Zarządzanie wymaganiami

Zarządzanie wymaganiami

Udany produkt konsumencki to wynik szczegółowej analizy trendów rynkowych i oczekiwań klientów. Projektanci muszą wziąć pod uwagę czynniki takie jak przepisy rynkowe, koszty, wyniki podobnych produktów oraz wymogi dotyczące wydajnych i ekonomicznych procesów produkcji. Zarządzanie wszystkimi tymi wymogami stało się nie lada wyzwaniem.

Nasze rozwiązanie do zarządzania wymaganiami integruje potrzeby konsumentów i klientów w całym cyklu życia produktu na bezpiecznej i globalnej platformie. Umożliwia ono efektywne przechwytywanie wymagań, zarządzanie nimi i przekazywanie ich wszystkim osobom zaangażowanym w proces rozwoju.

Udany produkt konsumencki to wynik szczegółowej analizy trendów rynkowych i oczekiwań klientów. Projektanci muszą wziąć pod uwagę czynniki takie jak przepisy rynkowe, koszty, wyniki podobnych produktów oraz wymogi dotyczące wydajnych i ekonomicznych procesów produkcji. Zarządzanie wszystkimi tymi wymogami stało się nie lada wyzwaniem.

Nasze rozwiązanie do zarządzania wymaganiami integruje potrzeby konsumentów i klientów w całym cyklu życia produktu na bezpiecznej i globalnej platformie. Umożliwia ono efektywne przechwytywanie wymagań, zarządzanie nimi i przekazywanie ich wszystkim osobom zaangażowanym w proces rozwoju.

Zarządzanie wymaganiami

Learn More

Jeśli Twoja działalność skupia się wokół klienta końcowego, jak ma to miejsce w branży dóbr szybko zbywalnych, musisz zawsze być na bieżąco z wymaganiami konsumenta. Nieuwzględnienie wymagań w cyklu rozwoju produktu skutkuje produktami, które nie spełniają oczekiwań lub nie odpowiadają potrzebom rynku. Z powodu z braku możliwości zidentyfikowania, zarejestrowania i zastosowania wymogów dotyczących zasobów i zarządzania nimi można stracić wiele szans na rynku. Postępowania sądowe, surowe kary i utracony udział w rynku to tylko niektóre z problemów wynikających z nieutrzymywania i niesprawdzania wymagań dotyczących zasobów i oczekiwań klientów.

Integracja wymagań w cyklu życia zasobów to jedyny skalowalny sposób dostarczania skutecznych produktów. Gwarantuje to, że wymagania zostaną zarejestrowane, odpowiednio powiązane i będą skrupulatnie utrzymywane w kontekście całego procesu rozwoju produktu. Ogranicza także ryzyko niezgodności z regulacjami prawnymi przez powiązanie wymagań z procesami implementacji, umożliwiając stałe monitorowanie zasobów pod kątem zgodności z przepisami.

Nasze rozwiązanie pozwala zarządzać złożonością z myślą o kliencie i stale podnosić jakość przez zrozumienie i inteligentną ocenę wpływu zmian wprowadzanych w asortymencie zasobów i w całym cyklu życia. Jest to systemowe, bezpieczne i powtarzalne rozwiązanie, które umożliwia łatwe rejestrowanie, sprawdzanie i utrzymanie wymagań w całym cyklu życia.

Zarządzanie wymaganiami

Możliwości rozwiązania

Poznaj kluczowe możliwości tego rozwiązania.

Apply Product Configuration to Requirements

Definiuj, konfiguruj i porównuj struktury funkcjonalne zasobów, struktury podziału pracy, inżynieryjne, produkcyjne i eksploatacyjne listy BOM.

Integrate Requirements across PLM & ALM

Zarządzaj wymaganiami w systemach PLM i ALM. Połącz funkcje śledzenia z platform PLM i ALM w jedną, kompleksową funkcję identyfikowalności produktu — od wymagań, przez dostarczane elementy oprogramowania, po modele i dane testowe.

PLM Foundation

Zapewniaj bezpieczny, globalny dostęp do informacji o wymaganiach i kontroluj go. Analizuj globalny wpływ zmian.

Program Planning & Project Execution

Wykorzystuj programy do zarządzania koordynacją inicjatyw w zakresie rozwoju zasobów w całym przedsiębiorstwie. Twórz i wykonuj projekty powiązane, podprojekty, zdarzenia oraz rezultaty i zarządzaj nimi.

Report & Specification Generation

Ponowne wykorzystuj i kontroluj poszczególne wymagania oraz zarządzaj nimi tak samo, jak w przypadku innych informacji o zasobach. Organizuj i eksportuj je w standardowych formatach, a następnie dostarczaj w formie dokumentów papierowych lub online.

Requirements Allocation & Tracelinking

Przydzielaj wymagania i powiąż je z dowolnym artefaktem produktu. Uzyskaj pełny wgląd w sposób spełniania wymagań (wraz z potwierdzeniem), weryfikacji i walidacji w kontekście konfiguracji produktu.

Requirements Capture & Authoring

Ustanów jedno, bezpieczne źródło wymagań dotyczących zasobów. Umożliwiaj pracownikom wiedzy tworzenie wymagań i zarządzanie nimi przy użyciu znanych im aplikacji firmy Microsoft, takich jak Word czy Excel.

Requirements Change

Wykorzystaj identyfikowalność, by zrozumieć wpływ zmian na etapach następujących po fazie wymagań lub poprzedzających procesy projektowania i produkcji w całym cyklu życia zasobów i w aktualnym kontekście.

Software Requirements Management

Twórz i rozkładaj wymagania na części pierwsze oraz zarządzaj wymaganiami dotyczącymi oprogramowania, testów i ryzyka. W łatwy sposób integruj szereg wymagań regulacyjnych, produktowych, wydajnościowych i innych w całym łańcuchu tworzenia wartości inżynieryjnych.