Jakość w zamkniętej pętli

Trzech mężczyzn grających w rugby

Producenci produktów dla domu i biura, jak również artykułów sportowych i zabawek, muszą stawić czoła presji nowych trendów, takich jak zwiększona złożoność produktów, tendencja do personalizacji oraz Internet Rzeczy (IoT). Nasze zintegrowane rozwiązanie w zakresie zarządzania jakością jest wyjątkowo skuteczne w całym łańcuchu wartości, ponieważ umożliwia poprawę jakości i obniżenie kosztów poprzez optymalizację wszystkich etapów produkcji oraz rozpoznawanie i podejmowanie działań w odpowiednim czasie w celu zapobiegania potencjalnym problemom z materiałami lub procesami.

Producenci produktów dla domu i biura, jak również artykułów sportowych i zabawek, muszą stawić czoła presji nowych trendów, takich jak zwiększona złożoność produktów, tendencja do personalizacji oraz Internet Rzeczy (IoT). Nasze zintegrowane rozwiązanie w zakresie zarządzania jakością jest wyjątkowo skuteczne w całym łańcuchu wartości, ponieważ umożliwia poprawę jakości i obniżenie kosztów poprzez optymalizację wszystkich etapów produkcji oraz rozpoznawanie i podejmowanie działań w odpowiednim czasie w celu zapobiegania potencjalnym problemom z materiałami lub procesami.

Kobieta skanująca kod kreskowy na koszuli

Learn More

Producenci produktów dla domu i biura, jak również artykułów sportowych i zabawek, muszą stawić czoła presji kilku nowych trendów, w tym zwiększonej złożoności produktów i popytu ze strony klientów, wraz ze skróceniem czasu wprowadzania produktów na rynek, trendem w kierunku dostosowania do potrzeb klienta oraz wprowadzeniem konfiguracji Internetu Rzeczy. Trendy te stanowią wyzwanie dla całego łańcucha dostaw produktów, a także dla procesów produkcji i wytwarzania.

Celem jest dostarczenie produktów spełniających wszystkie wymagania techniczne i eksploatacyjne w ramach zaplanowanych kosztów i zgodnie z harmonogramem, osiągając poziom jakości wymagany przez markę. Nasze zintegrowane rozwiązanie w zakresie zarządzania jakością jest wyjątkowo skuteczne w całym łańcuchu wartości, ponieważ umożliwia poprawę jakości i obniżenie kosztów poprzez optymalizację wszystkich etapów produkcji oraz rozpoznawanie i podejmowanie działań w odpowiednim czasie w celu zapobiegania potencjalnym problemom z materiałami lub procesami. Pomagając w poznaniu i spełnieniu odpowiednich norm, rozwiązanie to umożliwia uzyskanie najwyższej w swojej klasie pozycji pod względem zgodności z przepisami, jakości i efektywności operacyjnej.

Kobieta skanująca kod kreskowy na koszuli

Możliwości rozwiązania

Poznaj kluczowe możliwości tego rozwiązania.

Advanced Product Quality Planning

Usprawnij procesy, takich jak zaawansowane planowanie jakości produktu, analiza błędów i skutków oraz planowanie inspekcji.

Build Quality

Automatyzuj zbieranie, organizację i raportowanie danych, aby umożliwić swoim zespołom ds. jakości poprawę jakości wymiarów przy jednoczesnym zmniejszeniu ilości odpadów, przeróbek i strat produkcyjnych.

Closed-Loop Part Quality Control

Skracaj czas programowania maszyny pomiarowej przy użyciu informacji o produkcie i produkcji (PMI) skojarzonych z modelem CAD. Twórz instrukcje dla maszyn w formacie DMIS lub w formacie specyficznym dla danej maszyny.

Continuous Quality Improvement

Twórz dostosowane do potrzeb klienta raporty z inspekcji materiałów wraz z charakterystyką różnych procesów produkcji i dokumentacją. Zapewnij terminowe rozpatrywanie, analizę i oceny reklamacji.

Dimensional Quality

Rozwiązanie zapewnia wysoką jakość produktów dzięki udostępnianiu informacji na temat wpływu zmienności wymiarów przed przekazaniem projektu do produkcji.

Issue Management & CAPA

Śledź reklamacje, defekty i przypadki braku zgodności w całej organizacji — wystarczy, że włączysz swoje zespoły ds. jakości do systemu zarządzania cyklem życia produktu (PLM).

Quality Management in Production

Zapewnij kontrolę materiałów przychodzących i ocenę dostawców pod względem jakości zasobów i niezawodności dostaw. Dokumentuj i analizuj inspekcje materiałów prowadzone w ramach produkcji.

Quality Operations Management

Umożliwiaj oparte na przepływie danych inspekcje pierwszych produktów przy użyciu konfigurowalnych i rozszerzalnych formularzy gromadzenia danych z powiadomieniami w czasie rzeczywistym. Egzekwuj dodatkowe kontrole jakości i zapewniaj zgodność z przepisami.

Quality Support

Inicjuj proces rozwiązywania problemów w celu zmniejszenia odchyleń. Wspieraj ciągłe doskonale w zakresie planowania wykorzystania sprzętu i innych aktywów.