Zarządzanie zgodnością z regulacjami prawnymi dotyczącymi ochrony środowiska

Zarządzanie zgodnością z regulacjami prawnymi dotyczącymi ochrony środowiska w odniesieniu do branży pakowanych towarów konsumenckich

Nasze rozwiązania z dziedziny zarządzania zgodnością z regulacjami prawnymi dotyczącymi środowiska i zrównoważonym rozwojem produktów są efektywną i szybką odpowiedzią na globalną misję ochrony naszej planety i jej mieszkańców. Opierają się na koncepcji pojedynczego źródła informacji, umożliwiającą monitorowanie składu materiałowego produktów i identyfikowanie materiałów pozyskiwanych w niezrównoważony sposób, a które zastąpić bardziej ekologicznymi alternatywami. Dzięki temu rozwiązaniu możesz ograniczyć wykorzystanie niebezpiecznych substancji w swoich produktach, obniżyć ryzyko niezgodności z dyrektywami i regulacjami prawnymi oraz spełnić żądania klientów w zakresie transparentności, jednocześnie rozwijając swoje przedsiębiorstwo za sprawą innowacyjnych i przyjaznych dla środowiska produktów.

Nasze rozwiązania z dziedziny zarządzania zgodnością z regulacjami prawnymi dotyczącymi środowiska i zrównoważonym rozwojem produktów są efektywną i szybką odpowiedzią na globalną misję ochrony naszej planety i jej mieszkańców. Opierają się na koncepcji pojedynczego źródła informacji, umożliwiającą monitorowanie składu materiałowego produktów i identyfikowanie materiałów pozyskiwanych w niezrównoważony sposób, a które zastąpić bardziej ekologicznymi alternatywami. Dzięki temu rozwiązaniu możesz ograniczyć wykorzystanie niebezpiecznych substancji w swoich produktach, obniżyć ryzyko niezgodności z dyrektywami i regulacjami prawnymi oraz spełnić żądania klientów w zakresie transparentności, jednocześnie rozwijając swoje przedsiębiorstwo za sprawą innowacyjnych i przyjaznych dla środowiska produktów.

Webinar na żądanie

Zgodność z przepisami dzięki cyfryzacji

Zgodność z przepisami dzięki cyfryzacji

Bezpłatny webinar magazynu Food Engineering, sponsorowany przez Siemens PLM Software, przedstawia zintegrowaną strategię zarządzania jakością żywności i napojów.

Zarządzanie zgodnością z regulacjami prawnymi dotyczącymi ochrony środowiska w odniesieniu do branży pakowanych towarów konsumenckich

Learn More

Zwrot ku zdrowszym produktom jest wciąż silnym trendem, któremu przewodzi pokolenie milenialsów, poszukujących naturalnych składników bez konserwantów czy sztucznych dodatków. Milenialsi zwracają również uwagę na wpływ materiałów używanych w opakowaniach na środowisko naturalne.

Inteligentnie działające firmy i sprzedawcy detaliczni muszą zapewniać transparentność składników i materiałów używanych do produkcji zarówno samej żywności, jak i jej opakowań, a także świadectwa potwierdzające zgodność z regulacjami prawnymi. Podczas opracowywania warstwy wizualnej projektanci muszą dysponować informacjami na poziomie szczegółowości, który był uprzednio dla nich niedostępny. Aby zapobiec ryzyku wycofywania produktów, owe informacje muszą być wysokiej jakości i stale aktualizowane. Dotyczy to również danych dostarczanych przed dostawców.

Zebranie wszystkich ścieżek audytu w ramach jednej wspólnej platformy ułatwiającej współpracę może przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa produktów i zapewnić ich przyjazność dla środowiska. Udostępnienie tych danych zespołom ds. marketingu stanowi okazję do przejścia na zupełnie nowy, w pełni zarządzany poziom transparentności.

Nasze rozwiązanie do zapewniania zgodności z regulacjami prawnymi dotyczącymi środowiska naturalnego opiera się na koncepcji centralnego źródła informacji, otwartego na informacje przekazywane przez wszystkie istotne komponenty rozwiązania, a także dodatkowe integrowane zasoby danych. Nasze rozwiązanie gwarantuje, że informacje udostępniane działowi produkcji i zespołowi odpowiadającemu na zapytania konsumentów będą zawsze zgodne ze stanem faktycznym.

Zarządzanie zgodnością z regulacjami prawnymi dotyczącymi ochrony środowiska w odniesieniu do branży pakowanych towarów konsumenckich

Możliwości rozwiązania

Automate Supplier MSDs Declaration Processing

Wysoce zautomatyzowane funkcje i integracja z bazami danych materiałów dostarczanych przez dostawców i regulacji prawnych ułatwiają zarządzanie materiałami i surowcami oraz procesami informowania o stosowanych substancjach.

Bill of Materials Management

Zintegrowanie danych o materiałach i substancjach używanych w recepturach z listami BOM produktów ułatwia lepsze zrozumienie mas materiałów i substancji, ich ilości oraz stężeń.

Business Intelligence & Reporting

Możesz generować gotowe raporty dotyczące poziomu zrównoważenia produktów, zgodności z regulacjami prawnymi i statusu jawności dostawców.

Compliance Grading & Reporting

Funkcje oceny i raportowania zgodności regulacyjnej umożliwiają weryfikowanie zgodności produktów z regulacjami dotyczącymi ochrony środowiska i kwestii społecznych. Generuj raporty zapewniające informacje o statusie zgodności produktów z normami i regulacjami.

Integrated Material Data & Lifecycle Management

Zintegrowanie cyklu życia danych materiałowych z cyklem życia produktu w procesie opracowywania towarów konsumpcyjnych wspomaga holistyczne podejście do zarządzania danymi materiałowymi.

Sustainability Framework

W ten sposób można łatwiej przestrzegać zasad zrównoważonego rozwoju, aby skutecznie zarządzać zgodnością z regulacjami dotyczącymi środowiska naturalnego oraz ekologicznymi inicjatywami. Nasze rozwiązanie sprzyja opracowywaniu nowych koncepcji i produktów oraz skutecznemu wprowadzaniu ich na rynek.

Vendor Management

Możesz używać materiałów i substancji dostarczanych przez dostawców do produkcji opakowań lub jako surowców, zintegrowanych z listą BOM produktu, aby skuteczniej współpracować z dostawcami w kwestii ujawniania danych materiałowych.