Współpraca w ramach łańcucha dostaw

W miarę jak dostawcy mają coraz większy udział w tworzeniu Twoich produktów, uniwersalne podejście do ich integracji nie zdaje już egzaminu. Potrzebna jest możliwość cyfrowej interakcji z dostawcami, nawet tymi działającymi w innych regionach geograficznych i poza Twoim środowiskiem PLM.

Nasze narzędzia i rozwiązania oferują kompleksowe podejście do zarządzania współpracą z dostawcami. Wspierają wiele przypadków, w tym wymianę danych projektowych, bezpośrednie pozyskiwanie materiałów i zarządzanie programami dostawców.

W miarę jak dostawcy mają coraz większy udział w tworzeniu Twoich produktów, uniwersalne podejście do ich integracji nie zdaje już egzaminu. Potrzebna jest możliwość cyfrowej interakcji z dostawcami, nawet tymi działającymi w innych regionach geograficznych i poza Twoim środowiskiem PLM.

Nasze narzędzia i rozwiązania oferują kompleksowe podejście do zarządzania współpracą z dostawcami. Wspierają wiele przypadków, w tym wymianę danych projektowych, bezpośrednie pozyskiwanie materiałów i zarządzanie programami dostawców.

Współpraca w ramach łańcucha dostaw

Learn More

We współczesnej branży towarów konsumenckich zakłady projektowe i produkcyjne są rozproszone po świecie, a udział dostawców w łańcuchu tworzenia wartości stale rośnie. Dostawcy muszą brać pod uwagę wszystkie aspekty działalności Twojej firmy, w tym zaopatrzenie inżynierię, zgodność, jakość i produkcję. Efektywna współpraca w ramach łańcucha dostaw jest kluczowa, jeśli chodzi o krótsze cykle produktowe i coraz większą złożoność towarów. Ma również kluczowe znaczenie w przypadku zwiększania produktywności i ograniczania ryzyka wycofania produktu i niezgodności.

Dzięki naszemu kompleksowemu podejściu do zarządzania interakcjami możesz koordynować procesy i zarządzać informacjami o dostawcach, niezależnie od tego, czy dana firma znajduje się wewnątrz, czy na zewnątrz środowiska PLM. Informacje o dostawcach mogą być zarządzane z uwzględnieniem struktury produktu, zapewniając w ten sposób jego całościowy obraz. W ten sposób możesz zwiększać zaangażowanie dostawców w rozwój produktu i zapewnić poszczególnym działom przedsiębiorstwa wgląd w szczegółowe informacje o dostawcach. Będziesz podejmować lepsze decyzje dotyczące zakupionych komponentów i mieć dostęp do wiarygodnej analizy dostawców.

Współpraca w ramach łańcucha dostaw

Możliwości rozwiązania

Poznaj kluczowe możliwości tego rozwiązania.

Automate Supplier MSDs Declaration Processing

Automatyzuj proces żądania, gromadzenia i sprawdzania danych deklaracji dostawcy. Agreguj dane dostawcy do definicji produktu i archiwizuj informacje ujawniające.

Bill of Materials Management

Zarządzaj jedną, multidyscyplinarną listą BOM, od koncepcji do końca życia produktu, która obejmuje wszystkie konfiguracje i zawiera dane od dostawców.

Design Data Exchange

Korzystaj z bezpiecznego portalu internetowego, by wymieniać z dostawcami informacje, np. dotyczące projektów CAD, specyfikacji czy plików JT.

Direct Materials Sourcing

Umożliwiaj efektywne ofertowanie zasobów dzięki kontrolowanym procesom do zarządzania zdarzeniami, automatycznego śledzenia i komunikacji. Uzyskuj szczegółowe zestawienia kosztów, analizuj oferty, a nawet zarządzaj nominacjami do nagród.

Supplier Collaboration

Ustanawiaj działające na zasadzie zamkniętej pętli procesy z dostawcami, w tym współpracę z dostawcami spoza środowiska PLM. Zapewnij dostawcom dostęp do intuicyjnego portalu internetowego służącego do współpracy i zarządzania programami.

Supplier Integration with PLM

Autoryzuj dostawców i bezpiecznie współpracuj z nimi we wszystkich zakładach. Umożliwiaj im udział w procesach PLM, ale wyłącznie z danymi, do których przyznasz im dostęp.

Supplier Program Management

Planuj i realizuj projekty dla dostawców w kontekście całego zakładu lub programu. Przydzielaj zadania dostawcom, którzy nie są wewnętrznymi użytkownikami systemu do zarządzania cyklem życia produktu (PLM).

Vendor Management

Zarządzaj dostawcami, ich danymi, raportowaniem oraz dostarczanymi częściami w środowisku PLM. Uwzględniaj dostarczane części w strukturze produktu.