Publikacje techniczne

Dokumentacja techniczna dla producentów towarów konsumpcyjnych i handlu detalicznego

Dokumentacja dostarczana wraz z produktami musi być poprawna i zgodna z regulacjami prawnymi. Musi również być dostosowana do specyfiki regionów geograficznych lub grup klientów. Nasz pakiet rozwiązań umożliwia aktualizowanie dokumentacji technicznej z uwzględnieniem zmian w produktach oraz pozwala na bezpośrednie wykorzystanie źródłowych danych inżynieryjnych. Nasze zintegrowane rozwiązania do zarządzania dokumentami i tworzenia dokumentacji zapewniają synchronizację procesów opracowywania dokumentów i zarządzania nimi z danymi produktu w środowisku PLM.

Dokumentacja dostarczana wraz z produktami musi być poprawna i zgodna z regulacjami prawnymi. Musi również być dostosowana do specyfiki regionów geograficznych lub grup klientów. Nasz pakiet rozwiązań umożliwia aktualizowanie dokumentacji technicznej z uwzględnieniem zmian w produktach oraz pozwala na bezpośrednie wykorzystanie źródłowych danych inżynieryjnych. Nasze zintegrowane rozwiązania do zarządzania dokumentami i tworzenia dokumentacji zapewniają synchronizację procesów opracowywania dokumentów i zarządzania nimi z danymi produktu w środowisku PLM.

Dokumentacja techniczna dla producentów towarów konsumpcyjnych i handlu detalicznego

Learn More

Analogicznie do zarządzania konfiguracją produktu dokumentacja produktów również wymaga konfiguracji, aby odzwierciedlała gotowy produkt, była sporządzona w językach odpowiednich dla poszczególnych rynków oraz uwzględniała specyficzne wymagania regionalne. Dokumenty te — od prostych instrukcji roboczych po złożone publikacje techniczne — muszą zawierać informacje znajdujące się w systemie PLM.

Połączenie między dokumentami a specyfikacjami produktów zapewnia autorom bezpośredni dostęp do odpowiednich danych. Sprawdzone funkcje zarządzania zmianą i konfigurowania gwarantują spełnienie specyficznych wymagań rynków oraz efektywne tworzenie dokładnych dokumentów.

Nasze zintegrowane rozwiązanie do zarządzania dokumentami i tworzenia dokumentacji łączy funkcje najlepszej na świecie platformy PLM z zaawansowanymi i łatwymi w obsłudze narzędziami do tworzenia dokumentów w ramach jednego systemu. Oprogramowanie PLM zapewnia błyskawiczny dostęp do złożonych i ulegających szybkim zmianom danych źródłowych produktu w celu generowania dokumentacji zgodnej z projektem produktu i gotowej w momencie jego wysyłki.

Dokumentacja techniczna dla producentów towarów konsumpcyjnych i handlu detalicznego

Możliwości rozwiązania

Authoring Tool Integration

Korzystaj z funkcji pakietu Microsoft Office do tworzenia i edytowania dokumentacji towarów konsumpcyjnych przy użyciu szablonów umieszczanych bezpośrednio w przepływach prac lub rewizjach. Rozwiązanie obsługuje szeroko zakrojoną współpracę oraz ułatwia eliminowanie błędów.

Bill of Materials Management

Zarządzaj tekstami, ilustracjami i innymi treściami dotyczącymi towarów konsumpcyjnych w kontekście konfiguracji produktu i procesu, a także kontroluj zmiany. Łącz treść z danymi projektu, aby wyeliminować błędy i przyspieszyć wprowadzenie produktu na rynek.

Product Proofing & Artwork

Dzięki umożliwieniu współpracy nad stroną graficzną oraz wprowadzaniu korekt w cyklu życia produktu nasze rozwiązanie przyczynia się do ulepszenia terminowości i jakości warstwy graficznej oraz opakowania produktu, a także ułatwia stałą komunikację między kontrahentami i projektantami.

RapidAuthor Interactive Visual Content

Highly descriptive technical publications can be very profitable, especially when they help manufacturing and service teams be more productive. RapidAuthor for Teamcenter extends your investment in engineering design data by reusing that content directly in technical documentation. CAD and PLM XML content is converted directly to text and 2D/3D graphics and animations, to give people a better sense of how products work and what decisions need to be made to manufacture and service them.

Structured Content Management

Zarządzaj kluczowymi komponentami tekstów i ilustracji swoich produktów, by tworzyć i ponownie wykorzystywać treści. Możesz automatycznie tworzyć i publikować wiele rodzajów dokumentów, zapewniając tym samym większą zgodność.