Cyfrowy model, rzeczywistość wirtualna i rozszerzona

Enter the summary here - no longer than 75 - 150 words. Use two paragraphs if the text is over 75 words. This is the full version of the summary text which will appear on the full version of the solution page.
Enter the summary here - no longer than 75 - 150 words. Use two paragraphs if the text is over 75 words. This is the full version of the summary text which will appear on the full version of the solution page.

Learn More

Wprowadź tutaj szczegóły — długą wersję opisu działania tego rozwiązania. Będzie ona wyświetlana na stronie rozwiązania w bloku „Więcej informacji”.

Możliwości rozwiązania

Poznaj kluczowe możliwości tego rozwiązania.

2D/3D View & Markup

Dzięki wizualizacji 2D/3D i możliwości nanoszenia notatek możesz nawigować po skomplikowanych modelach, wykorzystując hierarchiczne struktury produktu, a także efektywnie współdzielić dane w całym cyklu życia produktu. Można uzyskać dostęp do informacji projektowych i wizualizować je, w tym dane CAD 3D (w formacie JT™) oraz rysunki 2D w większości głównych formatów 2D. Zaawansowane funkcje tworzenia adnotacji pozwalają tworzyć opisy bezpośrednio na części 3D i dają recenzentom możliwość dodania oceny w kontekście projektu bez konieczności czekania na konwersję danych.

Adaptable PLM Foundation

Elastyczne zarządzanie cyklem życia produktu (PLM) może pomóc Ci szybko reagować na zmiany zachodzące w przedsiębiorstwie lub zakłócenia na rynku. Współpraca w skali całego biznesu staje się prosta, jeśli platforma PLM jest dostępna z poziomu przeglądarki internetowej na dowolnym urządzeniu oraz w ramach narzędzi projektowych i aplikacji biurowych używanych na co dzień. Możesz wybierać spośród elastycznych opcji wdrażania (na miejscu, w chmurze oraz wstępnie skonfigurowanych), aby szybko uzyskać korzyści i obniżyć koszty.

Bill of Materials Management

Oprogramowanie Teamcenter pomoże poznać produkt, dostarczając wspólne źródło informacji na temat list BOM w całej organizacji. Bez względu na to, czy chcesz zarządzać listą BOM w podstawowym zakresie, czy potrzebujesz bardziej zaawansowanych funkcji zarządzania i konfiguracji, które zapewniają większą elastyczność i skalowalność, możesz sprostać wymaganiom rynku, a nawet je przewyższyć dzięki bardziej innowacyjnym i różnorodnym produktom.

Digital Mockup

Korzystaj z narzędzi do tworzenia cyfrowych modeli w czasie rzeczywistym, aby wykrywać i rozwiązywać problemy związane z projektowaniem przy użyciu cyfrowego bliźniaka produktu już na wczesnym etapie cyklu życia produktu. Potencjał funkcji do wizualizacji makiet dostępnej w oprogramowaniu Teamcenter pozwala na tworzenie wirtualnych prototypów wysokiego poziomu składających się z tysięcy części. Możesz badać zakłócenia, przeprowadzać analizy ruchu części i określać, czy zapewniono wystarczającą dostępność dla ułatwionych procedur konserwacji. Możesz dystrybuować powszechnie dostępne informacje wśród innych członków zespołu, aby zgłaszać wątpliwości lub włączać do projektu alternatywne koncepcje.

Supplier Visualization JT2Go

Udostępnianie danych wizualizacji dostawcom za pomocą JT2Go usprawnia współpracę między użytkownikiem a jego łańcuchem dostaw. JT2Go to bezpłatny, przeznaczony do wdrożenia na żądanie produkt do przeglądania 3D dostępny na platformach Windows, Android i iOS, który umożliwia udostępnianie szczegółowych informacji 3D o produkcie i wytwarzaniu (PMI) przy użyciu uproszczonego formatu 3D JT. Przeglądarka umożliwia zespołom opracowującym produkty i uczestnikom łańcuchów dostaw łatwe przeglądanie rysunków i informacji o produktach 3D oraz współpracę w kontekście kompletnych list BOM.

Virtual Reality

Dzięki systemom rzeczywistości wirtualnej (VR) możesz obejrzeć cyfrowego bliźniaka w wirtualnym środowisku i skali 1:1. Wykorzystanie formatu danych JT w tym środowisku do formalnej i nieformalnej oceny projektu, planowania produkcji i oceny przydatności jest szczególnie skuteczne w przypadku interesariuszy niezorientowanych na projektowanie wspomagane komputerowo (CAD). Środowiska VR usprawniają podejmowanie decyzji, umożliwiając lepsze oceny i ustalenie aspektów ergonomicznych, takich jak linie wzroku, dostępność i strefy bezpieczeństwa, oraz ustalanie ich na wcześniejszych etapach cyklu życia produktu.