Zarządzanie kosztami produktu

Osiągniecie docelowych kosztów ma szczególnie duże znaczenie w branży towarów konsumpcyjnych z uwagi na zaciekłą konkurencję i niskie marże.

Nasze zintegrowane rozwiązanie do zarządzania kosztami produktu umożliwia klientom ustalenie optymalnej ceny produktu na wczesnym etapie jego rozwoju, co może zadecydować o jego sukcesie lub porażce.

Osiągniecie docelowych kosztów ma szczególnie duże znaczenie w branży towarów konsumpcyjnych z uwagi na zaciekłą konkurencję i niskie marże.

Nasze zintegrowane rozwiązanie do zarządzania kosztami produktu umożliwia klientom ustalenie optymalnej ceny produktu na wczesnym etapie jego rozwoju, co może zadecydować o jego sukcesie lub porażce.

Learn More

Niezależnie od tego, czy firma zajmuje się produkcją kasków rowerowych, perfum, tabliczek czekolady czy wyposażenia biurowego, zarządzanie kosztami produktów ma kluczowe znaczenie dla sukcesu produktu.

Trafne szacowanie kosztów wymaga ustandaryzowanych metod ustalania kosztów, a także spójnych danych i modeli kosztów. Przedsiębiorstwa wymagają powtarzalnych i porównywalnych liczb, efektywnych procesów dotyczących kosztów oraz transparentności kosztów produktów. Aby zoptymalizować koszty produktów, ich wytwórcy muszą znać wpływające na nie czynniki, rozumieć kosztowe implikacje zmian oraz systematycznie je monitorować.

Rozbudowane funkcje kosztorysowania produktów zapewniają więcej możliwości optymalizacji kosztów w całym łańcuchu dostaw, pomagając w ten sposób maksymalizować marże, zyski i zwrot z inwestycji. Nasze zintegrowane rozwiązanie do zarządzania kosztami produktów łączy możliwości najlepszej platformy PLM na świecie z zaawansowanymi narzędziami do zarządzania kosztami produktu. Możliwość określenia kosztu produktu w całym jego cyklu życia i tworzenia scenariuszy symulacyjnych stanowi przewagę konkurencyjną.

Możliwości rozwiązania

Poznaj kluczowe możliwości tego rozwiązania.

Bill of Materials Management

Możesz skutecznie uczestniczyć w cyklu rozwoju towarów konsumpcyjnych i wpływać na niego, nie wychodząc z aplikacji kosztowej, aby uzyskać właściwe informacje.

Design-to-Cost

Rozwiązanie umożliwia przedstawienie całej struktury cenowej towaru konsumpcyjnego oraz analizę skutków zmian związanych z rozwojem produktu i różnych scenariuszy cenowych.

Profitability Calculation

Możliwość przewidywania przyszłych kosztów jednostkowych i cen w całym cyklu życia towaru konsumpcyjnego pozwala podejmować rozsądne decyzje dotyczące inwestycji.

Purchase Price Analysis

Przy jego użyciu można przeprowadzać wiarygodne oszacowania kosztów różnych towarów. Narzędzie umożliwia prowadzenie z dostawcami negocjacji dotyczących struktur kosztów oraz warsztatów poświęconych inżynierii wartości, aby osiągnąć wyznaczone cele w zakresie kosztów części i materiałów.

Quotation Costing

Zoptymalizowane i czytelne dane kosztów dostępne w niestandardowych formatach zapewniają silniejszą pozycję podczas negocjacji kosztowych z dystrybutorami.

Target Costing

Szacowanie kosztów nowego towaru konsumpcyjnego, począwszy od cyklu realizacji produktu po rozpoczęcie produkcji. Określanie kosztów, materiałów i etapów produkcji. Symulacja scenariuszy z uwzględnieniem różnych zakładów i parametrów procesów.

Tool Purchase Price Analysis

W odniesieniu do zadań leżących w zakresie analizy ceny zakupu inżynierowie ds. kosztów mogą wykonywać symulacje obliczeniowe w celu sprawdzenia słuszności kalkulacji dostarczanych przez dostawców.

Tool Quotation Costing

Można tworzyć szybkie i niezawodne oszacowania ofert i analiz kosztów narzędzi, gdy wytwarzanie towarów konsumpcyjnych wymaga stosowania narzędzi do formowania wtryskowego, odlewania, wytłaczania bądź narzędzi złożonych.