Zarządzanie danymi produkcyjnymi

Gdy opracowujesz nowy produkt spożywczy lub krem pielęgnacyjny, stajesz przed wyzwaniami rynku, który w coraz większym stopniu oczekuje nowych, spersonalizowanych i przystępnych cenowo produktów. Wyzwania te wymagają dokonania oceny procesu produkcji już na wczesnym etapie rozwoju.

Nasze rozwiązanie do zarządzania procesami produkcji i danymi umożliwia budowanie, zatwierdzanie i optymalizację planów produkcyjnych równolegle z projektem produktu z wykorzystaniem funkcji ułatwiających współpracę.

Gdy opracowujesz nowy produkt spożywczy lub krem pielęgnacyjny, stajesz przed wyzwaniami rynku, który w coraz większym stopniu oczekuje nowych, spersonalizowanych i przystępnych cenowo produktów. Wyzwania te wymagają dokonania oceny procesu produkcji już na wczesnym etapie rozwoju.

Nasze rozwiązanie do zarządzania procesami produkcji i danymi umożliwia budowanie, zatwierdzanie i optymalizację planów produkcyjnych równolegle z projektem produktu z wykorzystaniem funkcji ułatwiających współpracę.

Learn More

Branża dóbr szybko zbywalnych musi w niezwykłym tempie wprowadzać nowe produkty, które są coraz bardziej dostosowywane do potrzeb klienta, ale także zgodne z rygorystycznymi przepisami, a wszystko to w obliczu rosnącej redukcji marż. Trendy te mają znaczący wpływ nie tylko na sam projekt produktu, ale także na procesy jego tworzenia.

Producenci muszą poprawić wydajność swoich równoległych procesów inżynierii, wytwarzania i produkcji. Idealnym scenariuszem byłaby możliwość opisania, rozplanowania i zatwierdzenia procesu produkcji jeszcze przed ukończeniem projektu.

Nasze rozwiązanie do zarządzania procesami produkcji i danymi umożliwia tworzenie, zatwierdzanie i optymalizację planów produkcji równolegle z projektem produktu. Zapewniając wspólne środowisko dla wielu dyscyplin, które mają te same wymagania, nasze rozwiązanie radykalnie poprawia współpracę między działami inżynierii, wytwarzania i produkcji, zmniejszając ilość odpadów i umożliwiając szybsze podejmowanie lepszych decyzji.

Możliwości rozwiązania

Poznaj kluczowe możliwości tego rozwiązania.

Adaptable Integrated BOM

Rozszerz zakres zarządzania listą materiałową (BOM) poza projektowanie i rozwój, aby uwzględnić konfigurację i planowanie z góry, jak również późniejszą produkcję, serwisowanie i wsparcie.

Adaptable PLM Foundation

Koordynuj wdrożenia wielostanowiskowe w całym globalnym przedsiębiorstwie i zarządzaj nimi dzięki wiodącej w branży, skalowalnej platformie PLM.

Additive Manufacturing Data & Process Management

Bezpiecznie zarządzaj danymi całego procesu wytwarzania addytywnego, łącznie z samym procesem drukowania, a także obsługą materiałów i działaniami przygotowawczymi.

Assembly Manufacturing Data & Process Management

Zarządzaj danymi produkcyjnymi, procesami, zasobami i informacjami o zakładzie w zintegrowanym środowisku produktu i cyklu życia produkcji.

Author Manufacturing Process Plans More Efficiently

Efektywnie twórz i analizuj plany produkcji i dane, zarządzaj nimi i przekazuj je w organizacji oraz całym przedsiębiorstwie.

Automation Design Data & Process Management

Zarządzaj danymi, wiedzą i komunikacją między obszarami mechanicznymi, elektrycznymi i automatycznymi w procesie projektowania mechatroniki i systemów produkcji, w tym kodu sterownika PLC, schematów elektrycznych i połączeń sprzętowych.

Business Intelligence & Reporting Tools

Korzystaj z jednego źródła raportowania i narzędzia do obsługi językowej, aby uzyskać pełną wiedzę o swoim produkcie i procesach.

Change Management & Workflow

Ogranicz wysiłki i koszty związane z zarządzaniem i śledzeniem każdego procesu PLM. Skup uwagę pracowników na stosownych zadaniach, dając im dostęp do odpowiednich danych, aby podejmowali dobre decyzje we właściwym czasie.

Factory & Line Design Data & Process Management

Utrzymuj rysunki koncepcyjne fabryk w kontekście listy procesów produkcji (BOP) przy jednoczesnym zarządzaniu danymi pochodzącymi z rysunków koncepcyjnych w środowisku opartym na współpracy.