Zintegrowane zarządzanie programem i cyklem życia produktów konsumenckich

Zintegrowane zarządzanie programem i cyklem życia usprawnia współpracę przy projektach: Dwie ręce trzymające cyfrowe przedstawienie kuli ziemskiej.

Gdzie zarządzanie ofertą spotyka zarządzanie cyklem życia produktu (PLM)

Oferuje kompletną historię cyklu życia produktu, łącząc jednocześnie konwencjonalne możliwości, wykorzystując informacje o zarządzaniu cyklem życia produktu i produkcji z jednego źródła. Zintegrowane zarządzanie programem i cyklem życia umożliwia firmom uzyskanie pełnej przejrzystości procesów, udostępnienie szczegółowych danych interesariuszom w celu podejmowania wiarygodnych decyzji oraz ułatwienie ponownego wykorzystania własności intelektualnej. To połączenie pozwala ma intuicyjny udział, łatwo kontrolowany i monitorowany, umożliwiając wykonanie kolejnego kroku w zarządzaniu ofertą produktów i procesami biznesowymi, obejrzyj ten krótki film.

Gdzie zarządzanie ofertą spotyka zarządzanie cyklem życia produktu (PLM)

Oferuje kompletną historię cyklu życia produktu, łącząc jednocześnie konwencjonalne możliwości, wykorzystując informacje o zarządzaniu cyklem życia produktu i produkcji z jednego źródła. Zintegrowane zarządzanie programem i cyklem życia umożliwia firmom uzyskanie pełnej przejrzystości procesów, udostępnienie szczegółowych danych interesariuszom w celu podejmowania wiarygodnych decyzji oraz ułatwienie ponownego wykorzystania własności intelektualnej. To połączenie pozwala ma intuicyjny udział, łatwo kontrolowany i monitorowany, umożliwiając wykonanie kolejnego kroku w zarządzaniu ofertą produktów i procesami biznesowymi, obejrzyj ten krótki film.

Zintegrowane zarządzanie programem i cyklem życia przyspiesza innowacyjność produktów: Dwie kobiety pracujące nad planem projektu przy tablicy wypełnionej notatkami.

Learn More

Krajobraz branży produktów konsumenckich

Tempo innowacyjności w branży towarów konsumpcyjnych nieustająco rośnie, skutkując zapotrzebowaniem na coraz bardziej elastyczne narzędzia ułatwiające współpracę, opracowane na podstawie najlepszych praktyk zarządzania cyklem życia projektu i programu. Przedsiębiorstwa oczekują rozwiązań łączących procesy, automatyzujących wykonywanie zadań oraz intuicyjnych w obsłudze dla wielu użytkowników uczestniczących w tych procesach.

Czy zintegrowane zarządzanie programem i cyklem życia może przyspieszyć innowacje w zakresie produktów konsumenckich?

Łącząc informacje o cyklu życia produktu z metodologią zarządzania programami i projektami, zintegrowane zarządzanie programem i cyklem życia wyzwala prawdziwy potencjał operacyjny firmy.

  • Szybsze wprowadzanie produktów na rynek
  • Redukcja zadań niedodających wartości dzięki automatyzacji
  • Ograniczenie ponownego przetwarzania informacji i aktywów
  • Poprawa zdolności do zarządzania większą liczbą wariantów produktów

Współpraca przy użyciu zintegrowanego zarządzania programem i cyklem życia produktów konsumenckich

Przejrzystość. Współpraca. Ponowne wykorzystanie własności intelektualnej.

Rozwiązanie z zakresu zintegrowanego zarządzania programem i cyklem życia to odpowiedź na istotne potrzeby branży produktów konsumenckich i handlu detalicznego, zarówno pod względem oferowanej funkcjonalności, jak i elastyczności. Jednocześnie jest to wyjątkowy sposób łączenia i stymulowania informacji dotyczących procesu, zapewniającym pełną przejrzystość oraz wgląd w procesy produktu i produkcji. Dzięki temu zainteresowani uczestnicy mogą podejmować decyzje na podstawie szczegółowych informacji dostępnych w całym łańcuchu wartości.

Nasza metodologia zarządzania cyklem życia programu umożliwia liderom innowacyjności ponowne wykorzystywanie własności intelektualnej na skalę globalną, aby szybko i efektywnie odtwarzać skuteczne lokalne kampanie,dowiedz się więcej już dziś!

Zintegrowane zarządzanie programem i cyklem życia przyspiesza innowacyjność produktów: Dwie kobiety pracujące nad planem projektu przy tablicy wypełnionej notatkami.

Webinar na żądanie | 39 min.

Speed up innovation in Consumer Products Industry with Integrated Program & Lifecycle Management

Integrated Program & Lifecycle Management on-demand webinar

Accelerate innovation and agility from brand to product lifecycle management

Obejrzyj webinar

Możliwości rozwiązania

BOM Visualization & DMU

Zainteresowani użytkownicy z całego przedsiębiorstwa mogą korzystać z precyzyjnej, uzgodnionej reprezentacji listy BOM 3D bez zwracania się z pytaniami do projektanta i znajomości systemu CAD.

Document Management & Publishing

Opracuj bibliotekę ustandaryzowanych szablonów dokumentów przy użyciu funkcji tworzenia dokumentów zintegrowanych z aplikacjami pakietu Office. Możesz zarządzać pełnym kontekstem programów, projektów i produktów obsługiwanym przez funkcje rewizji dokumentów i zarządzania nimi.

Program Planning

Definiuj najważniejsze kamienie milowe lub przełomowe wydarzenia wraz ze spodziewanymi rezultatami połączonymi z informacjami uzyskanymi na podstawie cyklu życia produktu. Zarządzaj równolegle oddzielnymi grupami procesów.

Project Management

Łatwe w obsłudze narzędzia ułatwiają zarządzanie projektami, nawet osobom niebędącym specjalistami w tej dziedzinie. Możesz teraz planować i wykonywać projekty oraz zarządzać nimi w jednym miejscu, niezależnie od stopnia ich złożoności.

Verification & Validation

Funkcje weryfikacji i zatwierdzania wymagań stanowią dopełnienie procesu dzięki możliwości rejestracji i powiązania wyników z wymaganiami, a także prowadzenia testów pod kątem poszczególnych wymagań.

Zarządzanie zmianami

Dzięki oprogramowaniu Teamcenter możesz wykorzystać moc funkcji PLM, aby zoptymalizować procesy zarządzania zmianami i realizować innowacje. Dokładnie zrozumiesz, na jakie dane, osoby i procesy wpłynie zmiana, co pozwoli Ci przygotować skuteczne plany. Wykorzystaj elastyczne procesy zmian, które odpowiadają indywidualnym potrzebom. Takie procesy usprawniają realizację zmian i zapewniają ich pełne śledzenie. Możesz skutecznie zarządzać ewolucją produktów, problemami i usprawnieniami, jednocześnie wdrażając zmiany w sposób szybki i kompleksowy.