Simulation & Test for Electronics

Enter the summary here - no longer than 75 - 150 words. Use two paragraphs if the text is over 75 words. This is the full version of the summary text which will appear on the full version of the solution page.
Enter the summary here - no longer than 75 - 150 words. Use two paragraphs if the text is over 75 words. This is the full version of the summary text which will appear on the full version of the solution page.

Learn More

Enter the details here - Long version of what this solution does. This is displayed on the solution page in the Learn More block.

Webinar na żądanie

Jak modelować przelotki cieplne w projekcie płytki PCB?

Dowiedz się, jak szybko i dokładnie modelować przelotki cieplne, aby usprawnić złożony proces projektowania termicznego płytek drukowanych

Obejrzyj webinar