Zintegrowane procesy produkcji

Aby sprostać szybko zmieniającym się oczekiwaniom klientów i utrzymać swoją pozycję rynkową, firmy z branży FMCG muszą działać w coraz bardziej elastyczny i zwinny sposób. Zintegrowane procesy produkcji stanowią klucz do pokonania tych wyzwań.

Oferty produktów są coraz bardziej rozbudowane i obejmują wiele różnych wariantów – wynika to przede wszystkim z segmentacji rynku, która ma ułatwić pozyskanie udziałów.

To jeszcze bardziej zwiększa złożoność produkcji i może doprowadzić do sytuacji, gdzie informacje dotyczące realizacji działalności mają kluczowe znaczenie, a jednocześnie są coraz bardziej podatne na błędy.

Aby sprostać szybko zmieniającym się oczekiwaniom klientów i utrzymać swoją pozycję rynkową, firmy z branży FMCG muszą działać w coraz bardziej elastyczny i zwinny sposób. Zintegrowane procesy produkcji stanowią klucz do pokonania tych wyzwań.

Oferty produktów są coraz bardziej rozbudowane i obejmują wiele różnych wariantów – wynika to przede wszystkim z segmentacji rynku, która ma ułatwić pozyskanie udziałów.

To jeszcze bardziej zwiększa złożoność produkcji i może doprowadzić do sytuacji, gdzie informacje dotyczące realizacji działalności mają kluczowe znaczenie, a jednocześnie są coraz bardziej podatne na błędy.

Webinar na żądanie

Produkcja w branży FMCG w erze cyfrowej

Produkcja w branży FMCG w erze cyfrowej

Niniejszy webinar prezentuje zalety związane z digitalizacją operacji produkcyjnych w branży FMCG. Przekonaj się, jak Twoja firma może wdrożyć bardziej wydajne procesy produkcji, które obniżą koszty oraz bardziej elastyczne działania, jednocześnie uwzględniając wszystkie wymagania klientów dotyczące jakości.

Learn More

Zintegrowane procesy produkcji zapewniają bezproblemowy przepływ danych, który zaczyna się od integracji wertykalnej, łączy działy biznesowe i produkcyjne, a następnie przekazuje odpowiednie informacje do wszystkich zaangażowanych zespołów.

Dzięki temu zespół ds. planowania może stworzyć optymalny harmonogram działania, korzystając ze wszystkich istotnych danych i w ten sposób zmaksymalizować wykorzystanie zasobów. Trzeba pamiętać, że dobry plan to taki, który został wykonany. Zintegrowane procesy produkcji ograniczają liczbę błędów i obniżają koszty wytwarzania dzięki koordynacji systemów i operatorów oraz automatyzacji.

Na etapie realizacji produkcji konieczna jest wielokrotna weryfikacja jakości. Koordynacja procesów produkcji i zapewniania jakości daje wgląd w informacje niezbędne do przeprowadzenia wszystkich działań gwarantujących utrzymanie jakości podczas produkcji. Kluczowe znaczenie dla wydajnej i elastycznej produkcji, która gwarantuje utrzymanie spójnej jakości, mają również interakcje między laboratorium i zakładem produkcyjnym.

Raportowanie z wykorzystaniem danych pozyskanych ze wszystkich procesów produkcji to główny element, który pozwala stwierdzić, czy wszystkie działania przebiegają zgodnie z planem. Dzięki niemu można również wprowadzać stałe usprawnienia oparte o analizę procesu i wskaźniki KPI. Ma to związek z możliwością weryfikacji zgodności z przepisami oraz opcjami śledzenia na podstawie genealogii produkcji. Wszystkie dane zebrane na etapie realizacji procesów z różnych dziedzin można następnie skorelować i wykorzystać do opracowania nowych informacji napędzających przyszłe działania oraz wskaźników KPI.

Wyróżniona historia sukcesu klienta

The Absolut Company

Opcenter helps The Absolut Company implement fully automated production lines

World-class manufacturing with Siemens manufacturing operations management

Opcenter helps The Absolut Company implement fully automated production lines

Czytaj dalej

Webinar na żądanie | 19 min.

Simplify increasing complexity of your manufacturing operations and reduce costs of production

Flexible Manufacturing

Virtual and real worlds become disconnected during production wasting valuable insights

Obejrzyj webinar