IoT i analiza cyklu życia

Zaawansowana analiza obejmująca cały cykl życia produktu jest kluczowa, by zapewnić producentom wgląd w procesy produkcji w czasie rzeczywistym i zarządzać nimi.

Nasze rozwiązania łączą dane pochodzące z Internetu Rzeczy (IoT) z wynikami analiz przeprowadzanych podczas cyklu życia produktu, zapewniając producentom towarów konsumenckich elastyczność procesów produkcyjnych, która pozwala tworzyć niestandardowe produkty, zarządzać energią oraz zadbać o zrównoważony rozwój i zapewnić identyfikowalność.

Zaawansowana analiza obejmująca cały cykl życia produktu jest kluczowa, by zapewnić producentom wgląd w procesy produkcji w czasie rzeczywistym i zarządzać nimi.

Nasze rozwiązania łączą dane pochodzące z Internetu Rzeczy (IoT) z wynikami analiz przeprowadzanych podczas cyklu życia produktu, zapewniając producentom towarów konsumenckich elastyczność procesów produkcyjnych, która pozwala tworzyć niestandardowe produkty, zarządzać energią oraz zadbać o zrównoważony rozwój i zapewnić identyfikowalność.

Learn More

Aby osiągnąć przewagę konkurencyjną, poprawiając dostępność i wydajność produktów, producenci muszą zrozumieć, co tak naprawdę odpowiada za te dwa aspekty. Producenci korzystają z dłuższych łańcuchów dostaw, co pogarsza widoczność dostawców i zwiększa ryzyko, że klienci otrzymają wadliwe produkty, co z kolei zwiększy koszty związane z naprawami gwarancyjnymi i wycofaniem produktu.

Rozwiązaniem tego problemu jest wykorzystanie zaawansowanych analiz podczas każdej fazy cyklu życia produktu. Gromadzenie i integracja danych z różnych źródeł — od zasobów pracujących w terenie po dane inżynieryjne przechowywane w systemie PLM — zapewnia wygodny dostęp do informacji, które ułatwiają właścicielom marki i producentom rozwiązywanie realnych problemów i podejmowanie ważnych decyzji w sposób szybki i przemyślany.

Informacje pochodzące z Internetu Rzeczy (IoT) i analiz prowadzonych w cyklu życia produktu stały się kluczowym czynnikiem w strategii opartej na zamkniętej pętli procesu produkcji, która uwzględnia produkty, zakłady produkcyjne, obiekty, systemy i maszyny. Wdrożenie IoT we wczesnej fazie projektu zapewnia producentom towarów konsumenckich elastyczność wymaganą w procesach produkcji, a przy tym ułatwia im realizację zapotrzebowania na spersonalizowane towary, zarządzanie energią, dbanie o zrównoważony rozwój i zapewnianie identyfikowalności.