Zarządzanie danymi produktu w branży pakowanych towarów konsumpcyjnych

Dziś, tak jak nigdy wcześniej, branża pakowanych towarów konsumpcyjnych opiera się na konkurencji pod względem kosztów, dlatego producenci muszą zwiększać wydajność wszędzie tam, gdzie jest to możliwe. Kluczowe jest tutaj zarządzanie procesami i danymi w całym cyklu życia. Nasze rozwiązanie umożliwia centralizację danych technicznych oraz zapewnia ich aktualizowanie i dostępność. Usprawnia to sposób zarządzania zmianą, realizacji procesów roboczych, poprawy jakości oraz komunikacji z zewnętrznymi dostawcami i klientami.

Dziś, tak jak nigdy wcześniej, branża pakowanych towarów konsumpcyjnych opiera się na konkurencji pod względem kosztów, dlatego producenci muszą zwiększać wydajność wszędzie tam, gdzie jest to możliwe. Kluczowe jest tutaj zarządzanie procesami i danymi w całym cyklu życia. Nasze rozwiązanie umożliwia centralizację danych technicznych oraz zapewnia ich aktualizowanie i dostępność. Usprawnia to sposób zarządzania zmianą, realizacji procesów roboczych, poprawy jakości oraz komunikacji z zewnętrznymi dostawcami i klientami.

Learn More

Branża towarów konsumenckich nigdy nie była bardziej konkurencyjna niż dziś, dlatego zwinność i elastyczność są niezwykle istotne. Trudno to osiągnąć, gdy kluczowe dla firmy informacje są przechowywane w wielu niekontrolowanych miejscach, a niejednokrotnie w niekompatybilnych formatach.

Bez względu na to, czy wytwarzasz produkty dla domu lub biura, sprzęt sportowy czy zabawki, zarządzanie danymi technicznymi w całym cyklu życia usprawni pracę Twojej firmy. Nasze rozwiązanie do zarządzania cyklem życia umożliwia konsolidację i połączenie danych wyjściowych z istniejących systemów, dzięki czemu Twoi pracownicy szybciej znajdą to, co jest im potrzebne. Wydajniejsza praca oznacza podejmowanie szybszych i bardziej przemyślanych decyzji na poziomie całego przedsiębiorstwa. .

Nasze rozwiązanie generuje wartość, pozwalając na lepsze wykorzystanie danych technicznych w zintegrowanym, łatwo dostępnym, a jednocześnie bezpiecznym środowisku. Niezależnie od tego, czy chodzi o zarządzanie zmianami, realizację procesów roboczych, poprawę jakości czy komunikację z zewnętrznymi dostawcami i klientami, wszystko zaczyna się od opartego na cyklu życia podejścia do centralizacji danych technicznych i aktualizowania ich na bieżąco.

Webinar na żądanie

Revolutionize plant production with digitalization

Monitoring and controlling the cooking process leads to sauces with consistent, high quality.

Implement digital transformation in plant production enabled by MindSphere IoT, Plant Simulation and Preactor.

Obejrzyj webinar

Możliwości rozwiązania

Poznaj kluczowe możliwości tego rozwiązania.

Bill of Materials Management

Scentralizuj wszystkie informacje o produkcie, projekcie i zakładzie w formie skonsolidowanej listy BOM, która stanowi jedno źródło informacji o szczegółach technicznych dotyczących produktów, projektów i zasobów.

Change Management & Workflow

Pozwól pracownikom wiedzy na znaczne zwiększenie wydajności w utrzymywaniu aktualności i dokładności informacji zaprojektowanych i faktycznie wykonanych. Upewnij się, że wszystkie zainteresowane strony dokładnie rozumieją, co się zmienia i jakie ma to dla nich znaczenie.

Materials Data & Lifecycle Management

Zarządzaj materiałami i substancjami kontrolowanymi w każdym produkcie lub zakładzie, by spełnić złożone wymogi regulacyjne i wspierać programy doskonałości operacyjnej.

Model Based Systems Engineering

Zastosuj oparte na inżynierii systemów podejście do projektów poprzez zarządzanie rezultatami ze wszystkich dziedzin projektowych i ich konsolidację. Połącz wysiłki, by zapewnić doskonałość operacyjną.

PLM Foundation

Umożliwiaj pracownikom wiedzy podejmowanie lepszych i bardziej wartościowych decyzji poprzez zintegrowanie będących w ich posiadaniu informacji o kluczowym znaczeniu oraz zapewnienie ich dostępności i możliwości działania w dowolnym miejscu, o każdej porze i na dowolnym urządzeniu.

Product Configuration

Skonsoliduj informacje o produktach i zasobach, aby kontrolować wspólne konfiguracje, rozpoznając jednocześnie różnice między podobnymi produktami, projektami i zakładami oraz zarządzając nimi.

Product Requirements Engineering

Rejestruj i kontroluj wymogi umowne oraz zarządzaj nimi, a także zapewnij dopasowanie względem rezultatów, by zagwarantować powodzenie projektu przy jednoczesnym zachowaniu pełnej identyfikowalności.

Search & Analytics

Zdobądź dostęp do wiedzy i danych produkcyjnych dzięki zastosowaniu zaawansowanych funkcji wyszukiwania w Internecie oraz analizy informacji o produktach, projektach i zakładach. Rozwiązuj problemy, twórz innowacje i zmaksymalizuj wartość swoich danych.

Visualization, Digital Mockup & Virtual Reality

Szybko wyszukuj i wizualizuj wszystkie skonsolidowane informacje o konstrukcji, projekcie i zasobach metodą graficzną lub opartą na danych, tak by pracownicy mogli szybciej podejmować lepsze decyzje oparte na wiedzy.