Inżynieria automatyzacji i uruchamianie

Inżynieria automatyzacji i uruchamianie

Produkty konsumenckie są wytwarzane przez systemy, które są coraz bardziej wyrafinowane i złożone, a co za tym idzie, coraz trudniej je opracować i modyfikować. Inżynieria automatyzacji i wirtualne sterowanie pozwalają producentom uruchamiać i dostrajać procesy produkcyjne na wirtualnych modelach, co pozwala oszczędzać czas i koszty i zmniejszać ryzyko przestojów w produkcji oraz potencjalnych wypadków przy pracy.

Produkty konsumenckie są wytwarzane przez systemy, które są coraz bardziej wyrafinowane i złożone, a co za tym idzie, coraz trudniej je opracować i modyfikować. Inżynieria automatyzacji i wirtualne sterowanie pozwalają producentom uruchamiać i dostrajać procesy produkcyjne na wirtualnych modelach, co pozwala oszczędzać czas i koszty i zmniejszać ryzyko przestojów w produkcji oraz potencjalnych wypadków przy pracy.

Inżynieria automatyzacji i uruchamianie

Learn More

Bez względu na to, jaki produkt konsumencki produkujesz lub jaki typ zakładu (hybrydowy lub dyskretny) prowadzisz, uruchomienie nowego zakładu i jego modyfikacja wymagają czasu i narażają Cię na ryzyko. Procesy produkcji kontrolują zaawansowane programy programowalnych sterowników logicznych (PLC), które sterują zaawansowanym oprzyrządowaniem, robotami, liniami transferowymi i urządzeniami zabezpieczającymi. Programowanie PLC pozwala producentom na zmodyfikowanie linii produkcyjnych bez konieczności całkowitego przezbrajania całego zakładu. Wprowadzanie jakichkolwiek zmian wymaga jednak zatrzymania produkcji na dłuższy czas, aby umożliwić inżynierom poprawienie programów PLC na działających urządzeniach.

Dzięki naszym rozwiązaniom wirtualnego sterowania możesz poprawiać kody PLC w środowisku wirtualnym przed przesłaniem ich do rzeczywistych urządzeń. Dzięki symulacji i wirtualnej walidacji można potwierdzić, że urządzenia do automatyzacji będą działać zgodnie z oczekiwaniami, co znacznie skraca czas uruchomienia systemu i obniża koszty, a także zmniejsza ryzyko utraty czasu produkcji i wypadków przy pracy.

Inżynieria automatyzacji i uruchamianie