Zarządzanie danymi inżynieryjnymi

Oferowane przez nasze rozwiązania multidyscyplinarne podejście do zarządzania cyklem życia produktu zapewnia większą wydajność i skalowalność. Dzięki inteligentnemu zarządzaniu, współdzieleniu i synchronizacji holistycznych danych inżynieryjnych w kontekście różnych domen i funkcji, przedsiębiorstwa z branży towarów konsumenckich mogą wdrożyć wysoce wydajne strategiczne podejście do projektowania zakładów produkcyjnych, procesów produkcji oraz zarządzania liniami produkcyjnymi i maszynami.

Oferowane przez nasze rozwiązania multidyscyplinarne podejście do zarządzania cyklem życia produktu zapewnia większą wydajność i skalowalność. Dzięki inteligentnemu zarządzaniu, współdzieleniu i synchronizacji holistycznych danych inżynieryjnych w kontekście różnych domen i funkcji, przedsiębiorstwa z branży towarów konsumenckich mogą wdrożyć wysoce wydajne strategiczne podejście do projektowania zakładów produkcyjnych, procesów produkcji oraz zarządzania liniami produkcyjnymi i maszynami.

Learn More

Zarządzanie danymi inżynieryjnymi w branży towarów konsumenckich musi być kompleksowe i przemyślane. Producenci potrzebują rozwiązań, które umożliwią im wykorzystanie danych inżynieryjnych, by stale udoskonalać procesy produkcji i spełniać wymagania w zakresie wydajności, skalowalności, bezpieczeństwa i jakości.

Nasze rozwiązanie oferuje multidyscyplinarne podejście do zarządzania procesem inżynieryjnym, które opiera się na zintegrowanym zarządzaniu wymaganiami, bezpiecznej współpracy z dostawcami i platformie do obsługi procesów inżynieryjnych, która konsoliduje dane dotyczące układów mechanicznych i elektronicznych, oprogramowania oraz symulacji w jednym środowisku współpracy, które pozwala na inteligentne zarządzanie, udostępnianie i synchronizację danych dotyczących konfiguracji produktów, domeny projektu, funkcji organizacyjnych i sieci dostawców, a ponadto oferuje najlepszą w swojej klasie wydajność i skalowalność.

Producenci wykorzystują nasze rozwiązania, by zwiększyć wydajność, skalować procesy produkcji i poprawić elastyczność podczas projektowania procesów i zakładów produkcyjnych dla branży spożywczej, a także na potrzeby zarządzania maszynami i liniami produkcyjnymi.

Możliwości rozwiązania

Poznaj kluczowe możliwości tego rozwiązania.

Adaptable PLM Foundation

Zarządzaj pracami wdrożeniowymi w wielu lokalizacjach i koordynuj je we wszystkich oddziałach firmy, wynosząc jakość współpracy na najwyższy poziom. Twórz informacje o produkcie i produkcji, w tym formuły, receptury, opakowania i hierarchie maszyn, i nawiguj wśród nich.

Bill of Materials Management

Stwórz jedną, multidyscyplinarną listę BOM obejmującą wszystkie aspekty dotyczące produktu i maszyn (w tym konfiguracje) i zarządzaj nią.

Document Management & Publishing

Twórz dokumenty i specyfikacje dotyczące produktu i zarządzaj nimi. Twórz tekst oraz rysunki i 2- i 3-wymiarowe animacje z zaimportowanych modeli CAD. Twórz specyfikacje, dokumenty normatywne, instrukcje obsługi, zapytania ofertowe i inne treści.

Electrical Distribution System Management

Wykorzystaj narzędzia do zarządzania wymaganiami, przepływem informacji, konfiguracjami i zmianami, by poprawić jakość, skrócić czas wprowadzenia produktów na rynek i zmniejszyć koszty rozwoju.

Mechanical Design Management

Nasze oprogramowanie konsoliduje wszystkie dane wspomaganego komputerowo systemu projektowania układów mechanicznych (MCAD) w jednym środowisku.

PCB Data Management

Jeśli to konieczne, możesz zintegrować dane pochodzące od globalnych dostawców i zespołów projektujących układy elektroniczne w cyfrowej wersji produktu konsumenckiego, wykorzystując nasze oprogramowanie do zarządzania obwodami drukowanymi (PCB).

Simulation Management

Wykorzystaj symulacje, by szybciej wprowadzić produkt na rynek i poprawić jego działanie. Skutecznie zarządzaj złożonymi symulacjami i udostępniaj ich wyniki wszystkim osobom odpowiedzialnym za podejmowanie decyzji, by mieć pewność, że produkt zostanie zaprojektowany poprawnie już za pierwszym razem.

Sourcing & Supplier Integration

Generuj dane i wymieniaj się nimi z dostawcami, używając bezpiecznej platformy — dotyczy to modeli CAD, arkuszy z listą surowców i innych informacji. Informuj dostawców o terminach i rejestruj pełną ścieżkę audytu.

Verification & Validation

Definiuj i analizuj relacje i zależności między obiektami projektowymi z wielu obszarów i wymaganiami dotyczącymi produktu. Stale weryfikuj zgodność z wymaganiami w przypadku wszystkich możliwych wersji produktów i linii produkcyjnych.