Zarządzanie danymi inżynieryjnymi

Za sprawą personalizacji i wbudowanych technologii obuwie sportowe staje się coraz bardziej skomplikowane. Obuwie i odzież sportowa są teraz połączone, a wbudowane w nie czujniki mierzą wyniki sportowca. Producenci muszą projektować i weryfikować produkty pod kątem wydajności i bezpieczeństwa, a specyfikacje są przekazywane do dostawców oddalonych o ponad 16 000 kilometrów. Nasze rozwiązanie do zarządzania danymi inżynieryjnymi umożliwia obsługę wszystkich danych multidyscyplinarnych projektów w całym cyklu inżynieryjnym, w tym we współpracy ze wszystkimi partnerami w łańcuchu dostaw.

Za sprawą personalizacji i wbudowanych technologii obuwie sportowe staje się coraz bardziej skomplikowane. Obuwie i odzież sportowa są teraz połączone, a wbudowane w nie czujniki mierzą wyniki sportowca. Producenci muszą projektować i weryfikować produkty pod kątem wydajności i bezpieczeństwa, a specyfikacje są przekazywane do dostawców oddalonych o ponad 16 000 kilometrów. Nasze rozwiązanie do zarządzania danymi inżynieryjnymi umożliwia obsługę wszystkich danych multidyscyplinarnych projektów w całym cyklu inżynieryjnym, w tym we współpracy ze wszystkimi partnerami w łańcuchu dostaw.

Learn More

Branża odzieży, obuwia i akcesoriów coraz bardziej skłania się ku digitalizacji. Jest to szczególnie widoczne w segmencie obuwia sportowego, ale także ubrań i akcesoriów. Zastosowanie w odzieży technologii połączonych z Internetem Rzeczy sprawiło, że proces tworzenia nowych produktów wymaga teraz współpracy zespołów z różnych dziedzin. Biorąc pod uwagę fakt, że produkcją zajmują się dostawcy oddaleni często o prawie 20 tysięcy kilometrów od siedziby projektantów, jasne jest, że potrzebne jest podejście oparte na skutecznym zarządzaniu danymi inżynieryjnymi, które pozwoli połączyć różne dziedziny i narzędzia.

Nasze rozwiązania oferują multidyscyplinarne podejście do rozwoju produktu i procesów, które obejmuje zarządzanie wymaganiami, bezpieczną współpracę z dostawcami oraz platformę do obsługi procesów inżynieryjnych konsolidującą dane układów mechanicznych, elektrycznych, oprogramowanie oraz dane symulacji dostępne w ramach jednego środowiska współpracy. Producenci mogą zwiększyć produktywność, skalować procesy produkcji i poprawić elastyczność w zakresie maszyn, procesów i zakładów produkcyjnych.

Możliwości rozwiązania

Poznaj kluczowe możliwości tego rozwiązania.

Adaptable PLM Foundation

Zarządzaj pracami wdrożeniowymi w wielu lokalizacjach i koordynuj je we wszystkich oddziałach firmy, wynosząc jakość współpracy na najwyższy poziom. Twórz informacje o produkcie i produkcji, w tym formuły, receptury, opakowania i hierarchie maszyn, i nawiguj wśród nich.

Bill of Materials Management

Stwórz jedną, multidyscyplinarną listę BOM obejmującą wszystkie aspekty dotyczące produktu i maszyn (w tym konfiguracje) i zarządzaj nią.

Document Management & Publishing

Twórz dokumenty i specyfikacje dotyczące produktu i zarządzaj nimi. Twórz tekst oraz rysunki i 2- i 3-wymiarowe animacje z zaimportowanych modeli CAD. Twórz specyfikacje, dokumenty normatywne, instrukcje obsługi, zapytania ofertowe i inne treści.

Mechanical Design Management

Nasze oprogramowanie konsoliduje wszystkie dane wspomaganego komputerowo systemu projektowania układów mechanicznych (MCAD) w jednym środowisku.

Simulation Management

Wykorzystaj symulacje, by szybciej wprowadzić produkt na rynek i poprawić jego działanie. Skutecznie zarządzaj złożonymi symulacjami i udostępniaj ich wyniki wszystkim osobom odpowiedzialnym za podejmowanie decyzji, by mieć pewność, że produkt zostanie zaprojektowany poprawnie już za pierwszym razem.

Sourcing & Supplier Integration

Generuj dane i wymieniaj się nimi z dostawcami, używając bezpiecznej platformy — dotyczy to modeli CAD, arkuszy z listą surowców i innych informacji. Informuj dostawców o terminach i rejestruj pełną ścieżkę audytu.

Verification & Validation

Definiuj i analizuj relacje i zależności między obiektami projektowymi z wielu obszarów i wymaganiami dotyczącymi produktu. Stale weryfikuj zgodność z wymaganiami w przypadku wszystkich możliwych wersji produktów i linii produkcyjnych.