Projektowanie produktów dla branży artykułów gospodarstwa domowego i biurowych

Twórz lepsze, bardziej innowacyjne produkty o wyższej jakości i niższych kosztach dzięki kompleksowym narzędziom do projektowania produktów 3D. Projekty artykułów gospodarstwa domowego i biurowych stają się coraz bardziej złożone, ale ich obsługa musi być intuicyjna. Oferowany przez nas pakiet zintegrowanych, intuicyjnych, najlepszych w swojej klasie funkcji modelowania pozwala zespołom projektowym tworzyć odpowiednie produkty na czas i bez konieczności poprawek.

Twórz lepsze, bardziej innowacyjne produkty o wyższej jakości i niższych kosztach dzięki kompleksowym narzędziom do projektowania produktów 3D. Projekty artykułów gospodarstwa domowego i biurowych stają się coraz bardziej złożone, ale ich obsługa musi być intuicyjna. Oferowany przez nas pakiet zintegrowanych, intuicyjnych, najlepszych w swojej klasie funkcji modelowania pozwala zespołom projektowym tworzyć odpowiednie produkty na czas i bez konieczności poprawek.

Learn More

W branży artykułów gospodarstwa domowego i biurowych projekty muszą dostosowywać się do zmieniających się warunków rynkowych oraz umożliwiać klientom tworzenie modułowych produktów o nowym wyglądzie i zaawansowanych funkcjach. Projektowanie tych produktów staje się coraz bardziej złożone, zaś zapewnienie ich niezawodności, optymalnego działania i bezpieczeństwa wymaga przeprowadzania symulacji. Nasz interdyscyplinarny pakiet cyfrowych narzędzi do projektowania oferuje dużą moc obliczeniową, uniwersalność i elastyczność pozwalające na realizację projektów produktów, procesów i produkcji.

Narzędzia do projektowania komponentów mechanicznych stanowią główny element naszego zintegrowanego zestawu narzędzi, obsługując realizację bardziej innowacyjnych i zintegrowanych produktów - od koncepcji po etap produkcji.  Projektanci dysponują swobodą wyboru najbardziej kreatywnego podejścia do każdego zadania. Mogą wybrać dowolną technikę modelowania: krawędziową, powierzchniową, bryłową, zarówno w trybie parametrycznym jak bezpośrednim, i zmieniać ją bezproblemowo. Pozwala to na eksplorowanie rozwiązań, które uprzednio były zbyt kosztowne lub czasochłonne.

Możliwości rozwiązania

Poznaj kluczowe możliwości tego rozwiązania.

Adaptable Integrated BOM

Zarządzaj definicjami list BOM od prostych struktur CAD po złożone definicje produktu między rozproszonymi po całym świecie zespołami projektowymi ds. komponentów mechanicznych.

Design for Additive Manufacture

Możesz projektować, optymalizować i budować metalowe i plastikowe komponenty przy użyciu najnowszych metod wytwarzania addytywnego. Możesz teraz tworzyć zoptymalizowane projekty, które uprzednio były niemożliwe lub zbyt drogie w realizacji.

Design Validation

Przy użyciu naszych rozwiązań do wizualnej analizy i sprawdzania poprawności produktów możesz szybko dokonywać syntezy informacji, sprawdzać projekty pod kątem zgodności z wymaganiami oraz podejmować przemyślane decyzje.

Digital Mockup

Możesz teraz wczytywać i wyświetlać tysiące komponentów w ciągu kilku sekund, pracować w kontekście całego złożenia i tworzyć kompletne modele cyfrowe w trakcie projektowania.

Industrial Design & Styling

Dzięki naszemu elastycznemu i stabilnemu oprogramowaniu CAD do opracowywania konstrukcji i wyglądu produktów możesz przyspieszyć prace inżynierskie i sprawnie tworzyć koncepcje projektów, które można następnie bezpośrednio wykorzystać do tworzenia modeli.

Knowledge Reuse

Zmaksymalizuj wartość swojej wiedzy na temat produktu i wykorzystuj ją wielokrotnie dzięki kompleksowym narzędziom do ponownego wykorzystywania informacji. Przyspiesz projektowanie produktów, obniżając przy tym koszty.

Model Based Definition

Możesz teraz zrezygnować z tradycyjnych rysunków na rzecz kompleksowych, cyfrowych definicji 3D produktów.

Product Modeling

Możesz opracowywać bardziej innowacyjne rozwiązania o wyższej jakości po niższych kosztach.  Nasze oprogramowanie zapewnia wydajność, efektywność i oszczędność wykraczające poza proces projektowania, na wszystkich etapach rozwoju produktu.