Rysunki koncepcyjne zakładu, projektowanie linii produkcyjnych i optymalizacja

Enter the summary here - no longer than 75 - 150 words. Use two paragraphs if the text is over 75 words. This is the full version of the summary text which will appear on the full version of the solution page.
Enter the summary here - no longer than 75 - 150 words. Use two paragraphs if the text is over 75 words. This is the full version of the summary text which will appear on the full version of the solution page.

Learn More

Wprowadź tutaj szczegóły — długą wersję opisu działania tego rozwiązania. Będzie ona wyświetlana na stronie rozwiązania w bloku „Więcej informacji”.

Możliwości rozwiązania

Poznaj kluczowe możliwości tego rozwiązania.

Bill of Materials Management

Oprogramowanie Teamcenter pomoże poznać produkt, dostarczając wspólne źródło informacji na temat list BOM w całej organizacji. Bez względu na to, czy chcesz zarządzać listą BOM w podstawowym zakresie, czy potrzebujesz bardziej zaawansowanych funkcji zarządzania i konfiguracji, które zapewniają większą elastyczność i skalowalność, możesz sprostać wymaganiom rynku, a nawet je przewyższyć dzięki bardziej innowacyjnym i różnorodnym produktom.

Factory and Line Design Data and Process Management

Połącz ze sobą zróżnicowane zespoły planowania i projektowania linii, dzięki zintegrowanemu systemowi do zarządzania danymi zakładu i procesami.

Improve Material Flow for Efficient Factory Layouts

Podejmuj przemyślane decyzje i opracowuj efektywne koncepcje zakładów produkcyjnych z mniejszymi odległościami pokonywanymi przez części, rozmiarami partii oraz stanami magazynowymi.

Manage Manufacturing Data & Process Knowledge

Łącz ludzi, systemy i maszyny na etapie planowania procesów produkcji wykorzystującego cyfrowy przepływ informacji, aby nieustannie kumulować wiedzę i stale doskonalić operacje.

Navigate, access and visualize manufacturing information

Cyfrowy bliźniak zakładów produkcyjnych ułatwia dostęp do najnowszych informacji dotyczących produkcji, nawigowanie po nich oraz ich wizualizację — niezależnie od lokalizacji zakładu.

Optimize Factory and Line Design

Przy użyciu jednego systemu można szybko projektować i wizualizować kompletne koncepcje zakładów produkcyjnych oraz łatwo przypisywać je do planu produkcji.

Optimize Throughput for Improved System Performance

Możliwości oferowane przez funkcje symulacji zdarzeń dyskretnych na potrzeby analiz przepustowości i optymalizacji produkcji pozwalają ulepszyć wydajność systemów produkcyjnych.

Streamline Planning of High-Volume Production Machining

Dystrybuuj, bilansuj, programuj i symuluj operacje na wielu maszynach oraz upraszczaj produkcję na dużą skalę złożonych części o wielu funkcjach.