmować najlepsze decyzje inwestycyjne.

Purchase Price Analysis

Dzięki analizie cen zakupów uwzględnionej w kalkulacji kosztów produktu Teamcenter możesz — jako kupujący lub przedstawiciel ds. zamówień — przeprowadzać wiarygodne szacunki kosztów części dla różnych towarów (symulacje obliczeń). Kalkulacja kosztów w Teamcenter wspiera również negocjacje dotyczące struktury kosztów oraz ułatwia prowadzenie warsztatów z zakresu inżynierii wartości dla dostawców. W oparciu o te szacunki możesz negocjować przyszłe ceny docelowe lub ceny zakupu poparte wiarygodnymi informacjami o kosztach. Możesz także wdrożyć politykę otwartych ksiąg.

Quotation Costing

Moduł kosztów oprogramowania Teamcenter wspomaga szybkie i precyzyjne reagowanie na zapytania ofertowe, ułatwiając tym samym przedsiębiorstwom zdobywanie zleceń. Wspiera również negocjacje z klientami dzięki udostępnianiu zoptymalizowanych, ale zrozumiałych danych o kosztach w dostosowanych formatach. Możesz korzystać z tych danych i objaśniać je podczas rozmów z ekspertami ds. kosztów zgodnie z polityką otwartych ksiąg w celu określenia swojej ceny. Przedstawienie jasnej struktury oraz prawdopodobnego podziału kosztów produktu sprawi, że Twoja pozycja podczas negocjacji będzie silniejsza.

Target Costing

Inżynierowie ds. optymalizacji kosztów mogą skorzystać z dostępnego w Teamcenter narzędzia do zarządzania kosztami produktu w celu określenia kosztów produktu na wczesnych etapach kalkulacji wstępnej i docelowej. Możesz dokładnie i szybko obliczać wieloelementowe złożenia i wersje. Masz szansę odtworzyć całą strukturę cen produktów i ich wariantów na podstawie listy BOM oraz zestawienia procesów. Możesz też określić i dobrać koszty bezpośrednie i ogólne, etapy produkcji i procesy oraz parametry materiałów i procesów.

Tool Purchase Price Analysis

W przypadku zadań leżących w zakresie analizy ceny zakupu inżynierowie ds. kosztów mogą wykorzystać rozwiązanie Teamcenter, by wykonywać symulacje obliczeniowe w celu sprawdzenia słuszności kalkulacji dostarczanych przez dostawców. Mogą użyć informacji kosztowych Teamcenter, takich jak dane dotyczące technologii, opisy części czy dane 3D, by tworzyć kalkulacje kosztowe przy użyciu metod parametrycznych.

Tool Quotation Costing

Proces przygotowania wyceny w przypadku narzędzi musi być wiarygodny i przystępny cenowo — musi zawierać dokładne kalkulacje dotyczące narzędzi i przejrzyste wykazy kosztów generowane w krótkim czasie. Dostępna w oprogramowaniu Teamcenter metoda obliczeń parametrycznych zapewnia równowagę między dokładnością a szybkością kalkulacji.