Planowanie produkcji

Planowanie produkcji

Zmieniające się potrzeby rynkowe wymuszają na producentach towarów pakowanych zwiększenie wydajności produkcji. Przedsiębiorstwa muszą zoptymalizować wykorzystanie zakładów i szybko dostosować się do coraz mniejszych serii produkcyjnych. Sytuację dodatkowo komplikuje konieczność spełniania wysokich standardów jakości i zachowania zgodności z rosnącą liczbą przepisów. Nasze rozwiązania oferują szeroki wybór narzędzi, które upraszczają planowanie procesów, automatyzują zadania, które nie przynoszą dodatkowej wartości, a także pozwalają wybrać najlepszy plan produkcji dla danego produktu.

Zmieniające się potrzeby rynkowe wymuszają na producentach towarów pakowanych zwiększenie wydajności produkcji. Przedsiębiorstwa muszą zoptymalizować wykorzystanie zakładów i szybko dostosować się do coraz mniejszych serii produkcyjnych. Sytuację dodatkowo komplikuje konieczność spełniania wysokich standardów jakości i zachowania zgodności z rosnącą liczbą przepisów. Nasze rozwiązania oferują szeroki wybór narzędzi, które upraszczają planowanie procesów, automatyzują zadania, które nie przynoszą dodatkowej wartości, a także pozwalają wybrać najlepszy plan produkcji dla danego produktu.

Planowanie produkcji

Learn More

Wyzwania, którym muszą dziś sprostać producenci pakowanych towarów konsumenckich to przestrzeganie coraz większej liczby przepisów, produkcja w skali globalnej w celu zaspokojenia potrzeb lokalnych rynków oraz ciągła walka o klienta i związane z tym niskie marże. Mimo że wyzwania te zwiększają złożoność zarówno produktów, jak i procesów, producenci muszą nadal dostarczać niezawodne, dobre jakościowo oraz bezpieczne dla środowiska i zdrowia produkty.

Aby to osiągnąć, trzeba zadbać o planowanie i symulację procesów produkcji już we wczesnej fazie projektu. W przeciwnym razie coraz większa złożoność sprawi, że większość problemów będzie wykrywana dopiero na końcowych etapach rozwoju produkcji i dostawy produktu, czyli wtedy, gdy ich rozwiązanie jest najbardziej kosztowne. Co więcej, niezoptymalizowane procesy produkcji oznaczają większe koszty, dłuższy czas produkcji, przestoje oraz odpady produkcyjne.

Producenci muszą odejść od procesu rozwoju seryjnego i wdrożyć zaawansowane, oparte na procesach technologie, które zagwarantują, że wszystkie ograniczenia związane z podstawowymi procesami produkcji będą brane pod uwagę już na początkowych etapach rozwoju. To jedyny sposób, by wytwarzać produkty, które spełnią, a nawet przewyższą oczekiwania klientów.

Nasze oprogramowanie oferuje rozwiązania pozwalające zdigitalizować cały proces produkcji, dzięki czemu możesz zmaksymalizować produktywność, zwiększyć rentowność i poznać najlepszy sposób tworzenia produktu.

Planowanie produkcji

Możliwości rozwiązania

Poznaj kluczowe możliwości tego rozwiązania.

Additive Manufacturing Data & Process Management

Bezpiecznie zarządzaj danymi całego procesu wytwarzania addytywnego, łącznie z samym procesem drukowania i zarządzaniem materiałami i procesami produkcji.

Author Manufacturing Process Plans More Efficiently

Efektywnie twórz i analizuj plany produkcji i dane, zarządzaj nimi i przekazuj je w organizacji oraz całym przedsiębiorstwie.

Bill of Materials Management

Zsynchronizuj i zoptymalizuj działania związane z inżynierią produktu i produkcji dzięki wykazom operacji i listom BOM cyklu życia oraz zarządzaniu konfiguracjami i zmianami.

Deliver More Complete Manufacturing Work Instructions

Uzyskaj lepszy wgląd w procesy na hali produkcyjnej. Dostarczaj operatorom aktualne i potrzebne w danym momencie informacje dotyczące produktów, procesów, zasobów i zakładu.

Gain Flexibility & Efficiency with Robotics & Automation

Wykorzystaj roboty i automatykę, by zwiększyć wydajność produkcji i elastyczność w przypadku bardziej złożonych procesów.

Improve Ergonomics & Plan Safer Workplaces

Projektuj produkty z myślą o ergonomii i oceniaj wpływ czynnika ludzkiego, by tworzyć bezpieczniejsze miejsca pracy.

Navigate, Access & Visualize Manufacturing Information

Cyfrowy model zakładów produkcyjnych ułatwia dostęp do najnowszych informacji dotyczących produkcji, nawigowanie po nich oraz ich wizualizację — niezależnie od lokalizacji zakładu.

Optimize Factory Logistics & Material Flow

Zoptymalizuj przepływ materiałów i logistykę zakładu, używając wirtualnych modeli 3D. Zidentyfikuj nieprawidłowe operacje i zmarnowane zasoby, zanim ruszy prawdziwa produkcja.