Rozwój warstwy graficznej artykułów sportowych i zabawek

Tworzenie warstwy graficznej

Warstwa graficzna musi przekazać klientowi najistotniejsze informacje w sposób zgodny z polityką marki i przepisami, a także prawidłowo przedstawić korzyści, które mają zachęcić go do zakupu. Dzięki naszemu zintegrowanego rozwiązaniu do tworzenia warstwy graficznej poprawisz jakość i ograniczysz ryzyko wycofania produktu, a ponadto zwiększysz elastyczność i umożliwisz projektantom skupienie się na kreatywnych aspektach warstwy graficznej, co zwiększy konwersję i lojalność klientów.

Warstwa graficzna musi przekazać klientowi najistotniejsze informacje w sposób zgodny z polityką marki i przepisami, a także prawidłowo przedstawić korzyści, które mają zachęcić go do zakupu. Dzięki naszemu zintegrowanego rozwiązaniu do tworzenia warstwy graficznej poprawisz jakość i ograniczysz ryzyko wycofania produktu, a ponadto zwiększysz elastyczność i umożliwisz projektantom skupienie się na kreatywnych aspektach warstwy graficznej, co zwiększy konwersję i lojalność klientów.

Tworzenie warstwy graficznej

Learn More

Wycofania produktu spowodowane pozornie łatwymi do uniknięcia błędami w treści opakowania i warstwie graficznej zdarzają się zbyt często, zazwyczaj dlatego, że wymiana informacji między zespołem ds. rozwoju produktu i zespołem ds. tworzenia warstwy graficznej nie jest w stanie nadążyć za częstymi zmianami w projekcie.

Z tego powodu większość firm zdała sobie sprawę, że rozwiązania w zakresie zarządzania rozwojem produktu należy poszerzyć o projektowanie opakowań i szaty graficznej. Producenci muszą w pełni wykorzystać rozwiązania do zarządzania informacjami, by wyeliminować bariery komunikacyjne między zespołami projektowymi. Potrzebne jest jedno źródło informacji, a zmiany muszą być na bieżąco przekazywane odpowiednim działom. Towarzyszyć temu musi przepływ informacji, który umożliwia jednoczesną realizację optymalnej liczby procesów, dzięki czemu pod uwagę brane są wszelkie zależności.

Nasze rozwiązania obsługują proces tworzenia warstwy graficznej: od koncepcji po gotowy do produkcji projekt, wspierając wewnętrzną i zewnętrzną współpracę oraz umożliwiając efektywne zarządzanie zmianami, które pozwala rozróżniać między dużymi i małymi modyfikacjami. Zamiast tracić czas na wyszukiwanie zaktualizowanych informacji, Twoi pracownicy kreatywni mogą znów skupić się na pracy artystycznej. Rozwiązania pozwalają zarządzać całą specyfikacją produktu z poziomu jednej platformy, dzięki czemu projektowanie szaty graficznej przebiega skuteczniej i jest mniej podatne na ryzyko.

Tworzenie warstwy graficznej

Możliwości rozwiązania

Poznaj kluczowe możliwości tego rozwiązania.

Artwork Design and Proofing

Kontroluj zasoby cyfrowe pod kątem hierarchii, która opisuje związek między produktem, opakowaniem i warstwą graficzną. Wykorzystuj ponownie zasoby bez konieczności replikacji. Przygotuj się na analizę masowych zmian w obszarach wykorzystujących zasoby.

BOM Visualization & DMU

Pozwól zainteresowanym użytkownikom z całego przedsiębiorstwa korzystać z precyzyjnej, uzgodnionej reprezentacji listy BOM 3D bez konieczności zwracania się z pytaniami do projektanta lub posiadania specjalistycznej wiedzy na temat systemu CAD.

Business Intelligence & Reporting Tools

Zapewnij zainteresowanym użytkownikom przejrzystość procesu tworzenia warstwy graficznej dzięki raportom i pulpitom, które łączą się bezpośrednio z biblioteką zasobów cyfrowych, gwarantując bezproblemową wizualizację.

Change Management

Przejmij kontrolę nad procesami zmian i podejmuj decyzje na podstawie istotności proponowanych modyfikacji. Traktuj zmianę jako równoważną wobec innych wniosków rozwojowych.

Digital Workflow Management

Zabezpiecz procedury tworzenia warstwy graficznej za pomocą silnika przepływu informacji, który wspiera zarządzanie zainteresowanymi użytkownikami, weryfikację i sprawdzanie poszczególnych etapów oraz zapewnia pełną ścieżkę audytu.

PLM Usability

Zachęcaj ludzi do udziału na wszystkich poziomach swojej działalności dzięki pozytywnym doświadczeniom użytkowników naszego systemu PLM, realizując tym samym większą wartość z inwestycji.

Product Requirements Engineering

Rejestruj i twórz wymagania i zarządzaj nimi dla każdego z posiadanych zasobów cyfrowych.